חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:40 זריחה: 5:37 ז' בסיון התשפ"ג, 27/5/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

האכלת ילד לפני קידוש
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1372 - כל המדורים ברצף
המטרה האמיתית של הכפייה
יש חדש
איך נכנס משה בכל עת?
שיבה
משכים קום
לעולם לא אבוד
מחשבה טובה
התקדשות עצמית
לייצר בגדים נקיים משעטנז
האכלת ילד לפני קידוש

שאלה: האם מותר לילד בגיל חינוך לאכול בשבת לפני קידוש?

תשובה: חז"ל אסרו לאכול ולשתות ואפילו לטעום לפני קידוש והבדלה, וזאת מכיוון שעיקר מצוות הקידוש וההבדלה היא בתחילת זמנם, קרוב לכניסת השבת וקרוב ליציאתה. לכן אסרו אכילה ושתייה מתחילת הלילה, ואפילו מששקעה השמש (ספק לילה), או כשמתפללים ערבית מבעוד-יום. כמו-כן אסרו לאכול לפני הקידוש ביום השבת והחג.

אולם מן הדין אין איסור לתת לילד לאכול לפני הקידוש, ואפילו לתת לו לאכול ממתקים. אמנם אסור לבן מצוות להאכיל ילד איסור בידיים, אך האיסור הוא כשהמאכל אסור מצד עצמו, כגון טרֵפה וכיוצא בה, אבל כשהמאכל מותר מצד עצמו אלא שהוא זמן האסור באכילה – מותר להאכילו לקטן, כמו שמאכילים קטן ביום-הכיפורים גם אם אין חשש סכנה כשיצום (מלבד חובת חינוך מוגבלת הקיימת בצום זה). לכן מותר גם להאכילו קודם התפילה.

עם זה, ילד היודע את עניינה של השבת חייב אביו לחנכו לשמוע קידוש והבדלה. אם הוא זקוק לאכילה לפני הקידוש, נהוג בהרבה משפחות לתת לילד לקדש תחילה לעצמו. אך אם אי-אפשר לעשות זאת, וקשה לילד להמתין (על-פי הגיל והמצב), אין מניעה לתת לו לאכול לפני הקידוש.

מקורות: מג"א סי' רסט ס"ק א. שו"ע אדמו"ר הזקן שם ס"ג, סי' רעא ס"ט, סי' שמג ס"ו-ז, סי' תרטז ס"ה וסי' קו ס"ג (וע"ע סי' תעא ס"י וסי' תרמ ס"ד). קצות השלחן סי' קמז ובבדי השלחן ס"ק ז. ערוה"ש רסט,ה. פסקי תשובות שם (במהדורה החדשה) ס"ק ב, וש"נ. ילקוט יוסף סי' רעא סי"ז. וראה בס' חנוך לנער פ"ו ס"ו, וש"נ.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)