חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:41 זריחה: 5:36 כ' באייר התשפ"ד, 28/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שוויון שכל-כולו "אצבע אלוקים"
מאמרים נוספים בפרשה
כל המצוות חשובות
לקבל בזכות ולא בחסד
מיזוג ניגודים
שובע ורעבון
הגלות צומחת מהחשבת העולם
עוני ועושר ב"לחם מן השמים"
שוויון שכל-כולו "אצבע אלוקים"
מסירות-נפש של רועה ישראל
הטכנולוגיה בשירות השכינה
הלוחות והצדיקים
שוחד לקב"ה?
מתי הקב"ה נושא פנים
מתוך ההסתר פורץ הגילוי
כמו ילד קטן שמתחיל ללמוד
חובת הנשים בתלמוד תורה
סגלות המזוזה – לשמור
התזכורת המתמדת של המזוזה
המזוזה עובדת בשבילך
המתנה שקיבל משה רבנו
למעלה ממילוי חובה

ויתן ה' אלי את שני לוחות האבנים (דברים ט,י)

כאשר משה רבנו מספר לבני-ישראל כיצד קיבל את לוחות הברית מהקב"ה, הוא מזכיר כמה וכמה פעמים את המילה 'לוחות' - "לוחות האבנים", "לוחות הברית". פעמים רבות כתובה מילה זו בפרשתנו כתיב חסר 'לחת'. רש"י אינו עומד על כך מיד, אולם בהמשך, בפסוק אחר בפרשה, הוא מפרש: "לחת כתיב ששתיהם שוות".

לאמיתו של דבר, רש"י אינו אמור לפרש כל מקום שיש בו חריגה מכללי הכתיב החסר והמלא, מכיוון שאין זה שייך לפשוטו של מקרא. רק כאשר מבחינת התוכן הענייני של הפסוק יש צורך מיוחד שהמילה תיכתב בכתיב מלא, ובפועל היא כתובה כתיב חסר או-אז רש"י נחלץ להסביר את הדבר. מה הצריך אותו אפוא לפרש כאן את הכתיב החסר של 'לחת'?

חיסרון שהוא יתרון

כתיב חסר בתורה רומז לחיסרון כלשהו. אולם כאשר התורה מדברת על מעלתו של דבר, ובתוך זה נכתב שמו בכתיב חסר – נדרש הסבר מיוחד. זה הדבר המחייב ביאור בענייננו: משה רבנו מוכיח כאן את בני-ישראל, ומדגיש לפניהם את מעלתם של הלוחות. אם-כן, מן הראוי שהמילה 'לוחות' תופיע כתובה מלא, ובפועל היא נכתבת חסר.

הנה אפוא הסיבה שרש"י צריך להסביר את פשר הכתיב החסר דווקא במקום שבו מתוארת מעלתם של הלוחות, והוא אכן מסביר שהכתיב החסר עצמו מבטא את מעלתם – "ששתיהם שוות".

למעלה מיכולת אנוש

משה רבנו מדגיש שהלוחות היו דבר אלוקי – "כתובים באצבע אלוקים". ביטוי לזה טמון בעובדה ששניהם היו שווים ממש. בן-אדם אינו מסוגל ליצור שני דברים שווים ממש, וכאן נתן הקב"ה שני לוחות "ששתיהם שוות".

זאת ועוד: בלוח הראשון נכתבו חמשת הדיברות הראשונים ובלוח השני חמשת הדיברות האחרונים. בחמש הדיברות הראשונים יש הרבה יותר מילים ואותיות משיש בחמשת הדיברות האחרונים, ואף-על-פי-כן היו "שתיהם שוות". דבר זה ממחיש את הנס והפלא האלוקי של הלוחות שנתן הקב"ה.

דברי תוכחה

נמצא אפוא שדווקא הכתיב החסר, שממחיש את השוויון המוחלט של שני הלוחות, מבטא את המעלה האלוקית המופלאה שבהם. הדבר משתלב בתוכנה של הפרשה, שהיא דברי-תוכחה לבני-ישראל, שעל-ידי חטא העגל גרמו לשבירת הלוחות.

משה רבנו אומר כאן לבני-ישראל: ראו מה גרמתם על-ידי החטא ואיזו אבדה איבדתם. הקב"ה נתן לכם שני לוחות "כתובים באצבע אלוקים", שנראים כאילו היו לוח אחד ('לחת', בכתיב חסר, משמעותו לוח אחד), פלא אלוקי שלמעלה מיכולת השגתו של אדם, ואתם גרמתם לשבירתם. בכך הוא מעורר את בני-ישראל לדבוק בתורה ובמצוותיה ולא לגרום עוד לאבדן המתנות האלוקיות שהקב"ה נותן לבני-ישראל.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך כט, עמ' 49) 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)