חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:01 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הרבי על הפרשה
כוחו של יוסף
בשמו של יוסף מרומז כוחו ועניינו – "יוסף ה' לי בן אחר". משה רבנו לקח עמו אפוא את סגולתו של יוסף הצדיק, להגיע גם אל הבן שהתרחק ונעשה 'אחר', ולהשיבו להיות 'בן'.
אומנות של יהודי
בפרשתנו אנו למדים כי לא די ללמוד כדי לדעת, ולא די להתפלל כדי להשיג מטרה כלשהי, אלא הלימוד והתפילה של יהודי צריכים להיות מתוך הכרה שזו כל מציאותו - עבודת ה'.
אין פשרות במלחמה בקרירות
פרעה רדף אחרי בני-ישראל, אך לא עמד בינם ובין הקב"ה. לעומת זאת, עמלק יצא להילחם בעם-ישראל בדיוק כשהיה בדרכו להר-סיני לקבל את התורה
ילדים הופכים ים לחומה
כאשר מחנכים ילדים לכך שהם יקראו ראשונים "זה א-לי ואנווהו", נעשות ההפרעות עצמן חומה שמגינה על ישראל
הקב"ה נמצא בפרטים הקטנים
לא לחפש מסירות-נפש
גדולתו של נחשון הייתה בכך, שלא חשב כלל לא על מסירות-נפש ולא על חילוקי הדעות שבקרב העם. בראש מעייניו עמד דבר אחד ויחיד - הוראת הקב"ה
הים קיים את התנאי
הקב"ה התנה עם ים-סוף שאם לא ייבקע בעת יציאת מצרים - יתבטל לגמרי. לכן רק לאחר שנקרע לפני בני-ישראל וקיים את התנאי, קיבל הים תוקף ומציאותו נעשתה איתנה וקיימת.
העם שר עם משה
משה פתח ואחריו שרו כל ישראל. בחז"ל יש שלוש דעות באשר לצורה המדוייקת של המשך השירה, שהן שלוש דרגות בהתאחדות שבין העם למשה
"הם הכירוהו תחילה"
להתמודד עם קרובים ורחוקים
בני-ישראל התפללו שהפחד שהפיל הקב"ה על האומות בקריעת ים-סוף יתקיים גם בעתיד, עד שבני-ישראל יעברו את הירדן וייכנסו לארץ-ישראל
שירה על ההתגלות
בסיום שירת משה, לאחר נס קריעת ים סוף, מופיעות כמה שורות המכוונות אל העתיד: הכניסה לארץ-ישראל, ההתיישבות בה, ועל בית-המקדש. מה קשרם לנסי יציאת מצרים?
שירת מרים - שירה נבואית
שירת הנשים אז והיום
שירת הנשים הייתה בשמחה גדולה יותר משל הגברים, משום שבמצרים סבלו הנשים יותר מהגברים
לחם מן השמים
ה"מן" שהמטיר הקב"ה משמים והאכילו לבני ישראל במדבר סיני, משקף לא רק את חסדי הקב"ה אז, במדבר, אלא את השיטה שבאמצעותה הקב"ה מקיים אותנו, כאן ועכשיו.
לציית לרצון ה'
אין שתי רשויות
לחם אחיד
יש מזון הדרוש להפעלת הגוף וכל מערכותיו, אולם יש מזון בסיסי שתפקידו לקיים את עצם חיי האדם. זהו ה"עומר לגולגולת"
מי פוגם בשם ה'
עמלק בא להילחם עם ישראל דווקא לאחר ניסי קריעת ים-סוף, ובכך הוכיח שאין לו תקנה, מכיוון שהוא מורד בקב"ה בגלוי וביודעין
ה'כשר' שבשונאים
לא לחלל ולא להוציא
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)