חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תיבת נח
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1396 - כל המדורים ברצף
ה'תיבה' שתציל אותנו מה'מבול'
יש חדש
איך שרדו חסרי החוליות מן המבול?
תיבת נח
גשם או מבול
מי מריץ
המים הגואים
שלבים חדשים
בוא אל התיבה: 'אמן'
שבע מצוות בימינו

לך בדרכך

"עשה לך תיבת עצי גופר" (בראשית ו,יד). "עשה לך", לך בדרכך ובשיטתך: לא התערבת עם בני דורך, לא התחברת אליהם, ולא הוכחת אותם – תהיה אפוא כעת בתיבה עם הבהמות וחיות השדה.

(אלשיך)

אש וגפרית

"גופר" מלשון גפרית. עליך לעשות את דבריך משולהבים בלהֶבֶת אש קודש.

(רבי צבי מזידיצ'וב)

פתח לבעלי תשובה

"ופתח התיבה בצידה תשים" (בראשית ו,טז). זה פתח צדדי לבעלי תשובה, שאינם יכולים להיכנס בפתח הראשי. זהו שאמרו חז"ל (סנהדרין קג,א): "מלמד שעשה לו [למנשה] הקב"ה כמין מחתרת ברקיע, כדי לקבלו בתשובה".

(בית אהרן)

הכול תלוי באדם

נאמר "עשה לך", אף שהתיבה נועדה להציל את כל בעלי החיים. אלא שהאדם הוא הברוא המרכזי, וכל מה שנברא על פני הארץ תלוי בעבודתו. אם התנהגותו אינה כפי הראוי, הוא מוריד את הכול, וכאשר הוא מתנהג כראוי, הוא מעלה את הכול.

(ספר המאמרים תרצ"ט)

תיבות מאירות

"צוהר תעשה לתיבה" (בראשית ו, טז). 'תיבה' רומזת לאותיות התורה והתפילה. צריך להשתדל שאותיות התורה והתפילה יהיה להן 'צוהר', שיאירו. יש לבטא אותן מתוך הרגשה פנימית הבאה על-ידי התבוננות.

(הבעל-שם-טוב)

לעטוף בחסדים

"וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר" (בראשית ו,יד). 'כופר' הוא בחינת חסדים, כי עניין הכופר הוא לטוח את התיבה כדי להגן על יושביה, והרי זה בחינת חסד. "וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר" – הגבורות צריכות להיות בין שתי בחינות של חסדים – "מבית ומחוץ", כדי שיומתקו הדינים. כך מצינו באבותינו, יצחק אשר מידתו גבורה, היה בין אברהם, שמידתו חסד, ובין יעקב, שמידתו תפארת, הנוטה לחסד.

(לקוטי לוי יצחק)

תורה וגמילות חסדים

חז"ל (ראש השנה יח) אמרו על עוון בית עלי: "בזבח ובמנחה אינו מתכפר,  אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים". זהו "וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר": כופר מלשון כפרה. "מבית" – לימוד התורה, "ומחוץ" – גמילות חסדים. על-ידי לימוד תורה וגמילות חסדים מתכפרים החטאים.

(אור התורה)

שלושה עולמות

אנשי דור המבול השחיתו וקלקלו בכל שלושת העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, ולכן נצטווה נח לבנות תיבה שאורכה שלוש-מאות אמה, שהן כנגד שלושה עולמות אלה. על-ידי כניסתו לתיבה תיקן את שלושת העולמות.

(אור התורה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)