חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:52 י"ח בתמוז התשפ"ד, 24/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ברכה לסייעניו של יהודי

רכושו של לבן התברך בזכות שסייע ליעקב. כל מציאותן ומטרת בריאתן של אומות-העולם אינה אלא לסייע לעם-ישראל
מאמרים נוספים בפרשה
השפעת צדיק על עירו
אסור לאבד את הראש
לחולל מהפך
הראש והרגל שווים
מלאכי מרום מלווים אותנו
הארץ תיכבש מאליה
חיים של צדיק
שכר בלתי-מוגבל
שלמות אישית – בעדיפות שניה
יעקב בונה בית של קבע
התכלית - בעולם הזה
ברכה לסייעניו של יהודי
הגברת מוח על לב
הצלחה בחינוך דווקא בתנאים קשים
סוד הצלחתו של יהודי
לבן ויעקב - שתי השקפות-עולם
השליחות של יהודי
חתונת יעקב כמקור כל החתונות
מקור הביטחון של לאה
נדרו של יעקב אבינו

ויברכני ה' בגללך (בראשית ל,כז)

כאשר עבד יעקב אבינו אצל לבן, התברך רכושו של לבן בזכותו, כפי שלבן עצמו הודה: "ויברכני ה' בגללך".1 בזוהר2 מופיעות שתי דעות בעניין מידת הברכה: דעה אחת, שצאנו של לבן התברך פי מאה; דעה שנייה, שהצאן הוכפל פי אלף, שכן ברכת ה', הברכה שמלמעלה, אינה פחותה מאלף.

גם על-פי הדעה הראשונה ברכת ה' אינה פחותה מאלף, אלא שלעיתים חל צמצום בשפע האלוקי בירידתו למטה. כאשר השפע העליון מגיע ישירות לעולם הזה, הוא מתבטא בברכה פי אלף כפשוטו; אולם לעיתים השפע משתנה במהלך ירידתו לעולם הזה ואינו מתגלה בכל עוצמתו, ואז הברכה אינה אלא פי מאה.

עומק המחלוקת בין שתי הדעות היא אפוא בשאלה, באיזו מידה היה לבן ראוי לקבלת השפע העליון כמות שהוא.

מסייע לצדיק

אמרו חז"ל3: "כל מקום שהצדיקים הולכים, ברכה משתלחת". שכן מקומו של הצדיק מסייע לו לעבודת-ה', ולכן ראוי המקום עצמו לברכה. מסיבה זו נתברך גם לבן הארמי, משום שכאשר שהה יעקב אצלו, היה לבן בבחינת מסייע לצדיק, ובזכות זה נעשה ראוי לברכה.

וכאן נשאלת השאלה, איזה משקל יש לייחס לסיוע לדבר-מצווה. ידועה, למשל, המחלוקת4 אם הכנות לקיום מצווה דינן כדין המצווה עצמה. וככל שמדובר בסיוע ישיר למעשה המצווה, כי-אז יש סיבה מוצדקת עוד יותר לייחס לסיוע הזה משקל דומה למעשה המצווה עצמה.

ברכה פי אלף

זו אפוא השאלה שלפנינו: הואיל ויעקב אבינו שהה בבית לבן, בכך נעשה לבן מסייע לעבודתו של יעקב; ואם-כן, האם הברכה שהוא זכאי לה היא כמו זו של יעקב עצמו, או שהואיל והוא נשאר מציאות לעצמו, אין הוא ראוי לברכה הגדולה של יעקב?

על-פי הדעה הראשונה בזוהר, נשאר לבן מציאות לעצמו, ולכן אין הוא כלי ראוי לקבלת הברכה העליונה כמות שהיא, והיא הצטמצמה להכפלת רכושו רק פי מאה; אולם לפי הדעה השנייה, ברגע שיעקב שהה בבית לבן, איבד לבן את מציאותו העצמית ונעשה רק משרת של יעקב ושל עבודתו, ולכן הוא ראוי לברכה האלוקית המלאה, שבאה לידי ביטוי בהכפלת רכושו פי אלף.

לא להתרפס

זה עומק הטעם שמאחורי שתי הדעות בזוהר, ויש בכך כדי ללמדנו הוראה לכל הדורות:

דבר זה, שהיה אצל יעקב אבינו, נמשך לכל אורך דברי ימי ישראל. בכל פעם שרוב בניינו ורוב מניינו של עם-ישראל היה במדינה כלשהי, נעשתה אותה מדינה מעצמת-על. זו הברכה שהקב"ה נותן לאומה שמסייעת לעם-ישראל במילוי תפקידו.

מכאן, שאין שום סיבה להתרפס, חלילה, לפני בני אומות-העולם, אלא יש לזכור שכל מציאותם ומטרת בריאתם אינה אלא לסייע לעם-ישראל. וכך זוכים עוד בימי הגלות לקיום ההבטחה "והיו מלכים אומנייך"5, ומיד נכנסים לגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך  "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך כ, עמ' 136)

----------

1) פרשתנו ל,כז.

2) פרשתנו קסא,א.

3) בראשית רבה פרשה עג,ח. ספרי עקב יא,י. וראה ברכות מב,א. ובכמה מקומות.

4) שבת קל,א בעניין 'מכשירי מצווה' אם דוחים את השבת. ראה לקוטי שיחות כרך יז עמ' 187, עמ' 235, ועוד.

5) זבחים יט,ב. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)