חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:41 זריחה: 5:36 כ' באייר התשפ"ד, 28/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שירה על ההתגלות

בסיום שירת משה, לאחר נס קריעת ים סוף, מופיעות כמה שורות המכוונות אל העתיד: הכניסה לארץ-ישראל, ההתיישבות בה, ועל בית-המקדש. מה קשרם לנסי יציאת מצרים?
מאמרים נוספים בפרשה
כוחו של יוסף
אומנות של יהודי
אין פשרות במלחמה בקרירות
ילדים הופכים ים לחומה
הקב"ה נמצא בפרטים הקטנים
לא לחפש מסירות-נפש
הים קיים את התנאי
העם שר עם משה
"הם הכירוהו תחילה"
להתמודד עם קרובים ורחוקים
שירה על ההתגלות
שירת מרים - שירה נבואית
שירת הנשים אז והיום
לחם מן השמים
לציית לרצון ה'
אין שתי רשויות
לחם אחיד
מי פוגם בשם ה'
ה'כשר' שבשונאים
לא לחלל ולא להוציא

מקדש א-דני כוננו ידיך (שמות טו,יז)

לאחר ניסי קריעת ים-סוף שרו משה ובני-ישראל את 'שירת הים', שבה היללו את הקב"ה על הניסים שהראה להם. בסיום השירה מופיעות כמה שורות המכוונות אל העתיד: הכניסה לארץ-ישראל, ההתיישבות בה, ולבסוף מדובר על בית-המקדש1 - "מכון לשבתך פעלת ה', מקדש א-דני כוננו ידיך".

אזכורו של בית-המקדש בשירה זו דורש הסבר, שהרי מה הקשר בינו ובין ניסי יציאת מצרים? הזכרת הכניסה לארץ-ישראל היא טבעית, שכן היא ההמשך וההשלמה של יציאת מצרים, כפי שאמר הקב"ה לבני-ישראל עוד בהיותם במצרים2: "אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני"3; אבל מה עניינו של בית-המקדש לכאן?

שולט בעולם

ההסבר על כך קשור במהותה הפנימית של שירה זו. בפשטות, עניינה של השירה הוא לשבח את ה' על הניסים והנפלאות שעשה לעם-ישראל, אולם בעומק הדברים מבטאת השירה את העובדה שבניסי יציאת מצרים וקריעת ים-סוף נתגלתה מלכותו של הקב"ה ושליטתו המלאה על העולם.

ניסים אלה הוכיחו לעין-כול שהקב"ה שולט על העולם ומנהיגו בכל מהלכיו. ברצונו - הוא מרומם אומה כלשהי, וברצונו הוא מורידה ומאבדה. ברצונו הוא מנהל את העולם על-פי חוקי הטבע, וברצונו הוא משדד את מערכות הטבע ומעמיד מים כאילו היו חומת אבנים. שליטתו זו נתגלתה לעיני העולם כולו בשעת יציאת מצרים.

שתי ידיים

שלמותה של ההתגלות האלוקית הזאת היא בבית-המקדש, שעליו נאמר הציווי4: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". בבית-המקדש שוכן הקב"ה ומגלה את שכינתו לעיני כול. שם אין הסתרים על הכוח האלוקי, אלא הכול רואים את הקדושה האלוקית, והניסים היו שם דבר שבשגרה.5

הדבר מתבטא גם בשירה, שבה מתואר המקדש - "מקדש א-דני כוננו ידיך". על כך אמרו חז"ל6: "חביב בית-המקדש לפני הקב"ה, שכשברא הקב"ה את עולמו לא בראו אלא בידו אחת, שנאמר7 'אף ידי יסדה ארץ', וכשבא לבנות בית-המקדש כביכול בשתי ידיו, שנאמר 'מקדש ה' כוננו ידיך'". משמעות הדברים, שבמקדש גלויות ידי ה' והקב"ה מתגלה על-ידי המקדש.

המקדש השלישי

התגלות זו הייתה במידה מרובה בבית-המקדש הראשון, ולכן עם בניית הבית הגיע עם-ישראל לשלום ולשלווה, ולא היה עוד שלטון לעמי-הנכר בארץ-ישראל. אולם בכל-זאת לא הייתה ההתגלות שלמה, ולכן נחרב הבית.

השלמות המלאה של ההתגלות האלוקית תהיה בבית-המקדש השלישי, ועל-כן הבית השלישי הוא הראוי באמת לתואר "מקדש א-דני כוננו ידיך". בני-ישראל שרו אפוא ביציאתם ממצרים על הגאולה העתידה לבוא ועל בניין בית-המקדש השלישי שייבנה במהרה בימינו על-ידי משיח-צדקנו.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לא, עמ' 77)

----------

1) שמות טו,יז.

2) שם ג,יז.

3) וראה גם שם ג,ח. ו,ו-ח. ועוד.

4) שם כה,ח.

5) היו בו בתמידות עשרה ניסים (אבות פרק ה, משנה ד), ובגלל הגילוי האלוקי שבמקדש היו קוראים בו את השם ככתבו (רש"י יתרו כ,כא).

6) מכילתא על הפסוק (שמות טו,יז), והובא ברש"י שם.

7) ישעיה מח,יג. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)