חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:15 זריחה: 6:04 י"ג בניסן התשפ"ד, 21/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מזכיר נאמן
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
התקשרות 977 - כל המדורים ברצף
ספירת העומר מלמדת את חשיבות הזמן ויוקרו
לימוד עניינו של משיח בתורה
מזכיר נאמן
פרשת תזריע-מצורע
"הרואה את הנולד"
עבור 'תפארת שבתפארת' אין זה פלא...
הלכות ומנהגי חב"ד

"ואם היה מכיר את הרב חודוקוב לא היה כלל ספק אצלו שאינו שייך לדבר שקר וגוזמא" – כותב הרבי על מי שנעשה לימים למזכירו ואיש אמונו  *מבחר התייחסויות של הרב חודוקוב לדברי הרבי ולהוראותיו, לרגל יום השנה לפטירתו

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

"נאמן ביתו של כ"ק אדמו"ר"... "לא ימיש מתוך האוהל"... מנהל "מחנה ישראל" ו"מרכז לענייני חינוך"... ראש מזכירות כ"ק אדמו"ר... ויושב-ראש "ועד אגודת חסידי חב"ד העולמי"... מצביא ראשי של חיילי המלך חינך והדריך אותם דוגמא חיה ומופתית להתקשרות והתבטלות אמיתית... נולד ד' שבט ה'תרס"ב... ונפטר בשם טוב ובשיבה טובה ליל שבת-קודש ג' אייר ה'תשנ"ג".

שורות אלה כתובות על מצבתו של הרב חיים-מרדכי-אייזיק חודוקוב ז"ל.

רחוק משקר

עוד בחיי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, בכ"ה תמוז תש"ט (לקוטי שיחות כרך כד עמ' 416), כותב הרבי לאחד מחשובי רבני חב"ד את המשפט הבא:

ואם היה מכיר את הרב חודוקוב לא היה כלל ספק אצלו שאינו שייך לדבר שקר וגוזמא.

בשנת תשנ"ה הופיע הספר 'החינוך והמחנך', לקט הוראות בענייני חינוך, שנשמעו מפיו של הרב חודוקוב (נלקט על-ידי הרב חיים-מאיר דיין שי' ונערך על-ידי הרב אלתר-אליהו הכהן שי' פרידמן). ברשימה שלפנינו ליקטנו מתוך הספר קטעים שבהם התייחס הרב חודוקוב לדברי הרבי או הנהגותיו, כמו-כן מביאים אנו בפרסום ראשון מכתבים שכתב.

על חשיבות אמירת 'ויתן לך' במוצאי שבת – סיפר (שם עמ' 118): "זכורני, כשהייתי בריגא, נכנסתי פעם במוצאי שבת לאדמו"ר הריי"צ, וראיתי שם את כ"ק אדמו"ר שליט"א אומר 'ויתן לך' מתוך הסידור. זה עשה עלי רושם אדיר".

נבואת הנביא

בהזדמנות מסויימת דיבר הרב חודוקוב על הצורך בלימוד ההפטרה באופן קבוע. צריך ללמוד עם התלמידים בכל שבוע ושבוע את ההפטרה, שידעו היטב את הפירוש. הוא הוסיף ואמר (עמ' 117):

"עניין זה נוגע אף למבוגרים. הרי באים ל-770 ונדחפים ומשתדלים לשמוע את ההפטרה מפי כ"ק אדמו"ר שליט"א, והלוא בעת שהרבי שליט"א אומר ההפטרה הרי זה דברי הנביא מפי הנביא עכשיו, אשר שכינה מדברת מתוך גרונו בסגנון הנבואה הזו – ואיזה טעם יש כשלא מבינים היטב פירוש הדברים?!".

ניצול ימים

"כ"ק אדמו"ר שליט"א עורר על כך שכאשר השנה היא מלאה, צריך לנצל את הימים, שיהיה 'כל יומא ויומא עביד עבידתיה' (זוהר חלק ג' צד,ב). מכיוון שניתנו ימים נוספים בשנה זו, חייבים לנצל את הימים הנוספים הללו, שכל יום יהיה מלא תוכן, ובוודאי ניתנה גם נתינת כוח לכך" (עמ' 104).

