חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 ט' בתמוז התשפ"ד, 15/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

המים חזרו; העננים – לא

לבאר המים נזקקו בני-ישראל לצורך קיומם, אך ענני-הכבוד לא היו הכרחיים לעם, והתקיימו רק בזכותו של אהרון.
מאמרים נוספים בפרשה
כשלא מבינים לא מערבבים
חוקה אמיתית
החוקה של התורה
קלה כחמורה
להגיע לחיים נצחיים
כשנזכרים בגאולה
"להיטמא" כדי לטהר אחרים
ארבע הוראות מאפר הפרה
ההגנה מטומאת העולם הזה
המן, ענני-הכבוד ובאר-המים
קידוש השם
תיקון חטא המרגלים
המים חזרו; העננים – לא
'ענני-כבוד' ו'באר' בחיי היום-יום
שני פירושים, שתי דרכים
כשהמוות מתהפך לחיים
נס שמגלה נס
הפוגע בישראל – מאבד את הזכות
טעם שלמעלה מטעם

וישמע הכנעני. שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד (פירוש רש"י, במדבר כא,א)

במשך ארבעים השנים שנדדו בני-ישראל במדבר, שתו מים מבארה של מרים ונהנו מענני הכבוד שליוו אותם בזכות אהרון1. פרשתנו מספרת על פטירת מרים ועל ביטול הבאר: "ולא היה מים לעדה".2 בעקבות זאת נקהלו בני-ישראל על משה ועל אהרון, "וירב העם עם משה".3 ואז, בזכות משה, חזרה הבאר.

לעומת הריב שפרץ עקב סילוק הבאר לאחר מות מרים, אין אנו מוצאים שבני-ישראל התלוננו על היעלמות ענני הכבוד, לאחר מות אהרון. עננים אלה היו, לכאורה, חיוניים לא פחות מהבאר: הם הגנו על העם משרב ומשמש, יישרו את הדרך, הרגו נחשים ועקרבים והורו את הדרך. למה עבר סילוק העננים בשקט?

שני סוגי עננים

מעיון בלשון חז"ל4 עולה, שלאמיתו של דבר ליוו את עם-ישראל במדבר שני סוגי עננים: אחד - עננים שהגנו עליהם ודאגו לצורכיהם החיוניים (כמו הגנה מאויבים וממזיקים ויישור הדרכים); סוג שני - 'ענני כבוד', שמטרתם הבלעדית הייתה רק לשם 'כבוד' - לפרסם את הכבוד שהקב"ה מכבד את בני-ישראל.

עננים אלה, ענני הכבוד, הם שנסתלקו במות אהרון, והם לא חזרו עוד*. לעומת זאת, הענן שהגן מפני האויבים, נשאר גם אחרי מות אהרון; משום כך לא התלוננו בני-ישראל על הסתלקות ענני הכבוד, כי לא נזקקו להם לצורך הקיום במדבר.

משה כמנהיג

הבאר חזרה בזכות משה; מדוע אפוא לא חזרו גם ענני הכבוד בזכות משה? האם זכותו לא היה בכוחה להחזיר את ענני הכבוד שנסתלקו לאחר מות אהרון?

כאן בא לידי ביטוי הבדל מהותי בין משה רבנו לאהרון ולמרים. הדברים שניתנו לעם על-ידי אהרון ומרים, היו בזכותם, בגלל הזכויות שלהם; ולכן כשמתו בעלי הזכות - בטלו הדברים שבאו על-ידם. לעומת-זאת, משה רבנו דאג לעם-ישראל בתור רועה נאמן שדואג לצאן מרעיתו. אצלו לא נקבעו הדברים על-פי זכויות, אלא על-פי צורכי העם: כשהעם נזקק למשהו, דאג משה שהדבר יינתן לעם.

הרועה לא נוטש

משום כך חזרה הבאר בזכות משה, ואילו ענני הכבוד לא חזרו: לבאר המים נזקקו בני-ישראל לצורך קיומם, אך ענני הכבוד לא היו הכרחיים לעם, והיו רק בזכותו של אהרון. כשמת אהרון - לא הייתה עוד לעם הזכות לקבל את ענני הכבוד, אך את הבאר היו צריכים, ואותה החזיר להם משה, מתוקף תפקידו כרועה העם.

בדברים אלה באה לידי ביטוי מעלתו הנפלאה של משה רבנו, וכך גם מעלתם של כל רועי-ישראל לדורותיהם. משה רבנו דאג לכל צרכיו של עם-ישראל, עד שגם אחרי פטירתו אכלו העם במשך ארבע-עשרה שנה5 מן המן שהוריד להם במדבר.

זוהי התנהגותו של מנהיג-ישראל, שדואג לכל צרכיו הגשמיים והרוחניים של העם, עד שגם לאחר הסתלקותו הוא מוסיף לדאוג לו ולהשפיע עליו רוב טובה וחסד.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות  כרך יח, עמ' 253)

----------

1) תענית ט,א. ספרי דברים פיסקא שה. מכילתא שמות טז,לה. ועוד.

2) במדבר כ,ב.

3) שם, ג.

4) מכילתא שמות יג,כא. ספרי במדבר י,לד. תנחומא במדבר ב. זוהר חלק ג שב, סוף עמוד ב. תנחומא בשלח ג. במדבר יב. תוספתא סוטה פרק ד א. ברייתא דמלאכת המשכן תחילת פרק יד. ספרי זוטא בהעלותך שם. במדבר רבה פרשה א,ב. ילקוט שמעוני פקודי רמז תכז. זוהר חלק ג רפג, סוף עמוד א. תקוני זוהר תיקון כא (נה,א). ועוד. וראה זוהר חלק ג קג,א.

5) מכילתא שמות טז,לה (לדעת ר' יוסי).


----------

* הערת המערכת:

בשיחה אחרת בנושא ענני הכבוד, התייחס הרבי למונח הכללי של העננים, ללא ציון החלוקה לשני סוגים, והזכיר את דברי חז"ל1 שענני הכבוד הסתלקו אחרי פטירת אהרן וחזרו לאחר מכן, בזכות משה רבנו. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)