חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:49 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

למצוא גם בפרטים את המאחד
מאמרים נוספים בפרשה
ברכות ה' בשפע גשמי
כוח לעקור הרים
ברית כפולה
אגודה אינה נשברת
יש לך כוח – עובדה
הראש זקוק לרגל
חוטבי עצים ושואבי מים
ברית עם הקב"ה
כל יהודי הוא "עשיר"
קיום נצחי לעם-ישראל
עם-ישראל אינו מיעוט
לא להפריד בין ה'ספר' לבין 'התורה'
כשהקב"ה יוצא מהגלות
עד שייגאל האחרון
תשובה כפולה
לא בשמים
קרוב אליך
למצוא גם בפרטים את המאחד
ברכה שגורמת להעמקת התשובה

ערב כניסתם של בני-ישראל לארץ כרת עמם משה רבנו ברית של ערבות הדדית, שכל אחד ואחד מישראל יהיה ערב לחברו. אמר להם משה: "אתם ניצבים היום כולכם... ראשיכם שבטיכם... עד חוטב עציך ושואב מימיך", ומפרשי התורה מסבירים, שבכך כרת איתם ברית של ערבות בין יהודי ליהודי.

רבנו הזקן מסביר כי הערבות ההדדית בין כל ישראל מבוססת על ההכרה שכל עם-ישראל הם "קומה אחת שלמה", כמערך איברים בגוף שלם של בן-אדם, ששלמותו של כל איבר פרטי תלויה בשלמותם של האיברים הנוספים. ויתרה מזו, כל איבר מוסיף שלמות בזולתו, עד שאפילו הרגל מעניקה שלמות לראש. כך גם 'חוטב עציך' מוסיפים בשלמותו הכללית של עם-ישראל.

שלוש דרגות

כאשר רבנו הזקן מסביר את האחדות הזאת של כל ישראל הוא אומר "שכולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד". יש כאן שלושה ביטויים של אחדות, שהם למעשה שלוש רמות באחדות: א) "מתאספים יחד"; ב) "להיות לאחדים"; ג) "כאחד".

כאשר כמה אנשים מתכנסים "יחד", אין הדבר מעיד בהכרח על קשר פנימי ביניהם. ייתכן שהם מתאספים למען מטרה משותפת, אבל כל אחד ואחד הוא אדם נפרד, שאין כל קשר בינו ובין רעהו. למעלה מזה היא האחדות, שמציינת קשר פנימי בין האנשים, המאחד את כולם.

מציאות אחת

אלא שבאחדות עצמה שתי דרגות כלליות: 'לאחדים' ו'כאחד'. 'לאחדים' משמעותו, שהחיבור בין האנשים אינו רק במטרה המשותפת, אלא שגם מצד הגדרים הפרטיים של כל אחד ואחד מהם הם מאוחדים. כל אחד ואחד חש שהוא זקוק לחברו, מאחר שכולם יחד יוצרים את השלמות הראויה.

למעלה מזה היא האחדות של 'כאחד'. הכול נעשים למציאות אחת, עד שאין מבחינים בהבדלים שביניהם. היבט זה קיים גם באיברי גוף האדם – יש נקודה שבה כל איבר ואיבר הוא חלק ממציאותו של האדם, וזה כל עניינו – היותו חלק מבן-אדם. משמעותה של אחדות זו בעם-ישראל, שכל יהודי אינו חש את מציאותו האישית, אלא את היותו חלק מעם-ישראל.

בתוך התכונות הנבדלות

לאור הסבר זה יש צורך להבין מדוע מציין רבנו הזקן את דרגת האחדות הנמוכה יותר, 'להיות לאחדים'? אם מגיעים לאחדות של 'כאחד', שבה מתבטלת המציאות האישית, לשם-מה להזכיר את האחדות הנחותה יותר, המבוססת על כך שכל אחד ואחד זקוק לרעהו?

אלא יש מעלה גם בהתאחדות בדרגת 'לאחדים'. אין זו רבותא להרגיש אחדות במצב שבו לא באות לידי ביטוי התכונות הנבדלות של כל אחד ואחד, ומרגישים רק את היותנו חלק מהכלל. עיקר העבודה היא להרגיש את האחדות גם כאשר מרגישים את התכונות האישיות והתפקיד המיוחד המוטל על כל אחד ואחד, וגם אז לחוש מאוחדים, מתוך ידיעה והכרה שכל אחד ואחד זקוק לרעהו.

(לקוטי שיחות כרך ד, עמ' 1141) 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)