חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:28 י"ח בכסליו התשפ"א, 4/12/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תמימות של יהודי

שלושה פירושים במילה 'תמים'; שלוש דרגות במשמעות הרוחנית של המילה - מילת הלב
מאמרים נוספים בפרשה
איך עולים תוך כדי ירידה?
השמחה בפרשת לך-לך
מהותו של יהודי
יהודי צריך ללכת תמיד
הולכים אל היעד
הציווי הראשון ליהודי הראשון
שלושה מזבחות
למה מבקשים שכר?
האוצרות חבויים בקרקע
תמימות של יהודי
לא להיבהל מהצער
ברית נצחית, ירושה נצחית
כל אחד הוא ראשון
למה המתין אברהם?
היהדות מתחילה בניסים
המילה - יסוד כל המצוות
קניינים של הבורא
אדם לעמל יולד
מצווה בלי הפסקה
מהות הירידה של אברהם

והיה תמים (בראשית יז,א)

כאשר ציווה הקב"ה את אברהם אבינו על מצוות המילה, אמר לו: "התהלך לפני והיה תמים".1 כלומר, עם המילה זכה אברהם למעלת התמימות.

מהי תמימות? המשמעות הראשונית של תמימות היא שלמות - בלא חיסרון. דבר שיש בו חיסרון או פגם, אינו שלם ואינו תמים. למשל, כשהתורה אומרת "כבש תמים" - היא מתכוונת לכבש שאין בו מום.

אולם המושג תמימות יש בו גם משמעות עליונה יותר - לא רק שאין כאן פגם, אלא שהדבר מושלם במיוחד. שנה שלמה2 היא בת שנים-עשר חודשים, אך שנה תמימה - זו שנת העיבור, שבה שלושה-עשר חודשים.3

תמימות במילה

שני המובנים הללו מצויים גם במצוות המילה. בראש ובראשונה - המילה משלימה חיסרון, מבטלת מצב פגום של ערלות. קודם המילה האדם הוא ערל ונושא עליו פגם, והמילה עושה אותו שלם, ללא פגם - תמים.

המעלה השנייה של המילה - שהיא מוסיפה שלמות יתרה. לאחר שהוסרה הערלה והאדם כבר שלם, מוסיפה בו המילה מעלה נוספת - אות ברית בין האדם לבין הקב"ה. זו התמימות היתרה שמעניקה המילה, בכך שהיא קושרת את האדם בברית נצחית עם הקב"ה, ואז הוא נעשה שלם עוד יותר מדרגת השלמות שהייתה לו קודם לכן.

תום-לב

אולם יש במושג תמימות משמעות נוספת - תום-לב, הליכה בתמימות.4 וכפי שנצטווינו: "תמים תהיה עם ה' אלוקיך"5, ומפרש רש"י: "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות".

גם מעלה זו נמצאת במצוות המילה, שכן מצווה זו מבטאת את התמסרותו המוחלטת של האדם לקב"ה, שאינו שואל שום שאלות אלא מקיים את ציווייו בתמימות. וכפי שיש המפרשים6 בדרך זו את הציווי "התהלך לפני והיה תמים" שנאמר לאברהם: "שלא תשאל למה המילה", "שיקבלהו בתמימות, לא ישאל מה זה ועל מה זה".

בלי שאלות

שלוש דרגות אלה קיימות גם במשמעות הרוחנית של מצוות המילה - הלוא היא מילת הלב. הדרגה הראשונה - הסרת הערלה, להשתחרר משליטת יצר-הרע ותאוות הלב. הדרגה השנייה - להיות תמים, להעלות בקודש ולגלות את הקדושה שנמצאת בעומק הנפש. הדרגה השלישית - הליכה בתמימות, להתבטל לגמרי לפני הקב"ה, להניח הצידה את השכל והרצון האישיים ולקיים את ציווי ה' מתוך קבלת-עול מוחלטת.

על-ידי עבודה כזאת זוכים לקיום דברי חז"ל7 "כל המתמים עצמו, הקב"ה מתמים עמו... כל המתמים עצמו, שעה עומדת לו", וכפי שהקב"ה הבטיח לאברהם8: "והיית לאב המון גויים". כך נזכה גם אנו לקיום הייעוד "והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך"9, בתכלית השלמות, כפי שיהיה בגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש, על-ידי משיח-צדקנו.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי-שיחות כרך ל, עמ' 44)

------------

1) פרשתנו יז,א.

2) טור אורח-חיים ריש סימן תכח.

3) בהר כה,ל. ערכין לא,א (במשנה).

4) חידושי אגדות מהרש"א נדרים לא,ב ואילך.

5) דברים יח,יג. וברש"י שם.

6) פירוש רבי אברהם בן-עזרא על הפסוק. פירוש הר"ן על התורה, הובא באברבנאל כאן. ועוד.

7) נדרים שם.

8) פרשתנו יז,ד.

9) ישעיה מט,כג. וראה זבחים יט, ראש עמ' א.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)