חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:50 י"ד בתמוז התשפ"ד, 20/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לפרוע את החוב

האומנם הקב"ה שהוא "תכלית הטוב" בחר לברוא את העולם "בעשרה מאמרות" ולא "במאמר אחד", כפי שיכול היה לעשות – רק בכדי "להיפרע מן הרשעים"?!
מאמרים נוספים בפרשה
לצאת לחיים בגישה נכונה
לפרוע את החוב
טענת האומות ותשובת התורה
לחבר את התורה עם הארץ
האור - מטרת הבריאה
האור שנגנז לעתיד לבוא
לא להתנתק מהעולם
מטרת הירידה - עלייה גדולה יותר
לא לזלזל ברגע קטן
בדברים החשובים - רבים הקשיים
האם הדגים זקוקים לשמות
כוחה ומעלתה של האישה
מידה כנגד מידה
לבנות את העולם
כוחות מיוחדים לתקופת החורף
לצאת לחיים בגישה נכונה
הרובד הפנימי שמאחורי התורה
ברכת 'שהחיינו' על אור חדש בתורה
לעבור את החורף באחדות
איך בוחרים את המשובח לקרבן
לאדם ניתן הכוח לחבר

בעשרה מאמרות נברא העולם (אבות פרק ה, משנה א)

פרשת בראשית מספרת על בריאת העולם. מלאכת הבריאה נעשתה על-ידי אמירות של הקב"ה, ויש עשרה מאמרות כאלה. המשנה1 שואלת על כך, לשם מה היה צורך בעשרה מאמרות ולא היה די במאמר אחד? והיא משיבה: "אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות".

הסבר זה מעורר תמיהה. הלוא הקב"ה הוא תכלית הטוב2, ואיך ייתכן שבריאת העולם בעשרה מאמרות נועדה בראש ובראשונה "להיפרע מן הרשעים"?! וקשה עוד יותר, שהמשנה מקדימה מטרה זו לפני "ליתן שכר טוב לצדיקים"!

עשרת הכוחות

העניין יובן כשנרד לעומק המשמעות של 'מאמר אחד' ו'עשרה מאמרות'. המספר עשר מייצג את הדרך שבה בחר הקב"ה לברוא את העולם, והוא משתלשל מעשר הספירות האלוקיות, שהן עשרה כוחות אלוקיים שדרכם הקב"ה מנהיג את העולם.

על כך שואלת המשנה: "והלוא במאמר אחד יכול להיבראות?". הלוא הקב"ה עצמו בלתי-מוגבל בשום הגבלה, ומצידו אין שום הכרח שבריאת העולם והנהגתו תיעשה דווקא על-ידי עשרה כוחות, ואפשר היה שהכול יבוא ממנו עצמו, בבחינת 'מאמר אחד'.

טבעי ועל-טבעי

התשובה על כך היא, שאכן יש כאן שני רבדים. מצד אחד הקב"ה רוצה שהעולם יתנהל בדרך מסודרת, על-ידי עשר הספירות העליונות, דבר שמתבטא בעולמנו בחוקי הטבע ובסדרי העולם הרגילים. ועם זאת עומדת תמיד האפשרות להתעלות מעל גדרי הטבע והבריאה ולהגיע ל'מאמר אחד' שמעל ה'עשרה מאמרות'.

אחד הביטויים לכך הוא ההבדל שבין צדיקים לבעלי-תשובה. צדיקים מייצגים את הסדר הרגיל של העולם ואת הדרך הישרה שבה צריך האדם להתנהג על-פי רצון ה'. לעומתם, בעלי-תשובה מייצגים את היכולת שהקב"ה נותן לאדם להתעלות מעל הסדרים הרגילים ולהגיע לדרגת התשובה, שמתקנת את כל החטאים.

מעלת התשובה

זו משמעותה הפנימית של תשובת המשנה: הקב"ה ברא את העולם בעשרה מאמרות, כדי שתינתן אפשרות "להיפרע" מן הרשעים. "להיפרע" אין פירושו רק להעניק, אלא מלשון פירעון חוב. כלומר, הכוונה היא לגרום להם לשלם את חובם. מי שעברו על הסדרים הרגילים של הבריאה ואיבדו את העולם שנברא בעשרה מאמרות, יכולים לפרוע את חובם כאשר הם מתעלים ומגיעים ל'מאמר אחד' על-ידי התשובה.

לכן מקדימה המשנה את הרשעים לצדיקים, משום שהרשעים, על-ידי התשובה, מגיעים לדרגה עליונה יותר מהצדיקים, עד שבמקום שבעלי-תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.3 בעלי-התשובה מתעלים מעל סדרי העולם ומעל ה'עשרה מאמרות', ומביאים לידי כך שאפילו 'זדונות' נעשים להם 'כזכויות'.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר 'שלחן-שבת', מעובד על-פי ליקוטי-שיחות כרך ל, עמ' 1)

--------------

1) אבות ריש פרק ה.

2) מאמרי אדמו"ר הזקן - אתהלך ליאזניא עמ' קפו. ועוד.

3) רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ד. מברכות לד,ב.

  

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)