חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 י"ד בניסן התשפ"ד, 22/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"ממתין ומצפה מתי יבוא"

יעקב אבינו סבר, שחשיבותם של חלומות יוסף אינה בפרטים השונים, אלא בעצם הנבואה על מלכותו של יוסף. לזה ציפה יעקב וייחל בכל ליבו
מאמרים נוספים בפרשה
מדוע הצדיקים סובלים?
מעלתה של עבודה "פשוטה"
תיקונו של עשיו
סיפורו של העם היהודי
סיפורו של כל יהודי
לצאת החוצה ולאסוף "אלומות"
צריך להשתחוות ליוסף
יהודי חולם אחרת
ממתין ומצפה
"ממתין ומצפה מתי יבוא"
מסירות-נפש בלי חשבונות
הכוונה החיובית שבמכירת יוסף
התשובה כהתפרצות
לא להירתע מקשיים
להפוך את ה"אחר" ל"בן"
איש מצליח
מתוך הירידה מגיעים לשלווה

ואביו שמר את הדבר (בראשית לז,יא)

כשסיפר יוסף לאביו ולאחיו על החלום שחלם - "והנה השמש והירח ואחד-עשר כוכבים משתחווים לי"1 - הבין יעקב מיד את משמעות החלום: יוסף יהיה מלך, ואביו ואימו ואחד-עשר אחיו ישתחוו לו. אמנם יעקב גער בו, אבל בליבו פנימה ידע שהחלום יתגשם - "ואביו שמר את הדבר"2, וכפי שמפרש רש"י: "היה ממתין ומצפה מתי יבוא".

ציפייה זו דורשת ביאור: מלשון רש"י ("היה ממתין ומצפה מתי יבוא") נראה שיעקב ציפה לכך כאדם שמצפה לדבר טוב ומיוחל. מהי המעלה בזה שיוסף ימלוך ואביו ואחיו ישתחוו לו?!

מלכות יוסף

ההסבר לכך נעוץ בדברי חז"ל3 "מכאן, שאין חלום בלא דברים בטלים". הלוא רחל כבר מתה, והוא חולם על השמש והירח (הרומז לאימו) שמשתחווים לו! אלא זה מה'דברים בטלים' שבחלום. חשב יעקב אבינו, שכשם שההתייחסות לרחל היא בבחינת 'דברים בטלים', כך גם הרמז שהוא (יעקב) ישתחווה ליוסף, אף הוא בבחינת 'דברים בטלים'.

יעקב אבינו סבר, שהחשיבות שבחלום אינה בפרטים השונים שלו (שיכולים להיות בגדר 'דברים בטלים'), אלא בעצם החלום, המנבא את מלכותו של יוסף. לזה ציפה יעקב וייחל בכל ליבו.

לא להתבלבל

יוסף מסמל את עם-ישראל כולו, כפי שנאמר4 "נוהג כצאן יוסף" (הקב"ה מנהיג כצאן את 'יוסף', את עם-ישראל). ייחודו של יוסף לעומת שאר השבטים היה בכך, שהוא עמד בדבקותו בה' גם כשירד לגלות וגם כשהיה משנה למלך וניהל את כל ענייני הממלכה, ובכל-זאת לא הפריעוהו טרדות העולם מדבקותו בה'.

כוח זה ניתן לכל יהודי, וזה גם תפקידו של יהודי - להישאר דבוק בקב"ה גם בהימצאו בגלות וגם כשהוא עסוק וטרוד בענייני העולם, בענייני פרנסה וכדומה. כשעם-ישראל מכונה 'יוסף', בא הדבר לבטא את הכוח המיוחד של יוסף הצדיק, הקיים בעם-ישראל. לזה ציפה וייחל יעקב אבינו - "ואביו שמר את הדבר".

משיח בן-יוסף

יתרה מזו יש לומר: יעקב אבינו ציפה וייחל לא רק למלכותו של יוסף במצרים, אלא למלכותו של יוסף בזמן הגאולה. הוא ציפה למשיח בן-יוסף5, שבא כהקדמה וכהכנה למשיח בן-דוד.6

ציפייה זו של יעקב אבינו מעניקה כוח לכל יהודי בכל משך זמן הגלות להיות 'ממתין ומצפה': מתי יבוא משיח-צדקנו לגאול את ישראל. וכל-שכן בזמן הזה, כשעומדים על סף הגאולה, שאז הוא אמיתות המצב של "ממתין ומצפה מתי יבוא". ותיכף ומיד מתגלה "אורו של משיח", באופן שכל אחד ואחד רואה זאת בעיניו, ובאה הגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר  "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לה, עמ' 156)

 

----------

1) פרשתנו לז,ט.

2) שם, יא.

3) ברכות נה, סוף עמ' א ואילך.

4) תהילים פ,ב. ובפירוש רש"י שם.

5) ראה עקדה פרשתנו שער כח (רלז, סוף עמ' ב ואילך).

6) ראה בארוכה של"ה פרשתנו שם (רצט, ב ואילך). וראה תורת חיים שם (קה,ד ואילך), ושם, שהעליות דמשיח באות על-ידי בחינת יוסף.



 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)