חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:41 זריחה: 6:05 כ"ג באדר א' התשפ"ד, 3/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הרבי על הפרשה
גזברות לשם שמים
כל יהודי חייב לעשות משכן
הציווי "ועשו לי מקדש" לא התבטל אף בזמן חטא העגל, ומכאן שגם קודם התשובה יהודי חייב ויכול לעשות משכן לקב"ה
העני שותף למצוות הצדקה
העני צריך לדעת, שהעובדה שהוא ניזון מחסדי הבריות, זה רצון ה', כדי שיהיה חסד בעולם. קבלת הצדקה נחשבת אף היא בבחינת עבודת ה'
מי יכול לבנות בית לה'?
כל יהודי, גם פשוט ביותר, יכול לעשות משכן לקב"ה, שכן מצד עצם מהותו הוא עומד בדרגה עליונה ביותר
שלושה עמודים למשכן
עבודת-ה' של יהודי צריכה להתבסס על שלושת עמודי העולם, המקבילים לשלוש תרומות המשכן: תורה, עבודה (עבודת הקרבנות, שהוחלפה כיום בתפילה) וגמילות-חסדים.
שלוש תרומות ומשמעותן הנצחית
שלוש תרומות, שלושה מצבים
שלוש התרומות העיקריות הן "זהב וכסף ונחושת". בשלוש תרומות אלה באות לידי ביטוי שלוש דרגות בעבודת ה'
זהב, כסף ונחושת - בעבודת ה'
חשיבותם של הידורי מצווה
עור ה'תחש' בא ללמדנו, שאף דבר חיצוני כצבעוניות (שייחד אותו) הוא פרט חשוב במלאכת המשכן, ויתרה מזו - מעלתו כה גבוהה, עד שהוא נעשה המכסה העליון על כל המשכן.
למעלה מגדרים ומגבלות
חיבור בין גבול ובלתי גבול צריך להיות בעבודתו של יהודי, כפי שאנו מוצאים במקדש, שהיה מוגבל במידות מדוייקות; ועם זאת אמרו חז"ל: "מקום הארון אינו מן המידה".
ציווי שאינו זז לעולם
הציווי "ועשו לי מקדש" קיים לעולם, שהרי גם כשאין בית-המקדש קיים, מוטלת חובה על עם-ישראל לקבוע מקום לה' בכל אתר שבו מצויים יהודים
ה'משכן' בתוכנו
ההיבט שבהקמת המשכן שייך, כמובן, גם לימינו כאשר המשכן ובית-מקדש אינם קיימים בגשמיות. הרעיון שבכך - השכנת הקב"ה בתוך כל אחד מאיתנו, נצחי ותקף גם תמיד.
קשר בל יינתק
הכרובים, ש"דמות פרצוף תינוק היה להם" (רש"י) עמדו מעל הארון ובהם היתה נתונה התורה. בכך הם ביטאו את הקשר הפנימי, הנובע מעצם המהות, שבין עם-ישראל לקב"ה.
לקדש את הצד הגשמי של החיים
הקושי שנתקשה משה היה בעיקר בהיבט הרעיוני של המנורה. מה הקשר בין חפצים גשמיים - שולחן, ארון, מנורה, מזבח וכו' - לבין השראת השכינה?
הנחמה העתיקה
העצים ששמשו את בני ישראל להקמת המשכן, הם הארזים שהביא יעקב אבינו למצרים ונטעם בה. במעשה זה הוא מסר ביד בניו נחמה שבכוחה ישאו את סבל הגלות הנוראה.
שטות מול שטות
להפוך את ה'שטות' ל'שטות דקדושה'
גם הדומם מתקדש
על-ידי המשכן נתקדש גם הדומם התחתון ביותר - הקרקע של המדבר. מובן שאחר-כך, על-ידי בית-המקדש שנבנה מאבנים, העמיקה חדירת הקדושה לתוך הדומם הגשמי.
כשרוצים להעניק, הופכים את הגביע
עניינו העיקרי של המקדש
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)