חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:59 זריחה: 6:33 ז' בניסן התשפ"ג, 29/3/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

טהרה לקמים לתחייה
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1591 - כל המדורים ברצף
חוקים 'נאורים' נגד האמונה
יש חדש
רוצים תאנים, ענבים ורימונים
זאת חוקת התורה
עשה לך שרף
אלוקים אחד
הוא עוד ישוב!
טהרה לקמים לתחייה
מתעמולה אנטי-דתית לחיי יהדות
פסוקים וברכת התורה

בכל יום ויום אנחנו מחכים לבניין בית המקדש ולחידוש העבודה בו, אך מה יהיה כשייבנה הבית? הלוא חסרים לנו לכאורה בגדי כהונה ועוד, וגם מי ילמד אותנו כיצד להקריב קרבנות? על כך ניתנת התשובה, שבגאולה יהיו "משה ואהרון עמהם", והם יורו לנו מה לעשות.

ואולם כאן מתעוררת שאלה אחרת: הלוא כולנו טמאי מת, ובכלל זה הכוהנים, ואיך יוכלו לעבוד בבית המקדש מיד, בשעה שעליהם להיטהר שבעה ימים באפר הפרה האדומה? ואם נאמר שהעבודה תיעשה על-ידי הקמים לתחייה, כאן מתעוררת שאלה חדשה – האם המתים שיקומו לתחייה יעמדו טהורים או שגם הם יצטרכו להיטהר?

מניין תבוא התשובה

השאלה הזאת נשאלת בגמרא (נידה סט,ב; ע,ב): "שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן-חנניא... מתים לעתיד לבוא צריכין הזאה שלישי ושביעי או אין צריכין?". השיב רבי יהושע: "לכשיחיו נחכם להן". ויש אומרים שהשיב תשובה אחרת: "לכשיבוא משה רבנו עמהם".

המהרש"א מסביר, שהשאלה היא על אלה מהקמים לתחייה שנטמאו לפני מותם, והשאלה היא אם טומאה ישנה זו נשארת עליהם, או שהתבטלה בתהליך המיתה והתחייה, אבל אין ספק על מי שהיו טהורים, "כיוון דאין במתים לעתיד לבוא גוף הראשון, שהבשר כבר נתעכל, אין כאן טומאת מת, שזה הגוף הוא ברייה חדשה".

הרבי מליובאוויטש מסביר, שיש מקום לומר שהקמים לתחייה יצטרכו להיטהר על-ידי אפר פרה אדומה, משום שבעת התחייה נוצר מגע של הגוף החדש עם אותה 'עצם לוז' שנשארה מהגוף הקודם, ואותה 'עצם לוז' מטמאה את הגוף החדש בטומאת מת (לקוטי שיחות כרך יח עמ' 246 ואילך).

בירור הספק תלוי בדרך התחייה: האם יישאר משהו ממציאותו הראשונה של הגוף (שאז יש נגיעה של הגוף החדש בחלק מגוף מת, ולכן המתים לעתיד לבוא צריכים טהרה); או שתחיית המתים תהיה בדרך של התחדשות הגוף בכל הפרטים, בלי שיישאר מאומה ממציאותו הראשונה (ואז "אין צריכין הזאה", כי אין כאן נגיעה במת המטמא).

הרבי מסכם: "ועל-פי זה יובן מה שרבי יהושע בן-חנניא ענה להם: 'לכשיחיו נחכם להן' כשתהיה תחיית המתים יידעו איך יהיה אופן התחייה וממילא יתברר הדין".

משה ואהרון יקומו טהורים

בשיחה אחרת (התוועדויות תשמ"ז כרך ג, עמ' 486 ואילך) הרבי אומר: "ידועה השקלא וטריא שהייתה בזמנו של ר' יחיאל מפריז – כשרצה לעלות לארץ ישראל עם קבוצה מגדולי ישראל – אם יכולים וצריכים להקריב קרבן פסח...

"ובכן, במה דברים אמורים? – בנוגע לעלייה של ר' יחיאל מפריז, בזמן הגלות וכו'; מה שאין כן כשמדובר אודות הגאולה העתידה, שייבנה בית המקדש במהרה בימינו... – הרי מכיוון שמשה ואהרון ובניו עמהם, יקומו הם, אהרון ובניו, עם בגדי הכהונה שלהם, שישנם כבר מן המוכן, כשם שבית המקדש עומד מוכן כו'.

"ועל-פי זה יש לתרץ גם השאלה מהעניין של טהרת פרה אדומה – מכיוון שמשה ואהרון ובניו לא יצטרכו להיטהר, שכן אף שבנבואת הגאולה נאמר 'וזרקתי עליכם מים טהורים' גו', הרי לא מצינו בשום מקום שכאשר יקומו משה ואהרון (ועל דרך זה אברהם אבינו, ושאר הצדיקים) יצטרכו להיטהר באפר הפרה, ואדרבה, מפשטות הסוגיה בנוגע ללבישת בגדי כהונה לעתיד לבוא משמע שכל העניינים, בניין בית המקדש ולבישת בגדי כהונה כו', ותחיית המתים, יהיו בבת אחת (ולא באופן שיצטרכו להמתין להזאה בשלישי ובשביעי)".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)