חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:23 זריחה: 6:07 י"ח באב התשפ"ב, 15/8/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הנבואה על שובה

באותה עת, בתקופה שלפני הגאולה, תחזור הנבואה לישראל. שכן הנבואה נסתלקה מעם-ישראל עם חורבן בית-המקדש, והיא עתידה לחזור לפני הגאולה
מאמרים נוספים בפרשה
להפוך את הרע לטוב
כוחו של הרע שמתהפך לטוב
מנהיגי ישראל מול מנהיגי האומות
הפיכת הקללה לברכה
עוצמתם של יהודים
בלעם מפריך את טענת לבן
האבות והאימהות של הקיום היהודי
משנאה בלי טעם לאהבה בלי טעם
המעלות העצמיות של ישראל
החיבה של עם-ישראל
לחטוף מסירות-נפש
הנבואה על שובה
הצניעות של עם-ישראל
נתברכו בזכות הצניעות
המשיח יביא שלמות
מה יעשה המשיח כשיבוא?
הכרת המציאות העצמית
גם כשכרע האריה - אריה הוא
טענה שמטרתה להתיר איסור
יראה ואהבה כנגד בלעם ועמלק

הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא (במדבר כג,כד)

בנבואת בלעם, שעליה אנו קוראים בפרשתנו, נרמזו דברים מופלאים ביותר שעתידים לקרות לעם-ישראל, עד לפרטים שונים הקשורים בגאולה השלמה. הפסוק1 "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" הוא אחד הפסוקים שבהם נרמזת הגאולה.

בפסוק הקודם אומר בלעם2: "כעת ייאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל". פירוש הדבר, שבאותה עת, בתקופה שלפני הגאולה, תחזור הנבואה לישראל. שכן הנבואה נסתלקה מעם-ישראל עם חורבן בית-המקדש, והיא עתידה לחזור לפני הגאולה.

בעלי רוח-הקודש

מהו הזמן שבו תחזור הנבואה? הרמב"ם, באיגרת תימן, אומר, שהמילה 'כעת' פירושה - כשתגיע עוד פעם העת שבה אנו עומדים. במילים אחרות: כשיעבור שוב אותו מספר שנים כמו עד זמן אמירת הנבואה. מאחר שבלעם נשא את נבואתו בשנת הארבעים לצאת בני-ישראל מארץ-מצרים, בשנת ב'תפ"ח, הרי 'כעת' פירושה - בעוד ב'תפ"ח שנים, כלומר: בשנת ד'תתקע"ו (4976) לבריאה.

ואכן, בשנים ההן (לפני קצת פחות משמונה-מאות שנה) נתגלו בעם-ישראל צדיקים בעלי רוח-הקודש ובעלי-מופת כמו רבי שמואל הנביא (אביו של רבי יהודה החסיד); רבי אלעזר בעל ה'רוקח'3; הרמב"ן, שכתב כמה ספרי קבלה, ושבכתבי האריז"ל נאמר, כי הוא מהמקובלים המעטים שסומכים עליהם; הראב"ד, שרוח-הקודש הופיעה בבית-מדרשו; רבי עזרא הנביא; ורבי יהודה החסיד, שעליו נאמר, כי אילו חי בימי האמוראים, היה אמורא, ואילו חי בימי התנאים, היה תנא, ואילו חי בימי הנביאים, היה נביא!

לא זכינו

מאחר שנבואת בלעם על שובה של הנבואה אכן נתגשמה, מובן אפוא, שאז היה יכול להתקיים גם ההמשך - "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" - הגאולה השלמה. אך ככל הנראה לא היה הדור ראוי לכך, ועדיין אנו מתענים בגלות עד ימינו אלה.

כמה מאות שנים לאחר מכן חזרה ונשנתה התופעה של חזרת הנבואה לישראל. נתגלו אז הבעל-שם-טוב ותלמידיו הקדושים, עד לרבנו הזקן בעל ה'תניא', שאף אצלם ראו בגלוי ובהפלאה ענייני נבואה ורוח-הקודש.

עכשיו הזמן

על הבעל-שם-טוב כותב כ"ק אדמו"ר בעל ה'צמח-צדק'4: "כמוהו לא היה מימות הראשונים. פלאי-פלאות, ניסים היוצאים מהטבע, היו נראים על-ידו... הוא ותלמידו הרב המגיד היו רואים מסוף העולם ועד סופו... והיינו על-ידי שהיה גלוי לפניהם אור שנברא ביום הראשון". הרי זה ממש עניין חזרתה של הנבואה לישראל.

שוב נתקיימה אפוא הנבואה של "כעת ייאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל", ואם כן ודאי וודאי שאנו עומדים עכשיו בזמן שבו יתקיים המשך הנבואה - "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא", בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 588)

----------
1) במדבר כג,כד.
2) שם כג.
3) ידוע מהרוקח ורבי יהודה חסיד וסייעתם שנהיו אנשי מופת מאוד (דרך מצוותיך מצוות עדות סוף פרק ח).
4) דרך מצוותיך שם. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)