חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 ט"ו בסיון התשפ"ד, 21/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הברכה קודם לימוד התורה
מאמרים נוספים בפרשה
תשובה מתוך שמחה
היהודי כאדם שמימי
להיות בשמיים ולרדת לארץ
ללכת ישר למעלה
להיות קרוב ורחוק
להתחיל מלמעלה
שמים וארץ בעבודת האדם
להתחיל מלמעלה
החבל של הנשמה
שלושה שבחים
שני מנהיגים בכפיפה אחת
למה משה לא נכנס לארץ?
לחבר שמים וארץ
הברכה קודם לימוד התורה

קודם שיהודי עוסק בתורה הוא מברך את ברכת התורה – "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה". הגמרא לומדת זאת מהפסוק בפרשתנו: "כי שם ה' אקרא, הבו גודל לאלוקינו". פסוק זה אמר משה רבנו כשבא לפתוח בדברי שירה, וזו משמעותו (כפירוש רש"י על הגמרא): "אמר להם (משה) לישראל, אני אברך תחילה ואתם ענו אחריי אמן".

מדוע יש צורך בפסוק מיוחד שממנו אנו לומדים את חובת הברכה לפני לימוד התורה; והלוא לימוד התורה הוא מצווה, וכשם שעל כל מצווה מברכים ברכה לה', כך ברור שיש לברך על לימוד התורה?!

מעלת התורה

אלא ברכת התורה שונה מהברכה שמברכים על המצוות האחרות. בכל המצוות הברכה היא מתן תודה לקב"ה על שקידשנו במצוותיו, ואילו בברכת התורה הברכה היא על עצם לימוד התורה (נוסף על קיום המצווה שיש בכך). אנו מודים לה' על הזכות שנתן לנו ללמוד את תורתו.

כך משמע מדברי אדמו"ר הזקן בשולחן-ערוך: "יראה כל אדם שתהיה כלי חמדתו של הקב"ה, שהיה משתעשע בה בכל יום, חשובה בעיניו לברך עליה בשמחה יותר מעל כל הנאות שבעולם". מכאן משמע שהברכה היא על עצם מעלתה של התורה שנתן לנו הקב"ה ("כלי חמדתו... שהיה משתעשע בה").

מצווה תמידית

את ברכת התורה מברכים בבוקר, והיא חלה על כל דברי התורה שהאדם ילמד במשך היום. בכך שונה ברכת התורה מברכות אחרות, שבהן אם חל הפסק בין הברכה לעשייה, יש לברך שוב, ואילו כאן הברכה שבירכנו בבוקר חלה על כל דברי התורה שנלמד עד סוף היום.

הבדל זה נובע מההגדרה המיוחדת של מצוות תלמוד תורה. זו מצווה תמידית – בכל רגע חלה על היהודי חובה לעסוק בתורה. לכן גם אם האדם מפסיק מלימודו ועוסק בדברים אחרים, לא התנתק מהמצווה, מכיוון שגם באותו זמן שהפסיק לדברים אחרים חלה עליו החובה לעסוק בתורה. לכן דיי לו בברכה שבירך בבוקר, ואין ההפסק לעיסוקים אחרים מחייב לברכהּ שוב.

גם נשים חייבות

על-פי זה יובן מדוע כתב אדמו"ר הזקן: "נשים מברכות ברכת התורה, שהרי חייבות ללמוד מצוות שלהן, לדעת איך לעשותן". לכאורה, לשם מה יש צורך בנימוק שהנשים חייבות ללמוד את המצוות שלהן, ולא דיי בעצם החיוב לברך ברכה לפני לימוד התורה, כפי שהגמרא לומדת מהפסוק בפרשתנו?

אלא שבלי הטעם הזה (שהנשים חייבות ללמוד את המצוות שלהן) היה מקום לומר שהנשים צריכות לברך בכל פעם ופעם שהן עוסקות בתורה, מכיוון שהמצווה התמידית של לימוד התורה לא חלה עליהן. לכן אדמו"ר הזקן מדגיש שגם הנשים חייבות ללמוד תורה בכל רגע פנוי, לדעת איך לקיים את המצוות שהן חייבות בהן, ולכן גם להן דיי בברכה שהן מברכות בבוקר.

(לקוטי שיחות כרך יד, עמ' 148) 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)