חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:23 כ"ה בכסליו התשפ"ב, 29/11/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הקדושה תמיד בהישג-יד
שלחן שבת

בפרשתנו התורה מספרת על חניית בני-ישראל במדבר: "איש על דגלו, באותות לבית אבותם, יחנו בני-ישראל, מנגד, סביב לאוהל מועד יחנו". המילה "מנגד" משמעותה הכללית היא מול, לפני, לנוכח. כך היה אפשר לפרש שבני-ישראל חנו לפני אוהל מועד.

אולם רש"י מפרש את המילה "מנגד": "מרחוק מיל, כמו שנאמר ביהושע 'אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה', שיוכלו לבוא בשבת". כלומר, המילה '"מנגד" באה ללמד, שבני-ישראל צריכים לחנות במרחק מהמשכן, אך לא יותר מאלפיים אמה, תחום שבת, כדי שיוכלו לבוא אל המשכן בשבת.

מרחק ביטחון

ההכרח לפרש כך נובע מהעובדה שבני-ישראל לא היו יכולים לחנות מול המשכן וסמוך לו, שכן כמה פסוקים קודם-לכן נאמר "והלוויים יחנו סביב למשכן העדות", וממילא היו מפרידים בין בני-ישראל ובין המשכן. לכן בהכרח לפרש את המילה "מנגד" במשמעות של מרחק – שבני-ישראל חונים בריחוק מקום מהמשכן.

הסיבה לזה פשוטה, כפי שכתוב בהמשך הפסוק הנ"ל: "ולא יהיה קצף על עדת בני-ישראל", וכפי שמפרש רש"י שם: "ואם לאו, שייכנסו זרים בעבודתם זו – יהיה קצף". לכן ציווה הקב"ה שבני-ישראל יחנו במרחק בטוח מהמשכן, כדי שלא ייכשלו בכניסת זרים למקום-הקודש.

עבודת ה' תמידית

עם זה, המרחק מהמשכן אינו צריך להיות גדול מאלפיים אמה, כדי שבני-ישראל יוכלו לבוא אל המשכן גם בשבת. מזה אפשר ללמוד הוראה בעבודת ה', שהיא נצחית בכל מקום ובכל זמן:

תובעים מכל יהודי שיקיים לא רק את כל המצוות שמדאורייתא ומדרבנן, אלא שגם חייו הגשמיים יהיו חלק מעבודת ה', כמו שנאמר "כל מעשיך יהיו לשם שמים", ועד למדרגת "בכל דרכיך דעהו" – שכל פעולה של יהודי מביאה אותו לידיעת ה'.

הכוח להיות קרוב

יכול יהודי לטעון שתביעה זו קשה עליהם. הם יכולים להיות קשורים עם הקב"ה בשבת וביום-טוב, וכן בזמני התפילה ולימוד התורה שבכל יום ויום (שהם בדוגמת שבת ויום-טוב), שאז הם מנותקים מהחיים הגשמיים; אבל איך אפשר להיות קשורים עם הקב"ה כאשר עוסקים בדברים ארציים וגשמיים?

רומזת התורה, שהמרחק בין אוהל-מועד (המסמל את הקדושה) ובין בני-ישראל אינו עולה לעולם על 'תחום שבת'. גם בימות החול המרחק מן הקדושה הוא בהישג-ידו של כל אחד ואחד מישראל, וגם בהימצאו בריחוק-מה מן הקודש, דבר המסמל את העיסוק בדברים גשמיים, עדיין הקדושה קרובה אליו ובידו להגיע אליה בכל עת. מכאן הכוח לכל יהודי להיות קרוב אל ה' בכל זמן, גם כשהוא עוסק בענייניו הגשמיים.

(לקוטי שיחות כרך יג, עמ' 1)


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)