חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:35 ט"ז בסיון התשע"ט, 19/6/19
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

צריך לעשות ולהתפלל

יעקב מלמד אותנו, שגם בחיי היום-יום אין להסתפק בפעילות הטבעית, אלא צריך תמיד גם להתפלל לה'
מאמרים נוספים בפרשה
יש לימוד ויש לימוד
כשהקב"ה מצווה - אפשר לבצע
צריך לחשוב לבד
לא לנטות מהאמת
המנהיג מקריב את עצמו
בלי מסקנות מיותרות
אין לנתק את המעשה מהכוונה
הכוח לעשות דברים בלתי-אפשריים
תשובות מוחצות
הוויכוח עם המרגלים
התורה לא ניתנה למלאכי-השרת
עונש לטובה
אצל הקב"ה אין "לא יכול"
"עושה האמת מפני שהוא אמת"
הקב"ה אוהב את הקטנים
כוחו של משה רבנו
כוונות וביצוע
לא לנתק את הציצית מהטלית
מסירות-נפש למען בני הדור
קביעת גבולות כבסיס לאחדות

וא-ל ש-די יתן לכם רחמים (בראשית מג,יד)

פרשתנו מספרת על הרעב1 שפקד את הארץ, ועל ירידתם של אחי יוסף למצרים כדי לשבור בר. שמעון נעצר במצרים כבן-ערובה; הכסף ששולם למצרים נמצא בדרך מוזרה בתרמיליהם; והם נצטוו לשוב למצרים עם בנימין.

בתחילה יעקב מנסה להתנגד לירידת בנימין2: "אותי שיכלתם: יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תקחו... לא ירד בני עמכם". רק על-כורחו הוא מסכים לכך. השבטים רואים במצב זה עונש על מכירת יוסף, באמרם3: "אבל אשמים אנחנו אשר ראינו צרת נפשו... על כן באה אלינו הצרה הזאת".

למה התפילה בסוף

מה עושים יהודים בעת צרה? המעשה הראשון הנדרש הוא - תפילה לה'. כך אמנם נהג יעקב4 בצרותיו הקודמות. כשרצה להינצל מעשיו, התפלל תחילה, ורק אחר-כך נקט דרכי-פעולה טבעיות - שלח לו דורון ונערך למלחמה.

אולם כאן, למרבה הפלא, אנו רואים תגובה הפוכה: תחילה מורה יעקב לבניו לפעול בדרכי הטבע - להצטייד במתנות ובסכום כסף כפול, ורק בסיום דבריו הוא אומר5: "וא-ל ש-די יתן לכם רחמים", ומפרש רש"י: "מעתה אינכם חסרים כלום אלא תפילה, הריני מתפלל עליכם". מדבריו משתמע כביכול, שהתפילה היא עניין טפל, שבא רק אחרי כל הפעולות הטבעיות. למה נהג כך יעקב אבינו?

הטבע והתפילה

יש להסביר את התנהגותו של יעקב על-פי האופן שהוצגו הדברים לפניו. השבטים לא גילו ליעקב את חששם, שהאירועים הם עונש על מכירת יוסף. הם הציגו זאת כעניין טבעי, שאפשר לפתרו בקלות. על כך הגיב6 יעקב: "אם-כן אפוא זאת עשו" - אם אמנם, כדבריכם, אין כאן צרה מלמעלה, אלא נסיבות רגילות וטבעיות, עליכם לפעול גם-כן בדרכים טבעיות.

אלא שיעקב אינו מסתפק בזה ואומר לבניו, שגם כשאין מצפים לניסים ולהצלה מצרה, אלא רק מבקשים הצלחה בתהליכים טבעיים - גם אז צריכים להתפלל לה'. ולכן, לאחר שהוא מצווה עליהם לעשות פעולות בדרך הטבע, הוא אומר: "הריני מתפלל עליכם".

לזכור את העיקר

יש הבדל נוסף בין יעקב לבניו: הם ראו בקורות אותם עניין פרטי ואישי שלהם, ואולם יעקב, כאחד מן האבות, שמעשיהם7 בגדר "סימן לבנים" - הוא ראה בכל הקורות אותו עניין בעל חשיבות לכל עם-ישראל. לכן לא קיבל את ההסברים ה'טבעיים' של בניו, והבין שזהו עניין הדורש תפילה ובקשת רחמים. אלא שתשובתו לבניו הייתה על-פי תפיסתם-הם.

יעקב מלמד אותנו, שגם בחיי היום-יום אין להסתפק בפעילות הטבעית, אלא צריך תמיד גם להתפלל לה'. אמנם צריך לפעול בדרכי-הטבע, כמו שכתוב: "וברכך8 ה' אלוקיך בכל אשר תעשה" דווקא - אבל צריך לזכור, שהעיקר נתון בידי שמים - "ברכת9 ה' היא תעשיר".

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר 'שלחן שבת', מעובד על-פי לקוטי-שיחות כרך כה, עמ' 227)

----------

1) פרשתנו מא,נו. מב,א ואילך.

2) שם מב,ד;מב,לו.

3) שם מב,כא.

4) בראשית לב,ד-יב וברש"י פסוק ט.

5) שם מג,יד.

6) שם מג,יא.

7) ראה בראשית רבה פרשה צב,ג. הובא ברמב"ן על הפסוק.

8) דברים טו,יח. ובספרי שם: "וברכך... יכול בטל, תלמוד לומר בכל אשר תעשה".

9) משלי י,כב.   

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)