חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:37 כ"ח בסיון התשפ"ב, 27/6/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הרבי על הפרשה
שלוש אותיות, שלוש תפיסות
קורח ועדתו לא חלקו לא רק על הכהונה, אלא גם על כללות התפיסה של עבודת-ה', כפי שניתנה למשה בסיני. מול תפיסת התורה הם העמידו 3 תפיסות חלופיות, המרומזות ב-3 האותיות של המילה 'קרח'
לראות את היחיד שבציבור
בפרשת קורח מתגלה תכונה ייחודית של נשיא הדור: לראות את צורכי הכלל ובה-בעת להבחין גם בצורכי היחיד. דווקא הוא יכול לראות את הפרט שבתוך הכלל, ובה-בשעה לפעול למען הכלל והציבור.
בית מלא ספרים חייב במזוזה
הקב"ה רוצה שתהיה מזוזה גם ב"בית מלא ספרים" ושיהיו כוהנים גם בעם-ישראל, אף-על-פי ש"כולם קדושים"
מיטב הכוחות - לקב"ה
המשמעות הרעיונית של מצוות מתנות-כהונה תקפה גם בימינו. הקדשת מיטב הנכסים לכוהן מבטאת גם את הצורך לתת את מיטב הנכסים הרוחניים - הזמן והכוח - ל'כוהן' שבקרבנו - לנשמה, לה' ולתורתו.
מחלוקת שהניבה תוצאה חיובית
הגמרא לומדת מהפסוק "שם רשעים ירקב" כי אין להזכיר שמו של רשע. הכיצד פרשה בתורה נקראת על שמו של קורח? אלא שמחלוקת זו הניבה תוצאה חיובית – היא דוקא חיזקה את מעמד הכונה.
מה, בעצם, רצה קורח?
הטעות של קורח ושל המרגלים כאחד נבעה מתפיסה קיצונית וחד-צדדית של דברים, מבלי להבין את המורכבות והשילוב שביניהם
שוויון - לא בכל תנאי
שיוויון הוא ערך חשוב. אחדות היא מטרה מקודשת. אבל אחדות אמיתית אין פירושה טשטוש ייחודו של כל פרט, אלא להפך - מיצוי כל הכוחות של כל הפרטים למען המטרה המשותפת.
מעלת האור
כדי שיהודי בעל-עסק יוכל למלא את תפקידו ולהשכין את הקדושה האלוקית בתוך העולם הגשמי, עליו להעמיד לנגד עיניו את הכוהן, שכל-כולו קדושה
התשוקה לכהונה - תשוקה חיובית
יהודי צריך שתהיה בליבו תשוקה להיות 'כוהן גדול' ולהיות קרוב לעבודת-הקודש, אך אסור שהדבר יגרום לו לחלוק על הסדרים שקבע הקב"ה
לימוד זכות של משה רבנו
ניסיון ההצלה האחרון
משה רבנו, באהבת-ישראל העצומה שלו, ניסה ברגע האחרון להציל את עדת קורח, באמצעי היחיד שנשאר לפניו: "ויקם משה"
החיבור בין הטבע והנס
גם כשהקב"ה מחולל נס, הוא רוצה שהנס יתקשר עם הטבע ולא שישדד לגמרי את מערכותיו. לכן נס המטות בא במתכונת דומה לתהליך הצמיחה הטבעי - פרח, ציץ, פרי
יהודים ושקדים
אי-אפשר להפריע ליהודי
'בכור' רומז לעם-ישראל, שנקרא "בני בכורי ישראל". בבכור עצמו יש שני סוגים: 'בכור אדם' ו'בכור בהמה'
התבטלות גמורה
מהו ההבדל בין ההבדלה שהבדיל הקב"ה את הכוהנים להבדלה שהבדיל את הלוויים? שתי שיטות - שיטת רש"י ושיטת הרמב"ם
כוחה של מחשבה
יהודי כשליח ה'
שלוש דרגות בשליחות, שקיימות גם בעבודת-ה'. הדרגה העליונה ביותר - 'כמותו ממש', שיהודי נעשה שליחו של הקב"ה עד כדי ביטול במציאות לגמרי
לתת לקב"ה מן המובחר
נס המטות - הוכחה נצחית
חשוב לעשות, חשוב שהמעשים יאירו
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)