חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שונאי ישראל - שונאי ה'

משה מדגיש בתפילתו כי שונאי ישראל הם שונאי ה', ובכך הוא כאילו אומר, ששנאתם של הגויים אינה קשורה לחולשתם הרוחנית של היהודים, אלא זו שנאה כלפי הקב"ה
מאמרים נוספים בפרשה
מי יכול להאיר נשמות?
אם אתה יכול - אתה חייב
הקב"ה נותן כוחות ואנחנו מבצעים
לשאוף לקדושה המירבית
למצוא את האחדות
פסח מצרים ופסח המדבר
לעולם יש תקנה
לנצל כל הזדמנות
סור מרע ועשה טוב
שמחה שחודרת לגוף
שונאי ישראל - שונאי ה'
רווחת הרוב מול טובת המיעוט
לחם מן השמים - לכל
המוציא לחם מן השמיים
כוחו של משה
הגבוה והעניו מכול
ענווה והשראת השכינה
עם-ישראל כמנורת בית-המקדש
תקיעת החצוצרות בעת מלחמה ובעת שמחה
נחמתו של אהרן הכוהן

קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך (במדבר י,לה)

בפרשתנו מתואר סדר מסעם של בני-ישראל. בהמשך לכך נאמר1: "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך". משה מתפלל כאן, שכאשר בני-ישראל יוצאים למסע, יגן עליהם הקב"ה שיפוצו אויביהם וינוסו שונאיהם.

אולם משה רבנו אינו מבקש ש"יפוצו אויבינו וינוסו משנאינו", אלא מכנה את אויבי ישראל ושונאיו - "אויביך" ו"משנאיך" - אויבי ה' ושונאי ה'. מסביר רש"י, על-פי המדרש2: "שכל השונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה העולם". כלומר, שונאי ישראל הם בעצם שונאי ה'.

אויב ושונא

משה רבנו מציין כאן שני סוגים - "אויביך" ו"משנאיך". אויב הוא מי שנלחם בפועל נגד הזולת ורואה בו אויב. אולם ייתכן, שמלחמתו נובעת מחששותיו מפני הזולת ומתחושה שעליו להתגונן מפניו. הסוג השני מסוכן יותר - "משנאיך". זהו מי שיש בליבו שנאה עמוקה כלפי הזולת. הלה, לא זו בלבד שהוא נלחם נגד הזולת, אלא מחפש כל הזמן דרכים להציק לו ולפגוע בו.

לכן בפרשת ה'תוכחה' נאמר3: "וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם". אלה שתי דרגות של עונש לעם-ישראל - העונש הקל יותר הוא שיינגפו לפני האויב, אולם חמור מזה הוא המצב שבו "שונאיכם" יירדו בכם.

חולשת ישראל

מדוע נחשבים אויבי ישראל לאויבי ה'? משום שהגויים יודעים שעם-ישראל הוא עמו של הקב"ה - "לי סגולה מכל העמים".4 הם יודעים שעם-ישראל הוא בבחינת בנו-בכורו של הקב"ה.5 וממילא, כאשר הם מנסים לפגוע בעם-ישראל, הם פוגעים למעשה בקב"ה ונחשבים אויבי ה' ושונאיו.

קשר זה בין עם-ישראל לקב"ה משמש גם הגנה על עם-ישראל. כאשר נוצר מצב שאומות-העולם יכולות לנסות לפגוע בעם-ישראל, הדבר מעיד על רפיון רוחני בעבודת ה'. אילו היה עם-ישראל עובד את ה' כראוי, לא הייתה לשום שונא ואוייב יכולת לפגוע ביהודים.

לכן מודגשת בתפילתו של משה העובדה ששונאי ישראל הם שונאי ה', שבכך הוא כאילו אומר, ששנאתם של הגויים אינה קשורה לחולשתם הרוחנית של היהודים, אלא זו שנאה נגד הקב"ה.

בלי חישובים

משה רבנו קורא לקב"ה: "קומה ה'". אותם גויים אינם מתעניינים כלל בשאלה אם עבודתם הרוחנית של היהודים שלמה או לא. הם יודעים שהיהודים הם עמך, ולכן הם נלחמים בהם. אם חלילה יצליחו לפגוע בעם-ישראל, יהיה זה חילול השם - חילול שמך!

וכאשר הדברים נוגעים לשמו של ה', אין הוא מתחשב בשום חישובים - אפילו לא בחובתם של היהודים לעשות תשובה כראוי - אלא מתייצב להגן על עם-ישראל ולהביא מיד את הגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך כג, עמ' 73)

----------

1) במדבר י,לה.

2) ספרי וילקוט שמעוני על הפסוק (בשינוי לשון. ראה ספרי מהדורת האראוויץ).

3) בחוקותי כו,יז.

4) שמות יט,ה.

5) שם ד,כב. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)