חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:27 זריחה: 6:34 י' בתשרי התשפ"א, 28/9/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אחדות אמיתית - סביב התורה

כאשר עם-ישראל מתאחד סביב התורה, נוצרת כאן אחדות בין כל נשמות-ישראל לבין שורשן הראשון - הקב"ה, ולכן זו אחדות "כאיש אחד בלב אחד"
מאמרים נוספים בפרשה
אחדות אמיתית - סביב התורה
הכנה לקבלת התורה
גם במדבר מקימים משכן לה'
מפקד שיש בו כוח
עם התפקיד באים הכוחות
חשיבותה של הכמות
דבר ספור לא מתבטל
מיפקד שמבטא חיבה ואחדות
הפרט מתחבר עם הכלל
למעלה ממספרים וחישובים
לשמור על הגבולות
הקדושה תמיד בהישג-יד
להיוולד מחדש
טוב לצדיק, טוב לשכנו
שלושה מעגלים של התמודדות
ספירה שהיא הכנה
שתי ספירות כהכנה לשבועות

לעולם קורין פרשת במדבר סיני קודם עצרת  (טור אורח-חיים סימן תכח)

את פרשת במדבר קוראים תמיד לפני חג השבועות, ומכאן שהיא בבחינת הכנה לחג השבועות. בכל שנה בחג השבועות נותן לנו הקב"ה מחדש את התורה, ולכן ברור, שההכנות לקבלתה המחודשת צריכות להיות בדוגמת ההכנות לקבלת התורה בפעם הראשונה.

ההכנות לקבלת התורה היו השלום והאחדות. חז"ל למדו זאת מהפסוק1 "ויחן שם ישראל נגד ההר". לא נאמר "ויחנו", לשון רבים (כתחילת הפסוק: "ויסעו מרפידים... ויחנו במדבר"), אלא "ויחן", לשון יחיד. רמז לכך שהם התייצבו לקבלת התורה "כאיש אחד בלב אחד".2

אגודה אחת

וכך נאמר במדרש3: "ביקש הקב"ה ליתן תורה לישראל בשעה שיצאו ממצרים, והיו חלוקים אלו על אלו... כשבאו לסיני - הושוו כולם אגודה אחת... אמר הקב"ה: התורה, כולה שלום, ולמי אני נותנה? לאומה שהיא אוהבת שלום".

אין מדובר בסתם אחדות, אלא האחדות היא "נגד ההר"4 - אחדות סביב הר-סיני וסביב מה שהוא מייצג, קרי: התורה והמצוות.5 כשיהודים מתאחדים על-ידי התורה, יש לאחדות זו קיום אמיתי ונצחי, והיא גם מביאה רוב ברכה ושפע מלמעלה.

בסיס אמיתי

כוחה של האחדות - עצום. אפשר להשיג באמצעותה כל מה שרוצים, ואפילו אם ההתאחדות היא למטרה שלילית. זה היה סודו של 'דור הפלגה', שהיה "שפה אחת ודברים אחדים"6 - דור מאוחד ומלוכד, ואמר על כך הקב"ה: "ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות".7 אולם סופה של אחדות זו להיכשל, כי אין קיום לאחדות שלא על-פי התורה.

האחדות סביב מתן-התורה היא אחדות שבבסיסה היא אמיתית. בשעת מעמד הר-סיני גילה הקב"ה את פנימיותו לעם-ישראל. בתורה הוא הכניס, כביכול, את 'נפשו'.8 ולכן, כאשר עם-ישראל מתאחד סביב התורה, נוצרת כאן אחדות בין כל נשמות-ישראל לבין שורשן הראשון - הקב"ה. כך מגיעים לאחדות אמיתית של "כאיש אחד בלב אחד".

מעשה אחד

מזה אנו למדים, שההכנה לחג-השבועות היא התחזקות באהבת-ישראל, והדבר צריך להתבטא בהשתדלות לקרב יהודי שני לאור התורה. כך אין זו אחדות ערטילאית, אלא אחדות סביב התורה ומצוותיה.

וצריך לדעת, שהכול תלוי בכל אחד ואחת. המגיד ממזריטש9 פירש את המשנה "דע מה למעלה ממך"10: דע, שכל מה שקורה למעלה, בעולמות העליונים, הכול הוא "ממך" - הכול תלוי בך ובמעשיך! על האדם לראות את העולם עומד על כפות-מאזניים, ובמעשה אחד ביכולתו להכריע ולהשיג את מתן התורה. בהכנה כזאת, בטוחים אנו שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 297)

------------

1) שמות יט, ב.

2) מכילתא הובא בפירוש רש"י על הפסוק.

3) ילקוט שמעוני שמות פרק יח, סימן רעג.

4) ראה רשב"ם על הפסוק: נגד ההר, הנזכר למעלה, תעבדון את האלקים על ההר הזה.

5) ראה שמות רבה פרשה ב,ד. ופרשה נא,ח - שמפרש כל השמות של ההר - בתורה ומצוות.

6) בראשית יא,א.

7) שם שם, ו.

8) כדרז"ל בשבת קה,א: "אנכי - אנא נפשי כתבית יהבית".

9) אור תורה אגדות חז"ל קרוב לסופו.

10) אבות פרק ב משנה א.   
תגובות
1.
המאמר פשוט מדהים!
נעמה חן-29/05/08 20:17

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)