חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 ט"ו בסיון התשפ"ד, 21/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מטרת הירידה - עלייה גדולה יותר

איך אפשר לקרוא לחטא ולמלאך-המוות – התגלמות הרוע והשלילה – "טוב מאוד"? כדי להבין זאת דרושה העמקה במהות השניים ובמטרת היבראם על-ידי הקב"ה.
מאמרים נוספים בפרשה
לצאת לחיים בגישה נכונה
לפרוע את החוב
טענת האומות ותשובת התורה
לחבר את התורה עם הארץ
האור - מטרת הבריאה
האור שנגנז לעתיד לבוא
לא להתנתק מהעולם
מטרת הירידה - עלייה גדולה יותר
לא לזלזל ברגע קטן
בדברים החשובים - רבים הקשיים
האם הדגים זקוקים לשמות
כוחה ומעלתה של האישה
מידה כנגד מידה
לבנות את העולם
כוחות מיוחדים לתקופת החורף
לצאת לחיים בגישה נכונה
הרובד הפנימי שמאחורי התורה
ברכת 'שהחיינו' על אור חדש בתורה
לעבור את החורף באחדות
איך בוחרים את המשובח לקרבן
לאדם ניתן הכוח לחבר

וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד (בראשית א,לא)

הגמרא1 אומרת, שחטא עץ-הדעת וגירושו של אדם הראשון מגן-עדן התרחשו ביום בריאת האדם - ביום השישי של הבריאה. לאור זאת מתעוררת שאלה, איך ייתכן שלאחר כל זאת נאמר בתורה2: "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" - וכי החטא ועונשו כלולים גם הם ב"טוב מאוד"?

כשמעיינים בפירושי חז"ל לפסוק "והנה טוב מאוד", השאלה מתחזקת עוד יותר. כך מפרשים זאת חז"ל3: "טוב - זה יצר טוב, מאוד - זה יצר הרע". או פירוש נוסף4: "טוב - זה מלאך-חיים, מאוד - זה מלאך-המוות". ונשאלת השאלה, האם יצר הרע ומלאך-המוות גם הם "טוב מאוד"?!

פנימיות הרע

כאן באה לידי ביטוי הכוונה הפנימית של הקב"ה בבריאת הרע. הלוא הנחש ויצר-הרע ומלאך-המוות נבראו אף הם על-ידי הקב"ה, שהוא תכלית הטוב, ולכן בהכרח לומר שגם בפנימיותם טמון טוב, אף שבחיצוניותם הם רע.

הטוב הפנימי הזה הוא כוח התשובה.5 אילולא הרע, לא הייתה יכולה להתקיים מציאות של תשובה. דווקא על-ידי כך שנברא יצר הרע, שיכול להחטיא את האדם, קיימת האפשרות של תשובה, שמביאה עלייה גבוהה עוד יותר, עד ש"זדונות נעשו לו כזכויות6".

יתרון האור

זו משמעותו של ה"טוב מאוד" שנאמר ביום השישי. כל מה שנברא קודם לכן מסמל את תכלית הטוב והשלמות של הבריאה כפי שנבראה על-ידי הקב"ה, ועליה נאמר "וירא אלוקים כי טוב". אבל על בריאת האדם עם יצר הרע שבו נאמר "טוב מאוד", מכיוון שבכך ניתנה לו האפשרות להגיע לשלמות עליונה יותר מזו שבה נברא העולם.

ברור שהחטא עצמו הוא רע והוא נגד רצון ה', אבל לאחר שחטא האדם ועשה תשובה, הוא מגיע לדרגה עליונה מזו של הצדיקים שלא חטאו, שזהו 'יתרון האור' שנעשה דווקא מתוך החושך.

אפשר לתבוע

בכך טמונה הוראה נצחית לאדם. יכול אדם לטעון, שאי-אפשר לבוא אליו בתביעות, מכיוון שמלכתחילה נברא7 עם יצר הרע, ויש בו נטייה מולדת לחטא. על כך אומרים לו: אדרבה, מטרת בריאת יצר הרע היא להשיג שלמות עליונה עוד יותר בעבודת-ה', על-ידי שעושים תשובה והופכים את הזדונות לזכויות.

זו השלמות היתרה שנוצרת דווקא על-ידי הירידה של החטא, ודווקא על-ידי כך מגיעים ל"טוב מאוד" - לתכלית השלמות והעלייה של הבריאה כולה, עד לשלמות הגבוהה ביותר של הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי ספר השיחות תשמ"ט כרך א, עמ' 23)

--------------------

1) סנהדרין לח, ריש ע"ב.

2) פרשתנו א,לא.

3) זוהר חלק א יד,א ועוד. בראשית רבה פרשה ט,ז. שם,י.

4) בראשית רבה פרשה ט,ה.

5) תורה אור סט,ד. לקוטי-תורה במדבר יט, סוף עמוד א. ועוד.

6) יומא פו,ב.

7) ראה גם תניא פרק י"ב ואילך, על הפסוק בכל לבבך (דברים ו,ה) - בשני יצריך (ברכות נד,א). 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)