חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:23 זריחה: 6:07 י"ח באב התשפ"ב, 15/8/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מה יעשה המשיח כשיבוא?

דווקא הקשר לדוד המלך מבטא את מהותו ועניינו של המשיח, כי עיקר עניינו של המשיח הוא להחזיר את מלכות בית-דוד למקומה ולהביא שלמות בכל ענייני התורה והמצוות
מאמרים נוספים בפרשה
להפוך את הרע לטוב
כוחו של הרע שמתהפך לטוב
מנהיגי ישראל מול מנהיגי האומות
הפיכת הקללה לברכה
עוצמתם של יהודים
בלעם מפריך את טענת לבן
האבות והאימהות של הקיום היהודי
משנאה בלי טעם לאהבה בלי טעם
המעלות העצמיות של ישראל
החיבה של עם-ישראל
לחטוף מסירות-נפש
הנבואה על שובה
הצניעות של עם-ישראל
נתברכו בזכות הצניעות
המשיח יביא שלמות
מה יעשה המשיח כשיבוא?
הכרת המציאות העצמית
גם כשכרע האריה - אריה הוא
טענה שמטרתה להתיר איסור
יראה ואהבה כנגד בלעם ועמלק

דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל (במדבר כד,יז)

נבואתו של בלעם המופיעה בפרשתנו היא אחד המקומות הבודדים בתורה שבהם יש רמזים ברורים על הגאולה השלימה על-ידי המלך-המשיח. את החלק הזה פותח בלעם בהכרזה: "לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים", ולאחר מכן הוא מתנבא על התקופה העתידית.

המשיח ודוד המלך

בסוף ספר 'יד-החזקה' של הרמב"ם, כאשר הוא עוסק בהלכות המלך-המשיח, הוא כותב1: "אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים: במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו, שמושיע את ישראל מיד בני עשיו. ושם הוא אומר: 'אראנו ולא עתה' - זה דוד; 'אשורנו ולא קרוב' - זה מלך-המשיח. 'דרך כוכב מיעקב' - זה דוד; 'וקם שבט מישראל' - זה המלך-המשיח. 'ומחץ פאתי מואב' - זה דוד... 'וקרקר כל בני שת' - זה המלך-המשיח וכו'".

ההצמדה הזאת בין דוד למשיח דורשת ביאור. אם מדובר על מושיעי ישראל, הרי מי שקרוב יותר מכול למשיח הוא, לכאורה, משה רבנו, שהרי עליו נאמר2: "הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון". אין זאת, אלא שדווקא הקשר לדוד המלך מבטא את מהותו ועניינו של המשיח.

לא אותות ומופתים

אחד הדברים שהרמב"ם מדגיש בהלכות אלה הוא3, ש"אל יעלה על דעתך שהמלך-המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם". מה כן יעשה המשיח? מפרט הרמב"ם4: "המלך-המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית-דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם".

הרמב"ם אומר לנו אפוא, שעיקר עניינו של המשיח הוא להחזיר את מלכות בית-דוד למקומה ולהביא שלמות (שאינה קיימת כיום) בכל ענייני התורה והמצוות. על-ידי כך שהמשיח יחזיר את מלכות בית-דוד, יבנה את בית-המקדש ויקבץ את נידחי ישראל, הוא יאפשר לעם-ישראל לשוב ולחיות חיים יהודיים מלאים ושלמים, כפי שהדבר היה בימי דוד המלך.

להחזיר השלימות

מכיוון שזה מהות תפקידו של המשיח, גם הדרך שבה אנו יכולים לדעת מיהו המשיח נמצאת בתחום זה. הרמב"ם מדגיש, שהמשיח אינו צריך לחולל אותות ומופתים. הוא נותן לנו אמות-מידה אחרות5: "ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל-פה, ויכוף של ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחום מלחמות ה' וכו'" - יהודי זה הוא בחזקת משיח. וכאשר הוא מצליח במגמה זו "וניצח כל האומות שסביביו6 ובנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל - הרי זה משיח בודאי".

לאור זה מובנת בבהירות ההצמדה בין המלך המשיח לדוד המלך. מלכות דוד מסמלת את השלמות של חיי התורה והמצוות, שלימות שלא קיימת בימינו, כל עוד מצויים אנו בגלות. תפקידו של המלך-המשיח (לפחות בתקופה הראשונה לבואו) היא להוציא אותנו ממצב זה ולחזיר את השלמות החסרה בחיי התורה והמצוות. הוא יבנה את בית-המקדש ויאפשר לכל עם-ישראל לחיות חיים יהודיים מלאים. זאת רמז בלעם בנבואתו ולכך אנו מצפים ומתפללים לה' בכל יום ויום.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך חי, עמ' 271)

----------

1) הלכות מלכים פרק יא, הלכה א.

2) זוהר חלק א רכג,א. שער הפסוקים פרשת ויחי. ועוד.

3) רמב"ם שם הלכה ג.

4) שם תחילת הלכה א.

5) שם הלכה ד.

6) כפי הנוסח הבלתי מצונזר. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)