חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 י"ד בניסן התשפ"ד, 22/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

דג שמלמד את עקרונות ההשגחה

העובדה שהראיה להשגחה הפרטית נלמדת דווקא מעוף השלך, אינה מקרית. יש קשר ישיר בין מהותה של ההשגחה הפרטית לבין השלך, "השולה דגים מן הים"
מאמרים נוספים בפרשה
יסוד הכול - קבלת-עול
למעלה מהבריאה – ובתוך הבריאה
אפשר להגיע אל העל-טבעי
מתחילים בכפייה ומגיעים להכרה
הברכה המיוחדת
לשמור על המקדש
ללמוד ולהבין מתוך התבטלות
ליצור חיבור בין הבורא לבריאה
"סימני כשרות" בעבודת-ה'
יהודי מקדש את העולם
דג שמלמד את עקרונות ההשגחה
בלי ישות עצמית
עבודת-ה' לשמה
כוחו של ציבור
לא קל להבחין ברע
לפזז ולכרכר לפני ה'
לא להחמיץ את השעה
להחדיר את השמיני בתוך השבע
כשהחסד והאמת נפגשים

השלך. פירשו רבותינו זה השולה דגים מן הים (פירוש רש"י, ויקרא יא,יז)

בין העופות הטמאים, שהתורה מונה בפרשתנו, נזכר גם השלך.1 מהו שלך? מסביר רש"י: "פירשו רבותינו2, זה השולה דגים מן הים". שלך הוא עוף הצולל למעמקי הים ושולה משם דגים, שמהם הוא ניזון.

הגמרא2 מספרת על ר' יוחנן, שכשהיה רואה שלך, היה אומר3: "משפטיך תהום רבה". ומפרש רש"י: "ומשפטיך אף בתהום רבה, שזימנת שלך לשפוט ולעשות נקמתך בדגת הים, להמית המזומנים למות". כלומר, השלך סימל, בעיני ר' יוחנן, את הדרך שבה הקב"ה משגיח על עולמו, וקובע אפילו בדגים מי יחיה ומי ימות.

ראיה לשיטת הבעש"ט

ממאמר זה של ר' יוחנן הביא רבנו הזקן ראיה4 להוכחת שיטתו של הבעש"ט, שכל הדברים המתחוללים בעולם הם על-פי השגחתו הפרטית של הקב"ה. לא רק אירועים הקשורים במין האדם הם בהשגחה עליונה5, אלא הקב"ה משגיח גם על החי, הצומח והדומם, וקובע כל פרט ופרט הקשור בהם. שהרי זהו תוכן מאמרו של ר' יוחנן, שגם כאשר עוף צולל לים ומעלה דג, הדבר נעשה בהשגחתו של הקב"ה, שקובע איזה דג יילכד.

ואכן, הבעש"ט לימד, שכל פרט וכל תנועה שמתרחשים בעולם, הם בהשגחה פרטית של הקב"ה. אפילו בעלה הנושר מן העץ מכוון הקב"ה את נשירתו וקובע לאן ייפול ויתגלגל.

במעמקי ה"ים"

העובדה שהראיה לכך נלמדת דווקא מהשלך, אף היא אינה מקרית. יש קשר ישיר בין מהותה של ההשגחה הפרטית לבין השלך, "השולה דגים מן הים".

העולם, כפי שהוא נראה לעינינו, דומה שהוא מתנהל על-פי חוקי הטבע. איננו רואים בו את יד ה', המכוונת את הדברים והמשגיחה עליהם. אולם מוסבר בתורת החסידות6, כי המילה 'טבע' היא ממשמעות טביעה (כמו "טובעו בים-סוף"7). כשם שחפצים הטבועים במים קיימים שם בשלמות, אלא שאינם נראים, כך גם הטבע מסתיר, כאילו מטביע בתוכו, את ההשגחה האלוקית, עד שנראה כאילו הדברים נעשים מאליהם.

בא השלך ורומז, שאם רוצים לגלות את ההשגחה העליונה, צריך לשלות את הדברים מתוך ה'ים' - להסיר את מסכת הטבע ולמצוא את ההשגחה שמאחורי הטבע.

מתחת להסתר

השלך מלמד אותנו, שצריך להתבונן בדברים מתחת למעטה ה'מים', מתחת ההסתר של הטבע. צריך להעמיק ולהתבונן בפנימיותם של הדברים, ואז מגלים, שגם הדברים המקריים כביכול, הטבעיים לכאורה, מכוונים למעשה בהשגחה פרטית.

זה המצב בימינו, כאשר העולם החומרי מסתיר ומעלים את האמת האלוקית. אבל בגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש, תתגלה האמת הזאת לעיני כול, כנאמר8: "ונגלה כבוד ה', וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר".

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ז, עמ' 54)

----------

1) ויקרא יא,יז.

2) חולין סג,א.

3) תהילים לו,ז.

4) ראה יהל אור לתהילים שם סעיף קטן ג. דיבור המתחיל כל המאריך תרפ"ו פרק ג. מים רבים תשי"ז פרק ג. ועוד.

5) מורה נבוכים חלק ג פרק יז בסופו.

5) ראה דיבור המתחיל מה טובו תרפ"ט פרק ג.

6) שמות טו,ד.

7) ישעיה מ,ה. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)