חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

המזוזה עובדת בשבילך
מאמרים נוספים בפרשה
כל המצוות חשובות
לקבל בזכות ולא בחסד
מיזוג ניגודים
שובע ורעבון
הגלות צומחת מהחשבת העולם
עוני ועושר ב"לחם מן השמים"
שוויון שכל-כולו "אצבע אלוקים"
מסירות-נפש של רועה ישראל
הטכנולוגיה בשירות השכינה
הלוחות והצדיקים
שוחד לקב"ה?
מתי הקב"ה נושא פנים
מתוך ההסתר פורץ הגילוי
כמו ילד קטן שמתחיל ללמוד
חובת הנשים בתלמוד תורה
סגלות המזוזה – לשמור
התזכורת המתמדת של המזוזה
המזוזה עובדת בשבילך
המתנה שקיבל משה רבנו
למעלה ממילוי חובה

וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך (דברים יא,כ)

בפרשתנו מוזכרת מצוות המזוזה: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך". הרמב"ם, בסוף הלכות מזוזה, מוסיף ומציין: "חייב אדם להיזהר במזוזה... אמרו חכמים הראשונים, כי מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו – מוחזק הוא שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירין רבים".

העובדה שהרמב"ם מביא מאמר זה דווקא בהלכות המזוזה דורשת ביאור. הלוא קודם לכן פירט את הלכות התפילין, ושם לא הזכיר זאת. ואם רצה להמתין עד שיבאר את דיני כל שלוש המצוות, היה עליו לחכות ולהביא זאת רק בהמשך, בהלכות ציצית?

זהירות מיוחדת

יש לומר, שכאן רוצה הרמב"ם לבטא סגולה מיוחדת שיש במצוות המזוזה. בדבריו אלה מבקש הרמב"ם לעורר את האדם "להיזהר במזוזה" – זהירות מיוחדת שמעבר לעצם קיום המצווה. אחרי שהאדם קבע את המזוזה בפתחי הבית, כדת וכדין, הוא נדרש "להיזהר במזוזה".

הזהירות המיוחדת נובעת מכך שבמזוזה כלול "ייחוד השם, שמו של הקב"ה", ולכן "כל זמן שייכנס ויצא" עליו לזכור את אהבתו של הקב"ה לעם-ישראל "ויעור משנתו ושגיותיו בהבלי הזמן". כלומר, עצם קיומה של המזוזה מזכירה ליהודי את נוכחותו של הקב"ה ואת חובתו של האדם כלפיו.

נכנס ויוצא

בעניין זה יש יתרון מיוחד למזוזה על התפילין והציצית. בתפילין ובציצית צריך האדם לעשות פעולה מיוחדת – להניח תפילין, ללבוש ציצית. לא די בעצם הקיום המעשי של המצווה, עליו גם להתבונן במשמעות התפילין ובזיכרון שהציצית מעוררת, ואז המצוות הללו פועלות על האדם את פעולתן.

לעומת זאת, במזוזה אין האדם נדרש לשום עשייה ולפעולה כלשהי. לפני שנים קבע את המזוזה בפתח הבית, ומאז, בכל פעם שהוא נכנס ויוצא, פועלת עליו המזוזה את פעולתה ומזכירה לו את חובתו כלפי הקב"ה.

כוח כשיוצאים החוצה

מעלה נוספת של המזוזה, שהיא נותנת לאדם כוח לפעולותיו מחוץ לד' האמות של התורה והקדושה. כשיהודי מתעטף בציצית ומתעטר בתפילין, הוא מובדל באותו זמן מענייני העולם ומתקשר עם הקב"ה. אולם המזוזה קבועה דווקא בפתח הבית, והיא מזכירה ליהודי את הקב"ה דווקא בשעה שהוא יוצא מתוך ביתו אל העולם.

לכן מביא הרמב"ם דווקא בעניין המזוזה את מאמר חז"ל על המצוות המזכירות ליהודי את הקב"ה והמגינות עליו שלא יחטא. דבר זה נותן ליהודי כוח להיות קשור עם הקב"ה גם בהיותו 'בחוץ', ויתרה מזו – לא זו בלבד שאין הוא מושפע מהעולם החיצוני, הוא מחדיר את אור התורה והקדושה גם בעולם החיצוני ומכשיר אותו לגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי ליקוטי שיחות כרך כט, עמ' 61) 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)