חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 ט"ו בסיון התשפ"ד, 21/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שמיטה אצל הר-סיני

התורה מגלה לנו בפרשתנו כי כשכשם שעל מצוות השמיטה נאמר במפורש שכללי המצווה ופרטיה נאמרו למשה בסיני, כך כל המצוות נאמרו כלליהן ופרטיהן למשה בהר-סיני.
מאמרים נוספים בפרשה
מי יכול להאיר נשמות?
אם אתה יכול - אתה חייב
הקב"ה נותן כוחות ואנחנו מבצעים
לשאוף לקדושה המירבית
למצוא את האחדות
פסח מצרים ופסח המדבר
לעולם יש תקנה
לנצל כל הזדמנות
סור מרע ועשה טוב
שמחה שחודרת לגוף
שונאי ישראל - שונאי ה'
רווחת הרוב מול טובת המיעוט
לחם מן השמים - לכל
המוציא לחם מן השמיים
כוחו של משה
הגבוה והעניו מכול
ענווה והשראת השכינה
עם-ישראל כמנורת בית-המקדש
תקיעת החצוצרות בעת מלחמה ובעת שמחה
נחמתו של אהרן הכוהן

בהר-סיני. מה ענין שמיטה אצל הר-סיני  (רש"י, ויקרא כה,א)

על מצוות שמיטה, המופיעה בראש פרשתנו1, אומרת התורה, שהיא נאמרה "בהר-סיני". מיד שואל רש"י: "מה עניין שמיטה אצל הר-סיני?", והוא מסביר2: "מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני".

כלומר, התורה מגלה כאן שכשם שעל מצוות השמיטה נאמר במפורס שכללי המצווה ופרטיה נאמרו למשה בסיני, כך כל המצוות נאמרו כלליהן ופרטיהן למשה בהר-סיני.

ההבדל בין כללות המצווה לבין פרטיה הוא, שבכללות המצווה בולט בעיקר רצון ה' - הקב"ה ציווה לעשות את המצווה. לעומת זאת, בפרטי המצווה בולט יותר חלקו של האדם ושל המציאות הגשמית. בפרטים יש יותר דגש על הדברים הפשוטים והארציים.

מדגישה התורה, שגם הפרטים נובעים מ'סיני', מהרצון האלוקי. רצון ה' חובק גם את האדם ואת המציאות הגשמית, עד שכל פרט נובע ממנו עצמו.

קדושה בעבודת אדמה

אלא שעדיין עלינו להסביר "מה עניין שמיטה אצל הר-סיני": אם רצתה התורה ללמדנו שגם פרטיה של כל מצווה באים מרצון ה', למה נבחרה דווקא מצוות שמיטה כדי ללמד עניין זה?

לכאורה, מצווה זו היא הרחוקה ביותר מ'הר-סיני' - החובה לקיימה חלה רק לאחר שש שנים של עבודת אדמה בארץ-ישראל, וגם כל המושג של עבודת אדמה רחוק מ'הר-סיני', כאשר בני-ישראל נמצאים במדבר ואין להם שום קשר לחרישה וזריעה.

התשובה היא, שדווקא משום כך נבחרה מצוות שמיטה ללמד על כל המצוות, בקל-וחומר: אם מצווה כה 'רחוקה' מ'הר-סיני' נאמרו כל פרטיה מפי ה', כל-שכן שכל המצוות האחרות ניתנו על כל פרטיהן בהר-סיני.

יראת-כבוד

ידיעת דבר זה צריכה למלא את האדם יראת-כבוד כשהוא ניגש לקיים כל מצווה. כשיתאר לעצמו את מעמד הר-סיני, עם הקולות, הברקים, האש וקול ה'3, ויחשוב שבהר-סיני זה ניתנו כל פרטיה ודקדוקיה של המצווה שהוא עומד לקיים - יקיים את המצווה במלוא היראה וההכרה המתחייבת מכך.4

מצוות שמיטה ממחישה חיבור זה בין מצווה שאדם מקיים היום לבין הר-סיני. השמיטה זו מצווה שמתייחסת לעבודת אדמה פשוטה בתקופה מאוחרת יותר, ואף-על-פי-כן אומרת התורה, שכל פרטי המצווה מקורם בהר-סיני, במעמד הנשגב ביותר. זהו החיבור בין הנקודה העליונה ביותר לתחתונה ביותר.

עובדים בשביל השבת

דבר נוסף שמסביר למה נבחרה דווקא השמיטה כדי לבטא עניין זה, טמון בלשון הפסוק: "כי תבואו אל הארץ... ושבתה הארץ שבת לה'".5 נשאלת כאן השאלה, למה אומרת התורה "כי תבואו אל הארץ", בשעה שמצוות השמיטה תחול רק שש שנים אחר-כך?

אחד ההסברים הוא6, שגם עבודת האדמה בשש השנים צריכה להיות חדורה בהרגשה, שאחריהן תבוא שנת השמיטה, שבת לה'. על האדם להכיר בכך, שמטרת העבודה בשש השנים היא ההתעלות הרוחנית הגדולה שתבוא לאחריהן, בשנת השמיטה.

בזה ממחישה מצוות שמיטה, שגם חיי החולין שלנו מטרתם האמיתית היא לשרת את הקדושה ולהיות כלים לקדושה, כדי שהעולם הזה הגשמי יהיה משכן להשראת השכינה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי ספר השיחות ה'תשמ"ח כרך ב, עמ' 454)

----------

1) ויקרא כה,ג.

2) מתורת כוהנים.

3) שמות יט,טז ואילך.

4) ראה ברכות כב,א.

5) ויקרא כה,ב.

6) לקוטי-תורה ויקרא לט,ג. 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)