חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 ט' בתמוז התשפ"ד, 15/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תיקון חטא המרגלים

שני האירועים שהתרחשו לקראת הכניסה לארץ, כיבוש יעזר ובקשת שבטי גד וראובן וחצי מנשה להתיישב בעבר הירדן, היו בבחינת תיקון לחטא המרגלים.
מאמרים נוספים בפרשה
כשלא מבינים לא מערבבים
חוקה אמיתית
החוקה של התורה
קלה כחמורה
להגיע לחיים נצחיים
כשנזכרים בגאולה
"להיטמא" כדי לטהר אחרים
ארבע הוראות מאפר הפרה
ההגנה מטומאת העולם הזה
המן, ענני-הכבוד ובאר-המים
קידוש השם
תיקון חטא המרגלים
המים חזרו; העננים – לא
'ענני-כבוד' ו'באר' בחיי היום-יום
שני פירושים, שתי דרכים
כשהמוות מתהפך לחיים
נס שמגלה נס
הפוגע בישראל – מאבד את הזכות
טעם שלמעלה מטעם

כל העדה. כולם שלמים ועומדים להכנס לארץ (פירוש רש"י במדבר כ,כב)

פרשת-השבוע מקיפה תקופה של כמעט ארבעים שנה. היא נפתחת במצוות פרה אדומה, שנאמרה בשנה השנייה ליציאת מצרים, ומיד אחר-כך התורה עוברת לספר על מיתת מרים, כיבוש סיחון ועוג ועוד אירועים, שכולם היו בסוף שנת הארבעים, ממש לקראת הכניסה לארץ-ישראל.

בין האירועים שהתרחשו לקראת הכניסה לארץ, היו שניים אלה: א) משה שלח מרגלים לרגל את יעזר, והללו הגדילו לעשות ולכדו אותה; ב) שבטי גד וראובן וחצי מנשה ביקשו להתיישב בעבר הירדן המזרחי ולא בארץ כנען, ומשה נענה לבסוף לבקשתם (כפי שמסופר בפרשיות מטות מסעי).

מהדורה שנייה?

שני האירועים הללו מזכירים במידה רבה את חטא המרגלים. חטא אחד של המרגלים היה, שלא הסתפקו בביצוע השליחות שהטיל עליהם משה (לרגל את הארץ), אלא הביאו מסקנות אישיות ("לא נוכל לעלות"1). חטאם השני היה, שלא רצו להיכנס לארץ שבה בחר ה', והעדיפו להישאר במדבר.

והנה, כאן יש לכאורה חזרה על שני החטאים הללו: משה מטיל שליחות ("לרגל את יעזר"2), והשליחים מחליטים להוסיף על השליחות ולכבוש אותה מבלי שנצטוו. בני גד וראובן וחצי מנשה באים ותובעים: "אל תעבירנו את הירדן"3 - הם מבקשים להישאר מחוץ לארץ-ישראל. ממש חטא המרגלים במהדורה שנייה!

בכיוון השני

אלא שההפך הוא הנכון. אין כאן חזרה חלילה על חטא המרגלים, אלא תיקון חטאם, והתיקון בא על-ידי פעולה בכיוון ההפוך מזה של המרגלים. חטאם הראשון של המרגלים היה, שהוסיפו על השליחות בכיוון השלילי, והתיקון היה, שהמרגלים שנשלחו לרגל את יעזר הוסיפו על השליחות בכיוון החיובי - הם היו בטוחים בתפילתו של משה רבנו ובעזרתו של הקב"ה, ולכן לכדוה.

כך גם שבטי ראובן וגד וחצי מנשה: המרגלים לא רצו כלל לרשת את הארץ, ואילו הם פעלו בכיוון הנגדי - הם שאפו לירושת הארץ השלמה. הרי הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו את ארץ עשר האומות, ובפועל ניתנו לעם-ישראל ארצות שבעת עמי כנען בלבד, ואילו השלוש הנוספות (קיני קניזי וקדמוני) יינתנו רק בבוא הגאולה. שבטי ראובן וגד ביקשו להתחיל כבר עכשיו את כיבוש הארץ המובטחת לעתיד לבוא, ולכן ביקשו לגור באותן ארצות. בכך ביטאו את דבקותם בכיבוש הארץ, כתיקון חטא המרגלים.

הכנה לגאולה

דווקא הפעולות הללו מוכיחות שעם-ישראל תיקן את חטא המרגלים, וכדברי רש"י4, שבתקופה ההיא "כל העדה כולם שלמים ועומדים להיכנס לארץ". אך היה בכך לא רק תיקון חטא, אלא הכנה והכשרה לירושת הארץ כולה, לעתיד-לבוא.

בכך החל עם-ישראל לרשת את כל הארץ שהבטיח ה' לאברהם אבינו, דבר שיבוא לשלמותו בגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי 'תורת-מנחם התוועדויות' ה'תש"נ כרך ג, עמ' 398)

----------

1) במדבר יג,לא.

2) שם כא,לב.

3) שם לב,ה.

4) שם כ,כב. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)