חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:20 זריחה: 6:31 ט"ו בשבט התשפ"ג, 6/2/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ספר בראשית - ספר החיים של יהודי

ספר בראשית מתווה את הדרך שבה צריך לחיות כל יהודי, והדבר נרמז בשמות הפרשיות של הספר
מאמרים נוספים בפרשה
האלילות עצמה מכירה בקב"ה
התורה בתוך מציאות החיים
אחדות בתוך ניגודים
עצם התורה – לנשים
5 קולות במתן-התורה
גשר בין שמים לארץ
"לאמור" - למי?
התבטלות והבנה בלימוד התורה
מהותה של התורה
הנסתר - גלוי, והנגלה - נסתר
מילים מצריות בעשרת הדיברות
משעבוד מצרים להשתעבדות לקב"ה
שבת בימי החולין
מעשה, דיבור ומחשבה בשבת
כיבוד הורים - כבוד הבורא
כאשר ראו את הקולות
בלי לשבור את חוקי הטבע
כבוד הזולת
לא די להאמין, צריך לדעת
לא לסמוך על בינת אנוש
לחבר את החכמה למעשה

ספר בראשית נקרא 'ספר הישר', כפי שאומרת הגמרא1: "ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים". ומכיוון ש"מעשה אבות סימן2 לבנים", הרי שספר זה מכיל גם את כל סדר העבודה של כולנו, של כל אחד ואחד מעם-ישראל. ספר בראשית מתווה אפוא את הדרך שבה צריך לחיות כל יהודי.

מהותו זו של ספר בראשית משתקפת גם בשמות הפרשיות. הפרשה הראשונה היא 'בראשית', ומשמעות הדבר, שיסוד הכול הוא ההכרה שהקב"ה הוא שברא את העולם כולו, בשביל3 התורה ובשביל ישראל (ששניהם נקראים 'ראשית').

מטרת הבריאה היא - 'נח', במובן של נחת-רוח: לגרום נחת-רוח לקב"ה על-ידי מילוי שאיפתו~4: "נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים".

פרשיות מספרות

הפרשה הבאה מתחילה לתאר כיצד נעשית עבודה זו5: 'לך-לך' - זוהי ירידת הנשמה מלמעלה למטה, לעולם הזה הגשמי; וגם בעולם הזה עצמו אומרים לנשמה ללכת ולהתעלות ללא הרף מדרגה לדרגה.

כדי לסייע לה בכך, יש 'וירא', ההתגלות של הקב"ה. זו התגלות אלוקית מיוחדת שניתנת לנשמה היורדת למטה, כדי שתוכל למלא את תפקידה.

גילוי אלוקי זה שמקבלת הנשמה, חודר בכל כוחותיה, ועל זה רומזת פרשת 'חיי-שרה' - כידוע, "מאה6 שנה ועשרים שנה ושבע שנים" רומזים לכל כוחותיה של הנשמה.

ואז, אחרי מתן הכוחות הללו, יכולה הנשמה למלא את תפקידה - ליצור 'תולדות', וכמאמר חז"ל7: "תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים".

לזכך את הרע

זה החלק הראשון - מתן הכוחות והגדרת מהות העבודה ומטרתה. השלב השני מפורט בפרשת 'ויצא' ובעיקר בפרשתנו, 'וישלח'. זו כבר העבודה עצמה8: "ויצא יעקב מבאר-שבע וילך חרנה" - יהודי יוצא ממקום הקדושה והולך לחרן, "חרון-אף של עולם"9, כדי לזככו ולקדשו.

בהמשך לכך באה פרשת 'וישלח' - היהודי אינו מסתפק בשמירה על חיי הקדושה בחרן, אלא הוא אף שולח שליחים אל עשיו, דבר המבטא את רצונו לזכך גם אותו, את המציאות התחתונה ביותר והמנותקת ביותר מאור הקדושה. זו התכלית האמיתית של כל העבודה.

עבודה ושכרה

אחרי כל זאת, מגיע תורו של השכר - ישיבה בשלווה ('וישב'), ועד שמגיעים לקץ כל העבודה ('מקץ'). או-אז תהיה ההתאחדות של כל יהודי עם הקב"ה עצמו ('ויגש'), והחיים הנצחיים בתחיית המתים ('ויחי').

בדרך זו מספרות פרשיותיו של ספר בראשית את סיפורו של כל יהודי ואת מהות שליחותו בעולם הזה. העיקר בשליחות זו היא פרשתנו - 'וישלח' - שמבטאת את זיכוך הרע והפיכתו לטוב, דבר שמכין את העולם לקראת הגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי התוועדויות תש"נ חלק א, עמ' 176)

 

--------------

1) עבודה זרה כה,א.

2) ראה תנחומא לך-לך ט. בראשית רבה פרשה מ,ו.

3) פירוש רש"י ריש פרשת בראשית. ובכמה מקומות.

4) ראה תנחומא נשא טז. ועוד. תניא ריש פרק לו.

5) בראשית יב,א. ובתורה אור שם.

6) בראשית כג,א. וראה לקוטי תורה ריש פרשת ברכה. ביאורי הזוהר ותורת חיים ריש פרשת חיי-שרה. ועוד.

7) פירוש רש"י ריש פרשת נח.

8) בראשית כח,י.

9) פירוש רש"י סוף פרשת נח. 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)