חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

החתונה היהודית הראשונה

נישואי יצחק ורבקה הם החתונה היהודית הראשונה בתורה. "מעשי אבות סימן לבנים", מהם צריך ללמוד הוראה איך צריך להיות הסדר בשעה שעומדים להקים בית בישראל.
מאמרים נוספים בפרשה
ניסים - דבר טבעי ליהודי
הטוב קודם לרע
איך זוכים ל"מאה שערים"
הילד מנצח את הענק
עשיו לא נולד רע
שאלות של עשיו
להיות כאן ולהיות בגן-העדן
להסתכל אל הראש
"ונהרו אליו כל הגויים"
קדושת הארץ בימי האבות
להתקרב מיראה
סודה של הבאר
לשכלל את עולמו של הקב"ה
להתעוור - ולא לדבר לשון-הרע
החתונה היהודית הראשונה
נותנים כוח לנתינה נוספת
הדרך היחידה לקבל את הברכות
השלב המרכזי בחיי יצחק
עשר ברכות, עשרה מאמרות

כריח שדה אשר בירכו ה' (בראשית כז,כז)

כאשר נכנס יעקב והגיש ליצחק אביו את המטעמים שהכין לו, אומר יצחק אבינו: "ראה ריח בני כריח שדה אשר בירכו ה'".1 מפרשים חז"ל2, שבדבריו על "ריח שדה" התכוון יצחק לריח גן-עדן, שכן בכניסתו של יעקב אבינו נכנס עמו ריח גן-עדן.

מניין ידע יצחק את ריחו של גן-עדן? נאמר בספרים3, שהוא עצמו בילה שלוש שנים בגן-עדן. לאחר העקדה המתין יצחק שלוש שנים עד שרבקה נעשתה בת שלוש והייתה ראויה להינשא לו, ואת השנים הללו בילה בגן-עדן.

כך מפרשים חז"ל4 את הפסוק "ויצא יצחק לשוח בשדה"5, שנאמר כאשר אליעזר שב מארם-נהריים עם רבקה. שואלים חז"ל: "מהיכן יצא?", ומשיבים: "מגן-עדן". כלומר, יצחק אבינו, קודם נישואיו, בילה בגן-עדן ורק אחר-כך יצא להקים בית בישראל.

איך מקימים בית

נישואי יצחק ורבקה הם החתונה היהודית הראשונה המסופרת בתורה. ומאחר ש"מעשי אבות סימן לבנים"6, הרי מכאן אפשר ללמוד הוראה איך צריך להיות הסדר בשעה שעומדים להקים בית בישראל.

בתקופה שלפני הנישואין צריך יהודי להיכנס ל'גן-עדן'. עניינו של גן-עדן, שאין בו כלל מציאות של רע. בעולם הזה, וגם בעולמות העליונים שלמטה מגן-עדן, יש מציאות של רע, אולם בגן-עדן אין כלל מציאות של רע. וזה מה שאומרים ליהודי - לפני הנישואין עליך להימצא במצב שבו אין שום מקום למציאות של רע.

שמירה לפני הנישואין

זה עניינה של השמירה שאדם נזקק לה לפני הנישואין. יש שמירה שלאחר הנישואין, אולם זו שמירה של כבוד, שהחתן והכלה לא ילכו בלא ליווי.7 קודם הנישואין נדרשת שמירה מסוג אחר - שמירה מפני מציאות של רע.

דווקא השמירה הזאת, שמעלה את האדם לדרגה עילאית שאינה סובלת מציאות של רע, מביאה את הברכה הגדולה של הנישואין, עד ל"בניין עדי עד", ועד כפי שאומרים בברכות הנישואין - "שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן-עדן מקדם".

על יסודות ההלכה

גם גיל הנישואין של יצחק נושא בחובו הוראה. יצחק התחתן בהיותו בן ארבעים שנה. הגיל הזה מסמל שלמות בהבנה, כפי שאומרים חז"ל8 שלאחר ארבעים שנה אדם עומד על דעתו של רבו. וכך גם יהודי צריך להגיע לשלמות של הבנה בתורה לקראת נישואיו.

דבר זה מסביר את ההוראה שהורו רבותינו נשיאינו, שקודם הנישואין יש להשתדל לקבל סמיכה להוראה. קודם שאדם בונה בית בישראל, עליו לבנות בית בתורה, ובית אמיתי ומוצק הוא דווקא ההוראה - דבר ה' זו הלכה. בלימוד סברות ופלפולים יכולות להיות תזוזות לכאן ולכאן, אולם פסק-הלכה הוא נצחי לעולם ועד. היסוד שעליו מעמידים בית יהודי הוא לימוד ההוראה - הלכות התורה. על-ידי כך בונים בית אמיתי, "בניין עדי עד", ומקימים דור ישרים מבורך.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך א, עמ' 50)

----------

1) פרשתנו כז,כז.

2) ראה בראשית רבה סוף פרשה סה, ובפירוש מהרז"ו. וצריך עיון קצת מזוהר חלק ב, לט,ב. זוהר חלק ג פד,א. ואין כאן מקומו.

3) עשרה מאמרות.

4) ילקוט שמעוני בראשית פרק כד, סימן קט.

5) בראשית כד,סג.

6) ראה רמב"ן בראשית יב,ו. תנחומא לך ט.

7) פרקי דרבי אליעזר סוף פרשה טז.

8) עבודה זרה ה,ב. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)