חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:20 זריחה: 6:31 ט"ו בשבט התשפ"ג, 6/2/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קנאות לאהבת-ישראל

יש זמנים שיהודי צריך להיות מוכן לסכן את העולם-הזה והעולם-הבא שלו למען הקב"ה. גם במקרה כזה צריך לפעול על-פי התורה בלבד.
מאמרים נוספים בפרשה
קנאות לאהבת-ישראל
קנאות מתוך שלום
איך מגיעים לשלמות הטוב?
להיות איש פלא
פינחס זה אליהו
זיכוך נצחי
המפתח נמסר לידינו
המפתח נמסר לידינו
מסירת-נפש שמביאה את הגאולה
כוחו של הרהור תשובה
נחלת הלוויים בזמן הגאולה
נחלה לעתיד
לכל יהודי נחלה משלו
שלוש רמות של התקשרות
גם ההקדמות חשובות
אהבת ארץ-ישראל
הקב"ה מודה לדברי הנשים
כוחה של תפילה אחת
יהודי נדרש להיות "נביא לגויים"
מסירות-נפש שלמעלה מהתורה
חביבות מיוחדת לענייני קדושה

לכן אמור לו הנני נותן לו את בריתי שלום (במדבר כה,יב)

בפרשת פינחס מסופר שכאשר אירע מעשה זמרי, לא ידעו בני-ישראל מה לעשות, אף-על-פי שהיו במקום משה ואלעזר וזקני ישראל. נענה פינחס, שהיה אז הצעיר שבחבורה1, ואמר: "לא כך לימדתני ברדתך מהר-סיני? ...קנאים פוגעים בו!".2

ההלכה הזאת ("קנאים פוגעים בו") מוגדרת כ"הלכה ואין מורין כן".3 לו פינחס היה שואל אם מותר לו לפגוע בזמרי, היה מקבל תשובה שלילית, מכיוון שאין רשות לבית-דין לפסוק דין מוות על מעשה כזה. אבל כאשר הוא לא שאל שאלות בשעה כה רצינית של חילול-השם, ובאש הקנאות שבערה בו הלך והרג את זמרי - עשה את הדבר הנכון בזמן הנכון.

גדולים שותקים

מכאן אנו יכולים ללמוד הוראה, שלפעמים ישנם מצבים שגדולי-ישראל שותקים ואינם אומרים כיצד לנהוג. יכולות להיות לכך כמה סיבות, כמו, למשל, "כדי שיטול פינחס את הכהונה"4 - העניין הזה מחכה למישהו שיקום ויזכה בו, והלה צריך שתהיה לו מסירות-נפש לעשות את הדבר מבלי לקבל הוראה ישירה.

כשהולכים לעשות דברים שלא בהוראתם של גדולי-ישראל, יש בזה אמנם סכנה מסויימת. אין זו הליכה מוצקה על גשר של ברזל. אבל יש זמנים שיהודי צריך להיות מוכן לסכן את העולם-הזה והעולם-הבא שלו למען הקב"ה.

עם זאת צריך לזכור היטב, שגם במקרה כזה צריך לפעול על-פי התורה בלבד. גם במקרה פינחס, אפילו ש"אין מורים כן", הרי הדין של "קנאים פוגעים בו" הוא הלכה בתורה; אלא שהתורה עצמה אומרת, שזו "הלכה ואין מורים כן".

כשבוערת שריפה

אנו חיים בתקופה שבוערת בה שריפה.5 כשמביטים סביב רואים, שיש מאות אלפי יהודים שמנותקים מכל זיק של יהדות ושעומדים בסכנת הינתקות מעם-ישראל. בשעה כזאת לא תמיד צריך להתחיל להתפלפל, להושיב בית-דין ולדון אם מותר לבטל שעה של לימוד תורה כדי להציל נפשות.

יהודי צריך ללבות בקירבו את אש הקנאות החיובית, קנאות לאהבת-ישראל, לתורה ולקב"ה, וללכת להציל יהודים מבערות ומהתנתקות. ואזי זוכים ש"פינחס זה אליהו" יבוא ויבשר על בוא הגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 343)

-----------
1) במדבר רבה פרשה כ,כה. תנחומא בלק כא.
2) סנהדרין פב,א.
3) עירובין ז,א. ביצה כח,ב.
4) במדבר רבה פרשה כ,כד.
5) כהתבטאותו של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ (רבי יוסף-יצחק) מליובאוויטש, ש"הקב"ה הצית את חומות הגלות". אגרות קודש שלו כרך ו עמוד שעב. הובא ב'היום יום' בתחילתו. 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)