חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:40 זריחה: 5:37 י"ט באייר התשפ"ד, 27/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מי פוגם בשם ה'

עמלק בא להילחם עם ישראל דווקא לאחר ניסי קריעת ים-סוף, ובכך הוכיח שאין לו תקנה, מכיוון שהוא מורד בקב"ה בגלוי וביודעין
מאמרים נוספים בפרשה
כוחו של יוסף
אומנות של יהודי
אין פשרות במלחמה בקרירות
ילדים הופכים ים לחומה
הקב"ה נמצא בפרטים הקטנים
לא לחפש מסירות-נפש
הים קיים את התנאי
העם שר עם משה
"הם הכירוהו תחילה"
להתמודד עם קרובים ורחוקים
שירה על ההתגלות
שירת מרים - שירה נבואית
שירת הנשים אז והיום
לחם מן השמים
לציית לרצון ה'
אין שתי רשויות
לחם אחיד
מי פוגם בשם ה'
ה'כשר' שבשונאים
לא לחלל ולא להוציא

כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדר דר (שמות יז,יד)

לאחר שיצאו בני-ישראל ממצרים וראו את ניסי קריעת ים-סוף, באה להם המלחמה עם עמלק. משה רבנו הורה ליהושע להתייצב מול עמלק, ובסופו של דבר הצליח לנצחו. לאחר מכן ציווה הקב"ה את משה1: "כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים".

משה מקיים את ציוויו של הקב"ה באמירה2: "כי יד על כס י-ה, מלחמה לה' בעמלק מדור דור". מפרש רש"י: "ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכיסאו, להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית". ועוד מוסיף רש"י: "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שיימחה שמו של עמלק כולו".

יודע ומתמרד

משה רבנו ידע שיהושע אינו עתיד לנהל את המלחמה העתידית עם עמלק, אלא הדבר ייעשה הרבה אחריו, בימי שאול המלך.3 לכן ראה לנכון להדגיש את חשיבותה של המלחמה בעמלק, כמתחייבת משבועתו של הקב"ה, ועד כדי כך, שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שיימחה שמו של עמלק.4

על חומרת עוונו של עמלק אומרים חז"ל5, שעמלק הוא בבחינת "יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו". יש מי שפועל נגד רצון ה' מתוך חוסר ידיעה, ואותו אפשר לתקן על-ידי הסברת רצון ה' או כאשר הקב"ה מגלה את ניסיו. אולם עמלק בא להילחם עם ישראל דווקא לאחר ניסי קריעת ים-סוף, לאחר ש"נמוגו כל יושבי כנען"6; ובכך הוכיח שאין לו תקנה, מכיוון שהוא מורד בקב"ה בגלוי וביודעין.

'עמלק' בתוך הנפש

תורת החסידות7 מסבירה, ש'עמלק' קיים בנפשו של כל אדם. זו תכונת החוצפה והמרידה ביודעין בקב"ה. 'עמלק' זה שבנפש האדם אינו מתרשם מגילוי אלוקות, אלא להפך, דווקא אז הוא מתעורר ומנסה לקרר את האדם. כך עשה גם עמלק ההיסטורי, שעליו נאמר8 "אשר קרך בדרך" - הוא בא וניסה לקרר את בני-ישראל בדיוק בשעה שהלכו נלהבים לקבלת התורה.

'עמלק' מנסה לקרר דווקא 'בדרך'. בתוך הנפש זו הנקודה שבין השכל לרגש. האדם מתבונן בגדולתו של הקב"ה, מבין את אין-סופיותו ואת שליטתו המוחלטת על הבריאה, והבנה זו אמורה לעורר בו רגש של אהבת ה' או יראה מפניו. בדיוק בנקודה זו מופיע עמלק ומנסה לנתק את הרגשות מהשכל, למנוע התרגשות והתעוררות.

תיקון השם

לכן הוא פוגם בשלמות שמו של הקב"ה. שם ה' מורכב מארבע האותיות הוי-ה. שתי האותיות הראשונות הן י-ה, הרומזות לשכל: י' - כנגד כוח החכמה, ה' - כנגד כוח הבינה. האותיות ו-ה רומזות למידות, לרגשות. בא עמלק ומנתק את י-ה מו-ה, וגורם ששם ה' לא יהיה שלם.

על-ידי המלחמה ב'עמלק' הפנימי - מלחמה שנעשית דווקא על-ידי עמידה נחושה שלמעלה מחישובים שכליים, גורמים שיהיה השם שלם, וזו הכנה לגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ו, עמ' 95)

 

----------

1) שמות יז,יד.

2) שם יז,טז.

3) שמואל-א פרק טו.

4) תנחומא תצא יא. הובא בפירוש רש"י על הפסוק.

5) דרך מצוותיך יג,ב. ועל דרך זה בדיבור המתחיל "זכור" תרס"ה ריש פרק ג (בתורת כהנים, הובא בפירוש רש"י, ויקרא כו,יד. פירוש רש"י בראשית י,ט. יג,ג - נאמר ביטוי זה לא על עמלק).

6) שמות טו,טו.

7) תורה אור פה,א. דרך מצותיך איסור גיד הנשה ומצוות זכירת מעשה עמלק. דרושים לפרשת זכור.

8) דברים כה,יח. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)