חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:28 י"ח בכסליו התשפ"א, 4/12/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כל אחד הוא ראשון

בברית-המילה, שאינה קשורה בידיעה וברגש של האדם, כל תינוק יהודי הוא בבחינת 'ראשון', ממש כשם שאברהם אבינו היה "ראשון למולים"
מאמרים נוספים בפרשה
איך עולים תוך כדי ירידה?
השמחה בפרשת לך-לך
מהותו של יהודי
יהודי צריך ללכת תמיד
הולכים אל היעד
הציווי הראשון ליהודי הראשון
שלושה מזבחות
למה מבקשים שכר?
האוצרות חבויים בקרקע
תמימות של יהודי
לא להיבהל מהצער
ברית נצחית, ירושה נצחית
כל אחד הוא ראשון
למה המתין אברהם?
היהדות מתחילה בניסים
המילה - יסוד כל המצוות
קניינים של הבורא
אדם לעמל יולד
מצווה בלי הפסקה
מהות הירידה של אברהם

המול לכם כל זכר (בראשית יז,יא)

נוסח הברכה שמברכים בשעת ברית המילה הוא: "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו".1 אברהם אבינו היה, כמסופר בפרשתנו2, הראשון שמל את עצמו על-פי ציווי ה', והוא נעשה "ראש למולים"3 - ראש וראשון לכל הנכנסים בברית-הקודש בין הקב"ה ובין כל אחד ואחד מישראל.

אך כאן מתעוררת תמיהה: הרמב"ם4 כותב על מצוות מילה - "אין אנו מלין מפני שאברהם אבינו עליו השלום מל עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהקב"ה ציווה אותנו על-ידי משה רבינו שנמול". מכאן, שמצוות המילה שאנו מקיימים, אינה "בריתו של אברהם אבינו", אלא היא מיוסדת5 על הציווי שנצטווינו על-ידי משה רבנו?!

זאת ועוד: מדוע בכלל מדגישה הברכה את אברהם אבינו, והלוא הברית היא עם הקב"ה; היה צריך להיאמר אפוא "להכניסו בברית עם הקב"ה"?

חיבור גשמי

הסבר הדבר קשור בייחודה של מצוות מילה. נאמר בשולחן-ערוך6, ש"תחילת כניסת נפש זו הקדושה היא... במצוות מילה". כלומר, כאשר מלים תינוק יהודי בגיל שמונה ימים, מתחילה הנפש הקדושה, הנפש האלוקית, להיכנס לתוך גופו.

גם קודם לכן יש בו נפש קדושה. הלוא אמרו חז"ל, שכאשר התינוק נמצא במעי אמו "מלמדין אותו כל התורה כולה"7, ומזה מובן שיש בו נפש קדושה8, שהיא הלומדת את התורה. אלא הדגש הוא על המילה "כניסת (נפש הקדושה)". כלומר, בברית-המילה מתחיל החיבור הממשי עם הגוף הגשמי.

הקדושה ניכרת

קודם הברית, הנפש היהודית עדיין אינה מחוברת עם גשמיותו של הגוף. היא משפיעה רק ברבדים הרוחניים יותר של האדם. החיבור בין הנפש הקדושה ובין הגוף נעשה בברית-המילה. אז נעשה, כמו שכתוב, "והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם"~9 - הברית עם הקב"ה נעשית טבועה וחתומה בבשר הגוף הגשמי.

זו מעלתה המיוחדת של ברית-המילה: כל המצוות עניינן לחבר את האדם עם הקב"ה, אבל בכל המצוות אין החיבור הזה ניכר בגוף הגשמי עצמו.10 למשל, כשהיד מחלקת צדקה, ודאי שנוצר זיכוך רוחני ביד, אבל הדבר אינו ניכר ואינו נגלה. אולם בברית-המילה ניכר השינוי בבשר הגשמי עצמו, עד שגם לא-יהודי רואה זאת.

ממש כמו אברהם

לכן מצוות המילה היא "בריתו של אברהם אבינו". בשאר המצוות, הקשורות בתודעה וברגש של האדם, נבנה קיום המצווה על דורות רבים של יהודים שקיימו מצווה זו. לעומת זאת, בברית-המילה, שאינה קשורה בידיעה וברגש של האדם, אלא היא פועלת על הבשר הגשמי, הרי כל תינוק יהודי הוא בבחינת 'ראשון', ממש כשם שאברהם אבינו היה "ראשון למולים".

לכן כל ברית היא "בריתו של אברהם אבינו ממש", כי כל אחד ואחד המקיים מצווה זו כמוהו כאברהם אבינו, הראשון שנכנס בברית עם הקב"ה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך י, עמ' 44)

 

----------

1) שבת קלז,ב. טור ושולחן ערוך רסה,א.

2) יז,ט ואילך.

3) פתיחתא דאסתר רבה י.

4) פירוש המשניות חולין סוף פרק ז.

5) ואפילו אם תמצי לומר שיש בזה גם המשך ציווי הקב"ה לאברהם - אין סברא להזכיר את הטפל ולהשמיט את העיקר!

6) שולחן ערוך רבינו הזקן אורח חיים מהדורה תניינא סוף סימן ד.

7) נדה ל,ב.

8) ואדרבא - אז היא במצב נעלה יותר, שהרי עדיין אין לצידה נפש הבהמית המבלבל אותה - כמבואר בסנהדרין (צא,ב).

9) פרשתנו יז,יג.

10) להעיר מתניא קונטרס אחרון ריש ד"ה להבין מה שכתוב בפרי-עץ-חיים.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)