חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:12 זריחה: 6:37 ז' בשבט התשפ"ג, 29/1/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נחלת הלוויים בזמן הגאולה
מאמרים נוספים בפרשה
קנאות לאהבת-ישראל
קנאות מתוך שלום
איך מגיעים לשלמות הטוב?
להיות איש פלא
פינחס זה אליהו
זיכוך נצחי
המפתח נמסר לידינו
המפתח נמסר לידינו
מסירת-נפש שמביאה את הגאולה
כוחו של הרהור תשובה
נחלת הלוויים בזמן הגאולה
נחלה לעתיד
לכל יהודי נחלה משלו
שלוש רמות של התקשרות
גם ההקדמות חשובות
אהבת ארץ-ישראל
הקב"ה מודה לדברי הנשים
כוחה של תפילה אחת
יהודי נדרש להיות "נביא לגויים"
מסירות-נפש שלמעלה מהתורה
חביבות מיוחדת לענייני קדושה

לאלה תחלק הארץ (במדבר כו,כג)

בפרשתנו התורה מפרטת את חלוקת הנחלות בארץ: "לאלה תיחלק הארץ". הכוהנים והלוויים לא קיבלו נחלה בארץ, כדברי התורה: "לא יהיה לכוהנים הלוויים, כל שבט לוי, חלק ונחלה עם ישראל". כך גם נקבעה ההלכה ברמב"ם: "כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען".

עם זה, בזמן הגאולה עתיד גם שבט לוי לקבל נחלה בארץ-ישראל. כך אומרים חז"ל: "עתידה ארץ-ישראל שתתחלק לשלושה-עשר שבטים, שבתחילה לא נתחלקה אלא לי"ב שבטים". כידוע, שבטו של יוסף נתחלק לשני שבטים, מנשה ואפרים, וכך היו בעם-ישראל שלושה-עשר שבטים, אולם הארץ חולקה לשנים-עשר שבטים בלבד, שכן שבט לוי לא קיבל נחלה. בזמן הגאולה תתחלק הארץ לשלושה-עשר שבטים, אף לשבט לוי.

האם התורה תשתנה?

נשאלת השאלה, איך ייתכן שיחול שינוי במצוות התורה בזמן הגאולה? הלוא התורה קובעת במפורש כי לא יינתן לשבט לוי "חלק ונחלה עם ישראל", ולאו זה מופיע במניין המצוות, ואיך ציווי זה יכול להתבטל?

התשובה לשאלה זו רמוזה בלשונו של הרמב"ם. הוא דייק לכתוב ש"שבט לוי מוזהרין שלא לנחול בארץ כנען". מדוע הרמב"ם נוקט דווקא את הביטוי "ארץ כנען" ולא "ארץ-ישראל"? אלא בכך הוא רומז, שרק בארץ כנען אסור ללוויים לקבל נחלה, אולם בחלקים אחרים של הארץ, שהם בכלל ארץ-ישראל ולא חלק מארץ כנען – עתידים הלוויים לקבל נחלה.

הארצות העתידיות

כידוע, הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו את הארצות שבהן ישבו עשר אומות. לאחר היציאה ממצרים נתן הקב"ה לבני-ישראל את הארץ שבה ישבו שבעת עמי כנען, ואילו את הארצות של שלוש אומות נוספות – הקיני, הקניזי והקדמוני – לא נתן. ארצות אלה עתידות להינתן לעם-ישראל בימות המשיח, כאשר תתקיים ההבטחה "ירחיב ה' אלוקיך את גבולך".

שבט לוי לא קיבל נחלה בארץ כנען, אבל הוא עתיד לקבל נחלה בארצות העתידיות – ארץ קיני, קניזי וקדמוני. כך יתקיים הציווי גם לעתיד לבוא, שכן שבט לוי לא יקבל נחלה בארץ כנען, ועם זה יוכל לקבל אף הוא נחלה בחלקים הנוספים שיינתנו אז לעם-ישראל.

מוח ולב

תורת החסידות מסבירה, שבזמן הזה העבודה היא 'לכבוש' את 'שבע האומות' – הן שבע המידות שבלב. לעומת זאת, אין בכוחנו לכבוש את שלוש הכוחות השכליים (חכמה, בינה, דעת), המרומזים ב'קיני, קניזי וקדמוני', ולכן לא ניתנו לנו ארצות אלה. רק בזמן הגאולה יתבררו כוחות המוח ויגיעו לתיקונם, ואז גם יינתנו הארצות האלה לישראל.

שבט לוי הופרש לעמוד לפני ה' ולשרתו. הוא עומד למעלה מהעבודה של כיבוש ובירור המידות. לכן לא ניתנה לו נחלה בארץ כנען. אולם כשתגיע עת העבודה בכוחות השכליים, כשלא יהיה צורך בכיבוש ובבירור, עבודה זו שייכת גם לשבט לוי, ולכן ינחל נחלה בארצות אלה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לח, עמ' 103) 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)