חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לעולם יש תקנה

יש טומאה שהיא חלק מבריאתו של האדם, ויש טומאה נוספת, שהאדם מידרדר אליה מעצמו, והיא חמורה הרבה יותר
מאמרים נוספים בפרשה
קבלת-עול מתוך תענוג
כמו אותיות חקוקות באבן
התמזגות מוחלטת עם התורה
להשקיע עמל בתורה
השפעת התורה בלי גבולות
תמורות בטבע העולם
להפוך את הרע לטוב
הברכות שטמונות בתוך ה"קללות"
נבואת הגלות והגאולה
התורה משנה את העולם
להבין חוקים
הפנימיות שבתוך הייסורים
היש מידה למתן צדקה

זאת תורת הזב (ויקרא טו,לב)

בתוך דיני הטומאה והטהרה שבפרשתנו מופיעה גם טומאת הזב.1 זו אחת הטומאות החמורות, ויש בזה שלושה מצבים שונים:

אם האדם ראה זאת פעם אחת2, אפילו מאונס - טמא רק עד הערב; אם ראה פעמיים והראייה השנייה הייתה מרצון - טמא טומאה חמורה של שבעה ימים3; ואם ראה שלוש ראיות, גם אם השלישית הייתה מאונס - לא די בשבעת ימי טהרה אלא הוא זקוק גם להבאת קרבן.

הזיבה היא מחלה. היא איננה המצב הטבעי שבו נברא האדם, אלא היא מסמלת ירידה נוספת שחלה בו. כלומר, יש טומאה שהיא חלק מבריאתו של האדם, ויש טומאה נוספת, שהאדם מידרדר אליה מעצמו, והיא חמורה הרבה יותר.

רע של מחלה

בכל אדם יש רע טבעי, שכך נברא מתולדתו - "כי יצר לב האדם רע מנעוריו".4 נשמתו הקדושה והרוחנית מלובשת בגוף גשמי, שיש בו יצר הרע, ומכאן שאין אדם שאין בו מידה מסויימת של רע טבעי.

אולם יש רע נוסף על הרע הטבעי. זה רע שבא על האדם בשל חטא ועוון. הרע הזה איננו חלק מעצם בריאתו של האדם, ולכן הוא בדוגמת מחלה. על כך אמרו חז"ל5: "חולי - זה יצר הרע"; שזה הרע שניתוסף באדם על-ידי חטאים ועוונות.

מגרה את היצר

ובזה עצמו יש שתי מדרגות כלליות: יש הרע שנוסף בכל בני-האדם על-ידי חטא עץ הדעת. חז"ל אומרים6, שכאשר הנחש פיתה את חווה, "הטיל בה זוהמה", ועל-ידה - בכל בני-האדם. הרע הזה מסומל בזב הרואה ראייה ראשונה, ולכן טומאתו קלה יחסית.

דרגה חמורה יותר היא כשהאדם עצמו מגרה עליו את יצרו, שבכך הוא מוסיף עליו רע גדול יותר ממידת הרע שיש בו מצד חטא עץ הדעת. סוג זה של רע מסומל בזב הרואה שתי ראיות, שהראייה השנייה שלו באה מרצון; כלומר, הוא עצמו מביא עליו רע נוסף על עצם בריאתו ועל הרע שניתן בו בחטא עץ הדעת.

חידוש של התורה

דרגה חמורה עוד יותר היא הזב הרואה שלוש ראיות. דבר הקורה שלוש פעמים מוגדר 'חזקה'. כלומר, כאן מדובר באדם שהרע נקבע בנפשו ברמה של 'חזקה'. על כך אומר הרמב"ם7, שאם אדם חוטא עד כדי כך שחטאיו המרובים מונעים ממנו את התשובה, הוא עתיד לתת את הדין על עצם העובדה שהכניס את עצמו למצב כזה שעכשיו קשה לו לשוב בתשובה.

וזה החידוש שמחדשת התורה, שגם מי שהידרדר לשפל המדרגה, עד שהרע נקבע בנפשו ונעשה בבחינת 'חזקה', יש לו תקנה, שהוא מביא קרבן והקרבן מכפר עליו. על-ידי הקרבן מתקיים8 "וכיפר עליו הכוהן לפני ה'", שהוא נעשה9 חביב ומרוצה לפניו יתברך כקודם החטא, והוא נחלץ גם מהרע העמוק שלתוכו שקע.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לז, עמ' 42)

 

----------

1) ויקרא טו.

2) רש"י ויקרא טו,ב מתורת כוהנים שם. נידה לה,א-ב. ועוד. רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה פרק ב הלכה ו.

3) מגילה ח,א. ועוד.

4) בראשית ח,כא.

5) ויקרא רבה פרשה טז,ח. ירושלמי שבת פרק יד הלכה ג.

6) שבת קמו, ריש עמוד א. ושם נסמן.

7) הלכות תשובה פרק ו הלכה ג. וראה גם בשמונה פרקים שלו פרק ח.

8) ויקרא טו,טו.

9) לשון אדמו"ר הזקן באיגרת התשובה פרק ב. 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)