חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:41 זריחה: 6:05 כ"ג באדר א' התשפ"ד, 3/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הרבי על הפרשה
ניסים - דבר טבעי ליהודי
אל לנו להתפעל יתר על המידה ממגבלות הטבע, הואיל ויהודי קשור בקשר עצמותי עם הקב"ה. לפיכך בכוחו לעשות גם את הדברים המופלאים ביותר, בגשמיות וברוחניות.
הטוב קודם לרע
איך זוכים ל"מאה שערים"
הקב"ה בירך את יצחק בשפע כה גדול דווקא בזכות מצוות ה'מעשר'. במצווה זו טמונה סגולה של עשירות, כמאמר חז"ל "עשר - בשביל שתתעשר". זהו סוד עושרו של יצחק.
הילד מנצח את הענק
המדרש מספר על עימות שהתנהל במשתה שעשה אברהם לרגל "הגמל את יצחק". עוג מלך הבשן, הרשע, ניסה כבר אז את כוחו להזיק ליצחק, אך הטובים ניצחו. הלקח לימינו.
עשיו לא נולד רע
יצחק ורבקה היון צדיקים גמורים. מתעוררת תמיהה גדולה – כיצד קורה שהעובר (שלימים יקבל את השם 'עשו'), עוד בהיותו ברחם אמו רבקה, התאווה לעבודה-זרה?
שאלות של עשיו
כוונתו העמוקה של עשיו בשאלתו "היאך מעשרין את המלח ואת התבן"
להיות כאן ולהיות בגן-העדן
להסתכל אל הראש
עשיו מוגדר "ישראל מומר" ונשאר יורשו של יצחק, ואילו ישמעאל, אף-על-פי שחזר בתשובה, מוגדר גוי ולא ירש את אביו
"ונהרו אליו כל הגויים"
יצחק משמש "סימן לבנים ומסמל את המעמד השלם של עם-ישראל, שמקומו האמיתי אינו בגלות, בחוץ-לארץ, אלא דווקא "על שולחן אביהם"
קדושת הארץ בימי האבות
להתקרב מיראה
עוצמתה של יראת-ה' ושל התבטלות אמיתית כלפיו, אינה יוצרת ריחוק, אלא להפך - בסופו של דבר היא המביאה את שיא הקירוב והדבקות בקב"ה, אף יותר מן האהבה.
סודה של הבאר
שלוש הבארות שחפר יצחק אבינו רומזות לשלושת בתי-המקדש. מכאן, שיש קשר מיוחד בין שלושת בתי-המקדש ליצחק אבינו
לשכלל את עולמו של הקב"ה
להתעוור - ולא לדבר לשון-הרע
הקב"ה אינו רוצה לספר לשון-הרע אפילו על עשיו הרשע. כדי למנוע את עשיו מקבלת הברכות נאלץ ליטול את מאור עיניו של יצחק
החתונה היהודית הראשונה
נישואי יצחק ורבקה הם החתונה היהודית הראשונה בתורה. "מעשי אבות סימן לבנים", מהם צריך ללמוד הוראה איך צריך להיות הסדר בשעה שעומדים להקים בית בישראל.
נותנים כוח לנתינה נוספת
הדרך היחידה לקבל את הברכות
השלב המרכזי בחיי יצחק
פרשתנו נפתחת במילים "ואלה תולדות יצחק". את המילה "תולדות" אפשר לפרש בשני מובנים: א) מלשון מאורעות, כלומר, תולדות חייו והאירועים שעברו עליו. ב) מלשון בנים – "תולדות יצחק", בניו של יצחק.

עשר ברכות, עשרה מאמרות
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)