חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הרבי על הפרשה
מי יכול להאיר נשמות?
הפעילות ב'הדלקת' אור נשמתו של יהודי שני, אינה מוטלת על יחידי-סגולה. זו זכותו וחובתו של כל יהודי.
אם אתה יכול - אתה חייב
כשם שאת מנורת המקדש אפשר היה להדליק רק ב'היכל', ולא פחות מזה, כך צריך כל יהודי להגיע לדרגת הקדושה הגבוהה ביותר, על-פי כוחותיו ואפשרויותיו.
הקב"ה נותן כוחות ואנחנו מבצעים
התכלית היא, שהיהודי אכן יאיר באור עצמי. אם הוא מאיר רק בכוחו של הקב"ה, לא בא בזה לידי ביטוי רצונו של הקב"ה בעבודת האדם דווקא.
לשאוף לקדושה המירבית
למצוא את האחדות
שתי רמות של התאחדות, שמרומזות בדבריהם של רש"י ורמב"ן: אחת, שמתגלה השורש המשותף של כל הנשמות. השנייה, שכולן מאירות והן בבחינת 'נרות'
פסח מצרים ופסח המדבר
לעולם יש תקנה
ייחודו של פסח שני, שהוא מבטא את היכולת לתקן גם חטא שנעשה בזדון ממש. לכן לומדים מפסח שני את הכלל שלעולם לא אבוד ושתמיד אפשר לתקן
לנצל כל הזדמנות
אם יש אפשרות להוסיף שלמות ונמנעים מכך, הרי בזה עצמו כבר נוצר חיסרון בעבודת האדם. לכן המשמעות של פסח שני קיימת גם לגבי מי שלא חטא
סור מרע ועשה טוב
פסח שני צריך לחול בחודש אייר ולא בחודש ניסן, משום שיש זיקה פנימית מהותית בין השניים. שני שלבים בתהליך השתחררותו של האדם מהרע
שמחה שחודרת לגוף
יש תכלית ומטרה בעצם השמחה של הגוף הגשמי, שכן בדרך זו חודרת שמחת החג גם לתוך מציאותו וגדריו של הגוף, ומכשירה אותו לקבל את הקדושה האלוקית
שונאי ישראל - שונאי ה'
משה מדגיש בתפילתו כי שונאי ישראל הם שונאי ה', ובכך הוא כאילו אומר, ששנאתם של הגויים אינה קשורה לחולשתם הרוחנית של היהודים, אלא זו שנאה כלפי הקב"ה
רווחת הרוב מול טובת המיעוט
לחם מן השמים - לכל
המוציא לחם מן השמיים
יש קשר פנימי ותוכני בין השבת לבין פרשת המן, נוסף על העובדה שפרשה זו נאמרה בשבת. השבת, כמו המן, אינה מאבדת מגבהות מעלתה בירידתה למטה
כוחו של משה
משה רבנו היה נעלה לאין-ערוך מן הזקנים. לכן אפשר היה לחשוב, שהאצלת החכמה להם אמורה לגרום ירידה אצל משה רבנו עצמו
הגבוה והעניו מכול
משה ידע והכיר שהוא נעלה מכל אדם, ועם זאת חשב, שלו היו ניתנים אותם כוחות לאחר - היה מגיע לאותה דרגה, וייתכן שאף היה מגיע לדרגה גבוהה משלו
ענווה והשראת השכינה
מכיוון שהתורה מציינת באשר לנבואת משה רק את הענווה, משמע מזה שהזיקה בין הענווה לנבואה גדולה משאר המעלות
עם-ישראל כמנורת בית-המקדש
בציוויי התורה על הדלקת המנורה טמונות גם הנחיות בעניין הגישה הכללית ליהודי שני, שהוא בבחינת נר ב'מנורה' הגדולה של עם-ישראל
תקיעת החצוצרות בעת מלחמה ובעת שמחה
נחמתו של אהרן הכוהן
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)