חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להסתכל אל הראש

עשיו מוגדר "ישראל מומר" ונשאר יורשו של יצחק, ואילו ישמעאל, אף-על-פי שחזר בתשובה, מוגדר גוי ולא ירש את אביו
מאמרים נוספים בפרשה
ניסים - דבר טבעי ליהודי
הטוב קודם לרע
איך זוכים ל"מאה שערים"
הילד מנצח את הענק
עשיו לא נולד רע
שאלות של עשיו
להיות כאן ולהיות בגן-העדן
להסתכל אל הראש
"ונהרו אליו כל הגויים"
קדושת הארץ בימי האבות
להתקרב מיראה
סודה של הבאר
לשכלל את עולמו של הקב"ה
להתעוור - ולא לדבר לשון-הרע
החתונה היהודית הראשונה
נותנים כוח לנתינה נוספת
הדרך היחידה לקבל את הברכות
השלב המרכזי בחיי יצחק
עשר ברכות, עשרה מאמרות

ויאהב יצחק את עשיו... ורבקה אוהבת את יעקב (בראשית כה,כח)

יצחק ורבקה נחלקו ביחסם כלפי בניהם1: יצחק אהב את עשיו, ורבקה - את יעקב. לפני מותו ביקש יצחק לברך את עשיו, אך יעקב, בסיוע רבקה, לקח ממנו את הברכות.

ברור שיצחק אבינו הכיר את מהותו של עשיו הרשע, ואף-על-פי-כן אהבו וחפץ לברכו.

על הקשר המיוחד בין יצחק לעשיו מוסיף המדרש.2 שם מסופר, שכאשר הפריע עשיו לקבורת יעקב במערת-המכפלה, התיז חושים בן דן את ראשו, וראשו של עשיו נפל לתוך קבר יצחק ונשאר שם. רמז לכך, ש'ראשו' של עשיו שייך לתחום הקדושה של יצחק.

עשיו וישמעאל

כשם שיצחק "יצא ממנו עשיו"3, כך גם אברהם "יצא ממנו ישמעאל". והנה תופעה מעניינת: ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו, ואילו עשיו הרשע לא שב בתשובה מעולם. אף-על-פי-כן עשיו מוגדר "ישראל מומר"4, ונשאר יורשו של יצחק: "ירושה לעשיו נתתי".5 אולם ישמעאל, אף-על-פי שחזר בתשובה, מוגדר גוי ולא ירש את אביו: "לא יירש בן האמה".~6

דבר זה מעיד על השוני המהותי ביניהם: ישמעאל, במהותו הפנימית, לא היה חלק מאברהם; הוא היה גוי, אף-על-פי שיצא מאברהם. אולם עשיו, במהותו הפנימית, היה בנו של יצחק; הוא היה בגדר ישראל, אם-כי מומר. אמנם הוא חטא ואף לא שב בתשובה, אבל ביסודו ובשורשו היה קשור אל יצחק ואל כל מה שייצג.

מקור הגרים

דבר זה בא לידי ביטוי בסיפור המדרש7 על ראשו של עשיו שנקבר אצל יצחק: לא כל-כולו של עשיו היה רע ומושחת. 'ראשו', דהיינו שורשו העליון, קשור בעולם הקדושה של יצחק. אמנם 'ראש' זה, כשהתחבר עם ה'גוף', הידרדר למטה-מטה, עד כדי כך שאפילו לא שב בתשובה, אבל השורש העליון נשאר לנצח מושרש בעולם הקדושה.

יתרה מזו: שורשו ומקורו של עשיו נעוץ בדרגות אלוקיות גבוהות ביותר; ניצוצות קדושה עליונים מאוד היו טמונים בעשיו (ונגאלו במהלך הדורות בדמותם של אונקלוס הגר, רבי מאיר וכו', שהיו מזרע עשיו ונתגיירו). יצחק ראה בעשיו את שורשו המקורי ואת ניצוצות הקדושה הללו. לכן אהבו ורצה לברכו, מתוך מגמה לחשוף את הטוב העצום החבוי בו.

לקח לדורות

אך רבקה ידעה שהדבר אינו אפשרי. עשיו הוא טוב רק כש'ראשו' נפרד מ'גופו'. כאשר עשיו מופיע בעולם, כש'ראשו' מחובר ל'גופו', הוא מושחת אף מישמעאל, שהיה "פרא-אדם".8 רק 'ראשו' של עשיו קבור עם יצחק, אבל דמותו השלמה - היא עשיו הרשע.

עם זאת מאמציו הגדולים של יצחק להציל את עשיו מכילים בתוכם לקח לדורות: אם עשיו, שחי לפני מתן-התורה, נושא עליו את התואר 'ישראל', בהיותו בנו של יצחק; קל-וחומר שעלינו לייקר ולאהוב כל יהודי, להסתכל אל 'ראשו', אל שורשו ועצמיותו, ולהשתדל לגלות את נקודת היהדות הטמונה בו.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך טו עמ' 191)

--------------

1) פרשתנו כה,כח.

2) סוטה יג,א. ועוד.

3) פסחים נו, א. ויקרא רבה פרשה לו,ה. ספרי דברים ו,ד. האזינו לב,ט. ברכה לג,ב.

4) קידושין יח, ריש עמוד א. וכמו שנאמר (וירא כא,יב) "ביצחק יקרא לך זרע", שישמעאל לא נחשב זרע אברהם. רמב"ן ריש פרשתנו. ועוד.

5) דברים ב,ה. וברש"י שם.

6) בראשית כא,יו"ד.

7) תרגום יונתן בן-עוזיאל ויחי נג,א [ובסידור עם דא"ח (כב,א) ותורת-חיים לך (פט,ד) מביאו בשם הזוהר]. ולהעיר מסוטה יג,א: עיניה... אכרעא דיעקב. ובפרקי דרבי אליעזר סוף פרק לט: לתוך מערת המכפלה.

8) בראשית טז,יב. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)