חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:49 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הברכות שטמונות בתוך ה"קללות"

הקללות הללו אינן אלא ברכות, ואפילו ברכות נפלאות ביותר; אלא שדווקא בגלל היותן גבוהות כל-כך, הן באות לידי גילוי בצורתן ההפוכה - בצורה של קללות
מאמרים נוספים בפרשה
קבלת-עול מתוך תענוג
כמו אותיות חקוקות באבן
התמזגות מוחלטת עם התורה
להשקיע עמל בתורה
השפעת התורה בלי גבולות
תמורות בטבע העולם
להפוך את הרע לטוב
הברכות שטמונות בתוך ה"קללות"
נבואת הגלות והגאולה
התורה משנה את העולם
להבין חוקים
הפנימיות שבתוך הייסורים
היש מידה למתן צדקה

ואם לא תשמעו לי  (ויקרא כו,יד)

בפרשת 'בחוקותי' מצויה פרשת1 ה'תוכחה', שבה מזהיר הקב"ה את עם-ישראל לבל יסור מדרך התורה, ומודיע על המכות הנוראות שיינתכו עליו אם לא ישמע בקול ה'.

כשאנו קוראים את הקללות המזעזעות הללו, סומרות שערות ראשנו. אולם פנימיות התורה מסבירה2, כי לאמיתו של דבר, הקללות הללו אינן אלא ברכות, ואפילו ברכות נפלאות ביותר; אלא שדווקא בגלל היותן גבוהות כל-כך, הן באות לידי גילוי בצורתן ההפוכה - בצורה של קללות.

ברכות מוסוות

דוגמא לכך אנו מוצאים בגמרא.3 רבי שמעון בר-יוחאי שלח את בנו אל רבי יונתן בן-עמסיי ורבי יהודה בן-גרים כדי שיברכוהו. כשחזר הבן אל אביו, התלונן שהחכמים קיללוהו במקום לברכו. הסביר לו אביו כיצד הכילו 'קללות' אלה ברכות גדולות (למשל, הם אמרו לו: "תזרע ולא תקצור", והתכוונו שיוליד בנים ולא ימותו לו, וכיוצא בזה).

לכאורה, אם אכן רצו החכמים לברך, למה לא אמרו את ברכותיהם בלשון ישירה והסתירו אותן בניסוחים שמתפרשים במבט ראשון כקללות? מסבירה תורת החסידות2, שכאשר מדובר בברכות נעלות ונפלאות ביותר, הן אינן יכולות להתלבש תמיד בצורה של ברכה גלויה והן חייבות לבוא בלבוש שנראה כלפי חוץ כ'קללות'.

טוב נאצל

לאור זאת נשאלת שאלה הפוכה: אם הברכות הללו חייבות לבוא כשהן מוסוות כקללות ואינן יכולות להתגלות כברכות, כיצד היה יכול רבי שמעון בר-יוחאי לגלותן?!

כאן אנו מגיעים להבנת כללות הסבל והרע שקיים בעולם. בספר התניא מוסבר4, כי הייסורים והסבל הם לאמיתו של דבר טוב נאצל ביותר, אלא שאין בכוחנו לקבלו כמות שהוא, ולכן הוא מתגלה אלינו בצורת סבל (כשם שאור גדול מדי גורם סנוור וחוסר אפשרות לראות).

אך כל זה אמור על הזמן הזה, שבו העולם איננו יכול לקבל תמיד את השפע העליון. לעתיד לבוא יתגלה הטוב הנפלא שהיה טמון בסבל ובייסורים. ועל-ידי שהאדם מקבל כיום את הייסורים באהבה ובשמחה, הוא יזכה לעתיד לבוא לראות את הטוב שבהם, וישמח על הייסורים שסבל.

נשמות מיוחדות

רבי שמעון בר-יוחאי היה מאותן נשמות נעלות שעניינן לגלות את פנימיות התורה. בנשמות אלה מאיר כבר עכשיו האור שיאיר לעתיד-לבוא.5 לכן היה יכול רבי שמעון לגלות לבנו את הברכות שהיו טמונות ב'קללותיהם' של החכמים, כי הוא היה מסוגל לראות את הטוב שבהן.

דבר זה מסביר גם-כן למה דווקא תורת החסידות היא המגלה את הברכה שב'קללות' ה'תוכחה'. תורת החסידות היא הארה מגילוי פנימיות התורה שיהיה לעתיד לבוא. לכן היא מגלה כבר עכשיו מעט מהברכות שטמונות ב'תוכחה'. אלא שזו רק הארה בלבד; את הברכות הללו במילואן נראה לעתיד לבוא, בגאולה השלמה, בביאת משיח-צדקנו בקרוב ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך א עמ' 283)

----------

1) ויקרא כו,יד ואילך.

2) ראה לקוטי-תורה ויקרא מח,א.

3) מועד קטן ט,א.

4) פרק כו.

5) ראה פלח הרימון שמות עמוד ז. ובארוכה בלקוטי שיחות כרך א עמוד 287 ואילך. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)