חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:35 י"ג בסיון התשפ"ד, 19/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הרבי על הפרשה
השפעת צדיק על עירו
מוסבר כי יציאתו של יעקב מבאר-שבע, השפיעה על העיר, משום שבזמן שהצדיק יוצא מן העיר, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נשאלת השאלה: והלוא הצדיקים יצחק ורבקה נותרו בעיר?
אסור לאבד את הראש
הקב"ה ברא את האדם בעולם גשמי וחומרי - לחיות דווקא בתוך מציאות העולם, על קשייו והניסיונות שבו, ומתוך כך לזככו מחומריותו ולהחדיר בו קדושה אלוקית.
לחולל מהפך
הראש והרגל שווים
שכיבתו של יעקב אבינו במקום המקדש מבטאת את קדושת המקום, שבו מתבטלים לגמרי גדרי ה'מעלה' וה'מטה', עד שהראש והרגל נעשו שווים
מלאכי מרום מלווים אותנו
בזמן הגלות נמצאים עמנו 'מלאכי חוץ-לארץ', השומרים ומגינים עלינו, ועם סיום הגלות שולח לנו הקב"ה את 'מלאכי ארץ-ישראל' להביאנו לגאולה
הארץ תיכבש מאליה
בזמן הגאולה ארץ-ישראל תינתן לעם-ישראל מעצמה, כשם שהקב"ה קיפל את כל הארץ תחת ראשו של יעקב אבינו, כאשר לן בהר-המורייה, בדרכו מבאר-שבע בדרכו לחרן.
חיים של צדיק
שכר בלתי-מוגבל
יעקב אבינו זכה לברכה מיוחדת "נחלה בלי מיצרים", ברכה שלא זכו לה שני האבות הקודמים – אברהם ויצחק. הסיבה לכך: שמירת השבת ע"י יעקב באופן מיוחד ונעלה יותר.
שלמות אישית – בעדיפות שניה
פלא גדול נמצא בכך שיעקב אבינו, ששמר את מצוות התורה, נשא שתי אחיות, דבר האסור בתורה. הנימוק לכך מלמד על הצורך שאדם יקריב מעצמו למען הזולת.
יעקב בונה בית של קבע

התכלית - בעולם הזה
יישכר וזבולון, מבניו של יעקב, מסמלים את שני הסוגים בעם ישראל. היושבים באוהלה של תורה לעומת העוסקים בעיקר בעסק ובמלאכה, וזו התכלית בעולם הזה.
ברכה לסייעניו של יהודי
רכושו של לבן התברך בזכות שסייע ליעקב. כל מציאותן ומטרת בריאתן של אומות-העולם אינה אלא לסייע לעם-ישראל
הגברת מוח על לב
עשיו "הקדים נקבות לזכרים", ואילו יעקב "הקדים זכרים לנקבות". זכרים - מוח, נקבות - לב, וצריך להיות "מוח שליט על הלב"
הצלחה בחינוך דווקא בתנאים קשים
סוד הצלחתו של יהודי
לבן ויעקב - שתי השקפות-עולם
לבן דרש בעלות על שני תחומים: החינוך ("הבנות בנותי"), וחיי המסחר והעסקים ("הצאן צאני")
השליחות של יהודי
יציאתו של יעקב אבינו מארץ-ישראל, הליכתו לחרן ושהייתו בה 20 שנה, מלמדת אותנו על עוצמת הכוח שיש דווקא ביציאה אל העולם כדי להביא לשם את הקדושה האלוקית.
חתונת יעקב כמקור כל החתונות
מקור הביטחון של לאה
נדרו של יעקב אבינו
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)