חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:01 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שלושה עמודים למשכן

עבודת-ה' של יהודי צריכה להתבסס על שלושת עמודי העולם, המקבילים לשלוש תרומות המשכן: תורה, עבודה (עבודת הקרבנות, שהוחלפה כיום בתפילה) וגמילות-חסדים.
מאמרים נוספים בפרשה
גזברות לשם שמים
כל יהודי חייב לעשות משכן
העני שותף למצוות הצדקה
מי יכול לבנות בית לה'?
שלושה עמודים למשכן
שלוש תרומות ומשמעותן הנצחית
שלוש תרומות, שלושה מצבים
זהב, כסף ונחושת - בעבודת ה'
חשיבותם של הידורי מצווה
למעלה מגדרים ומגבלות
ציווי שאינו זז לעולם
ה'משכן' בתוכנו
קשר בל יינתק
לקדש את הצד הגשמי של החיים
הנחמה העתיקה
שטות מול שטות
להפוך את ה'שטות' ל'שטות דקדושה'
גם הדומם מתקדש
כשרוצים להעניק, הופכים את הגביע
עניינו העיקרי של המקדש
היכן הארון?

ויקחו לי תרומה... תקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תקחו (שמות כה,ב-ג)

שלוש פעמים מוזכר בתחילת פרשתנו הציווי לקחת "תרומה" מבני-ישראל לצורך הקמת המשכן ("ויקחו לי תרומה... תקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם"1).

חז"ל2 אומרים, ששלוש פעמים אלה מדברות על שלוש תרומות: תרומת האדנים (לאדני המשכן), תרומת השקלים (לצורך הקרבנות) ותרומת המשכן (להקמת המשכן כולו).

ציווי זה, על בניית משכן לה', הוא נצחי. גם היום עלינו לבנות לקב"ה מקדש רוחני, להשרות בקרבנו ובעולם כולו את שכינתו. וכשם שהקמת המשכן במדבר נעשתה על-ידי שלוש תרומות - כך גם השראת השכינה היום-יומית שלנו, נעשית על-ידי שלושה קווי-פעולה.

שלוש תרומות

עבודת-ה' של יהודי צריכה להתבסס על שלושת עמודי העולם3, המקבילים לשלוש תרומות המשכן: תורה, עבודה (עבודת הקרבנות, שהוחלפה כיום בתפילה) וגמילות-חסדים. לימוד התורה הוא כנגד "תרומת האדנים"; עבודת התפילה - כנגד "תרומת השקלים"; וגמילות-חסדים, שהיא כללות כל קיום המצוות - כנגד "תרומת המשכן".

אם נשווה בין הדברים, נגלה קשר נפלא גם במהותם:

האדנים והתורה - כשם שהאדנים היו היסוד למשכן כולו ולהשראת השכינה, כך גם התורה היא הבסיס והמקור לגילוי הקדושה בעולם; לכל ענייני היהדות, המצוות והמעשים הטובים.

חומרים גשמיים

השקלים והתפילה - כשם שבכספי השקלים קנו קרבנות-ציבור, כך "התפילות כנגד קרבנות תיקנום".4 כי משמעותו של הקרבן - מלשון 'קירוב' - היא לקרב את האדם אל ה', וכך גם התפילה - מלשון 'פתיל', קשר והתחברות - מחברת את האדם ומעלה אותו אל ה'.

המשכן והמצוות - כשם שהמשכן נבנה על-ידי שיהודים לקחו חומרים גשמיים כמו זהב, כסף ונחושת, ובנו באמצעותם את המשכן, לגילוי השכינה, כך גם המצוות נעשות בחפצים גשמיים, ובאמצעותם שורה הקדושה האלוקית במציאות הגשמית של העולם.

הקב"ה, האדם והעולם

שלושת העמודים הללו - תורה, עבודה וגמילות-חסדים - מייצגים משולש שחובק את המציאות כולה - הקב"ה, האדם והעולם:

התורה היא חכמתו של הקב"ה. היא קדמה לעולם, וגם בירידתה לעולם הזה נשארה תורת-ה', "דברי כאש".5

התפילה (וכך גם עבודת הקרבנות) היא דרך-התקרבותו של האדם אל הקב"ה.

המצוות - מטרתן להחדיר קדושה אלוקית בתוך העולם הגשמי, ולעשות ממנו 'דירה' לו יתברך.

לכן שלושת הדברים הללו הם העמודים שעליהם העולם עומד, ולכן גם בהקמת המשכן היו שלוש תרומות, המקבילות לשלוש אלה - מכיוון שעל-ידי שלושת העמודים הללו נוצרת השלמות, כאשר הקב"ה, על-ידי עבודת האדם, שוכן ומתגלה בעולם.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך טז, עמ' 292)

----------

1) שמות כה,ב-ג.

2) ירושלמי שקלים פרק א הלכה א. הובא בפירוש רש"י על התורה ריש פרשתנו.

3) אבות פרק א משנה ב.

4) ברכות כו,ב. וראה רבנו יונה לאבות שם.

5) ירמיה כג,כט. ברכות כב,א. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)