חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:39 זריחה: 6:14 כ"א בחשון התש"פ, 19/11/19
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להצית את אש הנשמה

מנורת בית-המקדש מסמלת את עם-ישראל. כל יהודי בפני עצמו קרוי נר, "נר ה' נשמת אדם". ואת 'אש' הנשמה מציתים ומדליקים על-ידי התורה וקיום המצוות.
מאמרים נוספים בפרשה
החיים שאחרי החיים
יופי גשמי ושלמות רוחנית
בעלות כללית ובעלות פרטית
חיי שרה כחיי האדם
אין מתנות חינם
מיד הדיוט ליד מלך
פעל בעולם ואל תשכח את עצמך
ההכשרה - חלק מהעבודה
שבועה בחיים הרוחניים
הכוח לקדש חפצים גשמיים
שיחה שהיא למעלה מתורה
השליחות הראשונה והאחרונה
אלוקי השמים ואלוקי הארץ
מבקשים ומיד נענים
להוציא את השושנה מבין החוחים
יחי המלך לעולם
שלושה ניסים
מלך בעצם מהותו
כשפועלים כראוי מובטחת ההצלחה
יש הבדלים והכול שווה
כוח השפעתו של אברהם

ויקחו אליך שמן זית זך... להעלות נר תמיד (שמות כז,כ)

כאשר התורה מצווה על הדלקת המנורה בבית-המקדש, היא מפרטת בזה שני שלבים: תחילה הבאת השמן אל משה1: "ויקחו אליך שמן זית זך... להעלות נר תמיד", ובשלב שני עריכת הנרות על-ידי אהרון: "יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר".2

יש כאן שתי נקודות הדורשות הבהרה: לשם-מה בכלל היה צורך להביא תחילה את השמן אל משה, בשעה שאהרון הוא המדליק? מה טעם השינוי בין הפסוק הראשון לשני מבחינת זמן בעירת הנרות: בפנייה אל משה נאמר: "נר תמיד", בעירה תמידית, אך לגבי אהרון כתוב רק "מערב עד בוקר".

מנורת העם

מנורת בית-המקדש מסמלת את עם-ישראל. בנבואת זכריה3 נמשל עם-ישראל ל"מנורת זהב כולה". כל יהודי בפני עצמו קרוי נר, "נר ה' נשמת אדם"4, ויחד יש כאן 'מנורה' בת שבעה קנים. תפקידו של אהרון הכוהן הוא "להעלות את הנרות" - להצית ולעורר את נשמות-ישראל, לגלות בהן את התשוקה והלהט להתדבק בקב"ה.

את 'אש' הנשמה מציתים ומדליקים על-ידי התורה והמצוות. עבודת ה' מתחלקת באופן כללי לשני סוגים: א) לימוד התורה. ב) עבודת התפילה (ובכלל זה קיום המצוות). כשם שבהדלקת נר יש שתי אפשרויות - נר-תמיד, שדולק כל הזמן ללא שינויים, ונר שעוצמת האור שבו משתנה "מערב עד בוקר", ממעט אור להרבה אור - כך בעבודת-ה' יש 'אש' קבועה ובלתי-משתנה (התורה) ויש אש שיש בה שינויים (תפילה ומצוות).

מעל המגבלות

התורה עומדת מעל מגבלות הזמן והמקום. היא דבר-ה', חכמתו של הקב"ה, וכזו היא נשארת גם לאחר שהתלבשה במושגים אנושיים הניתנים לתפיסת האדם. גם החובה המוטלת על יהודי בלימוד התורה מבטאת את עובדת היותה למעלה ממגבלות הזמן5 - יהודי חייב ללמוד תורה בכל רגע פנוי, "יומם ולילה". לכן נקראת התורה "נר תמיד".

לעומת זאת, התפילה יש לה זמן קבוע: שחרית, מנחה וערבית. כך גם המצוות מוגדרות בזמן: יש מצוות שהזמן גרמא ואפילו יש מצוות שבימינו אין לנו אפשרות לקיימן, משום שחסרים תנאים מסויימים של זמן ומקום. על-כן, התפילה והמצוות הן בבחינת "מערב עד בוקר" - הן תלויות בגדרי הזמן.

כוחו של משה

זהו גם ההבדל בין משה לאהרון:

מהותו של משה היא התורה, שגם נקראת על שמו6 (תורת משה). לכן נאמר בו "נר תמיד". לעומתו, אהרון מייצג את עבודת הקרבנות7 בבית-המקדש, שזה כנגד התפילה. לכן נאמר בו רק "מערב עד בוקר".

עתה יובן למה ציוותה התורה להביא תחילה את השמן אל משה - כדי שייתן לאהרון מכוח התורה הנצחי שבו. על-ידי כוח התורה, שלמעלה ממגבלות הזמן והמקום, אפשר אחר-כך לפעול בתוך מגבלות הזמן והמקום, על-ידי התורה והמצוות. וכך גם אלה שטרם הגיעו לדרגת "אש תמיד", תאיר נשמתם באור קבוע ונצחי.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי ספר השיחות תשמ"ט כרך א, עמ' 268)

---------

1) שמות כז,כ.

2) שם כז,כא.

3) זכריה ד,ב.

4) משלי כ,כז.

5) ראה לקוטי תורה במדבר יג, א-ב.

6) ראה שמות רבה פרשה ל,ד. ושם נסמן.

7) מלאכי ג,כב.   

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)