חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אם אתה יכול - אתה חייב

כשם שאת מנורת המקדש אפשר היה להדליק רק ב'היכל', ולא פחות מזה, כך צריך כל יהודי להגיע לדרגת הקדושה הגבוהה ביותר, על-פי כוחותיו ואפשרויותיו.
מאמרים נוספים בפרשה
מי יכול להאיר נשמות?
אם אתה יכול - אתה חייב
הקב"ה נותן כוחות ואנחנו מבצעים
לשאוף לקדושה המירבית
למצוא את האחדות
פסח מצרים ופסח המדבר
לעולם יש תקנה
לנצל כל הזדמנות
סור מרע ועשה טוב
שמחה שחודרת לגוף
שונאי ישראל - שונאי ה'
רווחת הרוב מול טובת המיעוט
לחם מן השמים - לכל
המוציא לחם מן השמיים
כוחו של משה
הגבוה והעניו מכול
ענווה והשראת השכינה
עם-ישראל כמנורת בית-המקדש
תקיעת החצוצרות בעת מלחמה ובעת שמחה
נחמתו של אהרן הכוהן

בהעלותך את הנרות (במדבר ח,ב)

הציווי שנאמר בראשית פרשתנו: "בהעלותך את הנרות"1, רומז לעם-ישראל כולו. הדבר משתקף בהפטרת השבוע2, שבה נמשלת מנורת הזהב בת שבעת הקנים לעם-ישראל. מכאן שהציווי להעלות את הנרות מורה לכל יהודי, שעליו להצית את נר ה' בקרבו ובקרב הזולת.

את המנורה היו מדליקים רק ב'היכל', המקום המקודש ביותר בבית-המקדש אחרי קודש הקודשים.3 היו עוד מקומות מקודשים בבית-המקדש, אך את המנורה אפשר היה להדליק רק ב'היכל' ולא במקום אחר. הדלקת המנורה הייתה יכולה להיות רק ברמת הקדושה הגבוהה שעליה נצטווינו בתורה.

לא פחות

כן הוא בהדלקת נר ה' בקרבנו ובקרב הזולת. יהודי צריך להדליק את נר ה' ברמת הקדושה הנדרשת ממנו, על-פי מעמדו ומצבו. לכאורה יכול הוא לטעון, שמאחרים אין תובעים להימצא בדרגת קדושה גבוהה כזאת, ולמה דווקא הוא חייב להגיע לכך? אלא התשובה היא, שלכל דבר ולכל אדם יש הדרישות המתאימות להם דווקא.

כשם שאת מנורת המקדש אפשר היה להדליק רק ב'היכל', ולא פחות מזה, כך צריך כל יהודי להגיע לדרגת הקדושה הגבוהה ביותר, על-פי כוחותיו ואפשרויותיו. עצם העובדה שהוא מסוגל להגיע לרמת קדושה מסויימת, היא עצמה הוכחה, שתובעים זאת ממנו. אין הקב"ה דורש מן האדם יותר מכפי כוחו ואפשרותו, אך גם לא פחות מכך.

היום חייבים

כשם שיש הבדלים בין איש לרעהו מבחינת הדרישות מכל אחד ואחד, כך גם לכל דור הדרישות שלו. יש המשתמטים מלימוד תורת החסידות בטענה, שבדורות הראשונים היו יהודים יראים ושלמים שלא עסקו כלל בלימודה.

צריך לזכור, שלכל דור הדרישות המיוחדות לו. אמנם בדורות הראשונים היו יהודים יראים ושלמים בלי לימוד תורת החסידות, אך לאחר שהקב"ה גילה את פנימיות התורה בדורות האחרונים, זה עצמו ההוכחה שהוא חפץ שנלמדנה. בדורות שלנו אי-אפשר עוד להסתפק בלימוד תורת הנגלה, אלא דורשים מכל אחד ואחד להתעלות לרמת קדושה גבוהה יותר וללמוד אף את תורת החסידות, פנימיות התורה.

אש כהה ובהירה

גם דבר זה רמוז בנרות. בשלהבת הנר יש האש הכהה, הקרובה לפתילה, ויש האש הבהירה, המתנשאת למעלה. כך גם בתורת-ה': יש התורה הנגלית (האש הכהה), הקשורה בדברים הגשמיים, ויש פנימיות התורה (האש הבהירה), שעוסקת בעניינים אלוקיים נעלים.

כדי להיות נר שלם, צריך להאירו באור הכפול - אור התורה הנגלית ואור פנימיות התורה. לימוד תורת החסידות נותן כוח ועוז להתגבר על ניסיונות ימינו ומעניק חיות בלימוד נגלה דתורה ובקיום המצוות.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 318)

----------

1) במדבר ח,ב.

2) זכריה ב,יד ואילך.

3) כלים פרק א משנה א. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)