חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:29 זריחה: 6:34 ב' בתשרי התשפ"ג, 27/9/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תפילה של 'מתנת חינם'
שולחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאויטש
מדורים נוספים
שיחת השבוע גיליון 1752
הערכים שמבססים בית יציב
יש חדש
תפילה של 'מתנת חינם'
קריאת שמע
תפילה באמירה
בעת ההיא
יושרו של רב
נחמה בלתי-נתפסת
חגיגת בר-מצווה ב...אוטובוס
איחור נישואין

פרשת ואתחנן נפתחת בתפילתו של משה רבנו לקב"ה שיתיר לו להיכנס לארץ ישראל. רש"י אומר ש'ואתחנן' הוא "אחד מעשרה לשונות שנקראת תפילה". בתפילות יש כמה וכמה סוגים, והתפילה המוגדרת 'ואתחנן' היא מהסוג העליון ביותר.

חז"ל אומרים שהסוג הנעלה ביותר בתפילה הוא זה ש"צועק ונענה מייד" (בראשית רבה פרשה ט,ד). זו המעלה המיוחדת של תפילת בעל תשובה, שהיא נענית מייד (רמב"ם הלכות תשובה פרק ז, הלכה ז). כי מהותה של עבודת התשובה היא שברגע אחד, בתפנית אחת, האדם עובר מהמצב הנחות ביותר למצב הנעלה ביותר.

אין מציאות אישית

על המילה 'ואתחנן' רש"י אומר: "אין חִנון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם". שכן "אף-על-פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חינם". היינו שמשה ביקש זאת מהקב"ה לא כדבר המגיע לו, אלא כ'מתנת חינם'.

ואולם עיקר העניין של 'מתנת חינם' הוא אצל בעלי תשובה. כי עבודת הצדיקים, המבטאת אהבה לקב"ה וקרבה אליו, נושאת בתוכה מציאות כלשהי של הצדיק, וכפי שמוסבר בתניא (פרק לה) שהצדיק אינו בטל במציאות לגמרי, אלא "הוא דבר בפני עצמו, ירא ה' ואוהבו... יש מי שאוהב". ואילו בעלי תשובה מתבטלים לגמרי, עד שאין להם מציאות משל עצמם כלל.

עזר משמיים

לכן נאמר על בעלי תשובה: "מקום שבעלי תשובה עומדין, אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו" (ברכות לד,ב), ועד שהם פועלים ש"זדונות נעשו לו כזכויות" (יומא פו,ב). מפני שהם מתבטלים לגמרי ממציאותם ונעשים מציאות חדשה, וכלשון הרמב"ם (הלכות תשובה ב,ד): "אני אחֵר, ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים".

היכולת לבטל לגמרי את המציאות האישית ולהפוך למציאות אחרת לגמרי היא בכוחו של הקב"ה, שעוזר לבעלי התשובה, והעזר הזה הוא בבחינת 'מתנת חינם'. לכן בעל תשובה "צועק ונענה מייד", כי אין לו שום מציאות אישית שיכולה להפריע לעליית התפילה ולהתקבלותה במרום.

הנחמה כמענה

את פרשת ואתחנן קוראים בשבת שלאחר תשעה באב, ומפטירים "נחמו נחמו עמי". תשעה באב מציין ירידה רוחנית גדולה, והמענה לה הוא נחמה כפולה, כמו תפילת 'ואתחנן'.

מכיוון שעדיין אנו שרויים בגלות וצריכים לפעול את הגאולה, מובן שיש צורך בתפילה שיהיה 'נחמו', שכן כל עוד הדבר עדיין לא בא לידי פועל צריך להתפלל עליו, ואילו אחר-כך שוב אין זה עניין התפילה, אלא ברכה והודיה. בזכות התפילות של כל ישראל נזכה ל'נחמה בכפליים', שהיא נחמה נעלית לאין ערוך מהירידה של הגלות, בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

(תורת מנחם, כרך נז, עמ' 192)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)