חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:53 י"ח בתמוז התשפ"ד, 24/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

התמזגות מוחלטת עם התורה

"שתהיו עמלים בתורה" - זה לימוד תורה כמטרה לעצמה, לימוד תורה כחכמתו של הקב"ה, גם כשאין לדברים שום יישום מעשי
מאמרים נוספים בפרשה
קבלת-עול מתוך תענוג
כמו אותיות חקוקות באבן
התמזגות מוחלטת עם התורה
להשקיע עמל בתורה
השפעת התורה בלי גבולות
תמורות בטבע העולם
להפוך את הרע לטוב
הברכות שטמונות בתוך ה"קללות"
נבואת הגלות והגאולה
התורה משנה את העולם
להבין חוקים
הפנימיות שבתוך הייסורים
היש מידה למתן צדקה

אם בחקתי תלכו  (ויקרא כו,ג)

פרשתנו נפתחת בפסוק: "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו".1 רש"י מציין, ש"בחוקותי" אינו יכול להתפרש על המצוות, שהרי מיד נאמר: "ואת מצוותי תשמרו". אלא פירושו של "בחוקותי תלכו" הוא: "שתהיו עמלים בתורה".

לאור זאת מובן, שגם בלימוד התורה עצמו אין הכוונה ללימוד אותם חלקים בתורה הדרושים כדי לדעת איך לקיים את המצוות, שהרי לימוד זה הוא תנאי הכרחי ב"את מצוותי תשמרו". אלא העמל בתורה מתייחס ללימוד תורה כמטרה לעצמה, לימוד תורה כחכמתו של הקב"ה, גם כשאין לדברים שום יישום מעשי.

מקור החיים

גישה כזאת אל התורה באה לידי ביטוי במשל שאמר רבי עקיבא על הדגים2, שכאשר הם עוזבים לרגע את המים - מיד הם מתים, משום שהמים הם מקור חיותם. כך העמל בתורה הוא כל חייו של יהודי, עד שאי-אפשר להפריד ביניהם.

דבר זה רמוז במילה "בחוקותי". 'חוק' ו'חוקים' הם גם מלשון 'חקיקה'. אותיות החקוקות באבן שונות במהותן מאותיות הכתובות על קלף או נייר:

באותיות כתובות אפשר להפריד בין האותיות לבין הקלף שעליו הן כתובות, ואפילו אם אין מפרידים ביניהן, עדיין יש כאן חיבור של שני דברים שונים ונפרדים - דיו וקלף.

אבל אותיות חקוקות הן מציאות אחת עם האבן שבה נחקקו, ואין שום אפשרות להפריד ביניהן. אין כאן חיבור של שני דברים, אלא מציאות אחת יחידה.

אותיות חקוקות מבטאות אפוא התאחדות מוחלטת. כך צריך יהודי ללמוד את התורה - באופן שהוא והתורה מתמזגים לדבר אחד, כאותיות החקוקות באבן.3

להתענג בתורה

כוונת הדברים היא, שהתורה והמצוות אינן צריכות להישאר כדבר שמחוץ לאדם, אלא על האדם להגיע לדבקות מוחלטת עם התורה ומצוותיה, עד שהן יהיו כל חייו והן שיביאו לו את התענוג האמיתי. וכפי שמסופר4 על רבי נחום מצ'רנוביל, שהיה שמן כפשוטו מהתענוג שמילא אותו כשאמר 'אמן, יהא שמיה רבא'.

התמזגות כזאת של התורה והמצוות עם האדם, יש לה השפעה גם על מציאות העולם. וכפי שאנו רואים מיד בהמשך הפרשה, שהשכר על "בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו" הוא שכר גשמי, בעולם-הזה: "ונתתי גשמיכם בעיתם וגו'", עד "ואולך אתכם קוממיות", הבטחה שתתגשם בימות המשיח. כי כאשר התורה והמצוות חודרות עד לפנימיותו של האדם, הן מרעיפות שפע וברכה גם בתוך גדרי העולם הגשמי.

בימות המשיח

שלמות ההתמזגות של התורה והמצוות עם העולם הגשמי תתקיים לאחר ביאת המשיח. אז אכן תיחקק הקדושה בתוך העולם הגשמי עצמו, כפי שנאמר5: "ומלאה הארץ דעה את ה'". הבריאה עצמה תתמלא בדעת הבורא, ואור ה' יאיר בתוך העולם הגשמי בלי שום מעצורים - "כמים לים מכסים".

יש לעסוק בתורה ובמצוות עד כדי 'חקיקה', ועד שבכל דבר מוצא יהודי הוראה ולימוד-דרך בעבודת-ה', שזו ההכנה לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי ספר השיחות ה'תשמ"ח כרך ב, עמ' 460)

 

----------

1) ויקרא כו,ג ואילך.

2) ראה ברכות סא,ב. עבודה-זרה ג, סוף עמוד ב.

3) ראה לקוטי-תורה תחילת פרשת בחוקותי ותחילת פרשת חוקת.

4) ספר המאמרים תרע"ח ע' קצט. היום-יום ט"ו בתמוז.

5) ישעיה יא,ט. וראה רמב"ם הלכות מלכים בסופן. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)