לימוד כהכנה למשיח

"כ"ק אדמו"ר שליט"א מעורר לאחרונה אודות 'אנו רוצים משיח עכשיו'... אם אכן ישנו רצון אמיתי למשיח צריך הרצון להתבטא במעשים בפועל... הרי מובא ברמב"ם (הלכות מלכים פרק יב הלכה ד') שהמטרה של ביאת המשיח היא שיוכלו ללמוד תורה בלי הפרעות, ובכן נשאלת השאלה – היום, כשיש לו זמן פנוי ללא הפרעות – האם הוא מנצל זמן זה ללימוד התורה...?" (עמ' 113).

'יכוף' אצל כל אחד

"לאחרונה מדבר הרבי שליט"א באריכות אודות... הפעילות עם הזולת. אך יחד עם זה דורשים גם עבודה עם עצמו, 'ומבשרך אל תתעלם' (ישעיה נח,ז); וכפי שהרבי שליט"א אומר, שמקום יש בראש לשני הדברים. צריך שיהיה 'יכוף' אצל כל אחד ואחד... לדחות מחשבה לא-טובה שנופלת לו, ובכלל – לחזק את בדקו הפרטי בכל הקשור לענייני תורה ויראת-שמים... כך גורמים לגילוי משיח הכללי" (שם עמ' 113).

חנוך לתפילה

פעם – סיפר הרב חודוקוב – קרא לי כ"ק אדמו"ר שליט"א והעיר לי על אחד הילדים במניין ב-770 אשר "כנראה חוטף ומדלג בתפילה, וצריך לעוררו על כך". מדובר היה אודות ילד קטן, ואם הרבי שליט"א הרגיש ועורר על זה – הרי זה כדי שההורים והמחנכים יפעלו בנושא זה.

באותה הזדמנות (ספר הנ"ל עמ' 62) הקדים הרב חודוקוב:

"יש תלמידים שמדלגים על תיבות התפילה ובולעים מילים – 'מדלג על ההרים'. זה מצוי במיוחד בתלמידים טובים, שאליהם לא שמים לב. יש להשגיח על כך ולתקן את הדבר".

וסיכם:

"צריך לשים דגש מיוחד שהתפילה במוסדות שלנו תהיה לשם ולתפארת, הן בכיתות הקטנות הן בכיתות הגדולות, ובפרט בישיבות קטנות וגדולות. ונוסף על עצם עניין התפילה, תהיה מזה תועלת בדברים רבים.

"הרבי שליט"א הזכיר פעמים רבות אודות שיר הערש 'התורה היא הסחורה הטובה ביותר'. צריכים לחקוק רגש זה בילדים, להשריש בהם שאיפה לתורה וחיבת התורה" (עמ' 70).

"כ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר לאחרונה על כך שצריכה להיות השאיפה לידיעת כל התורה כולה... [והביע את צערו על ש]חסר כל עניין החיוּת והחמימות" (שם).

"יש להסביר לתלמידים את הדין שאסור לעבור לפני המתפלל, ולעוררם על כך. רואים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, שאם מישהו מתפלל שמונה-עשרה מול המקום שבו יושב הרבי שליט"א, יהיה מי שיהיה, אין הרבי שליט"א יושב במקומו עד שהלה מסיים את תפילתו" (שם עמ' 64).

"...ללמוד את המזמור של כ"ק אדמו"ר שליט"א" (שם).

"לא אחת עורר כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות כבוד בית-הכנסת, ולא-אחת התכופף בכבודו ובעצמו והרים בדל של סיגריה וכדומה מרצפת בית-הכנסת" (שם עמ' 65).

"על-פי דרישת כ"ק אדמו"ר שליט"א יש לעורר את התלמידים היוצאים לחופשה שישתדלו להתפלל את שלוש התפילות בציבור... כמו-כן יש להכין אותם וללמדם איך להתנהג בבית הכנסת בעת התפילה" (שם עמ' 130).

'שטורעם' לתיקון מצב התפילה

"אפשר לקחת מוסר בעניין זה מכ"ק אדמו"ר שליט"א. הרי זמנו כל-כך מדוייק, כל רגע שקול ומדוד ומנוצל כראוי (ואף אחד לא יכול לומר שהוא שומר הזמן כמו כ"ק אדמו"ר שליט"א), ולמרות זאת נכנס באופן קבוע להתפלל בציבור" (שם עמ' 166).

"כמו-כן לגבי העניינים שכ"ק אדמו"ר שליט"א מדבר בהתוועדות, צריכים לעבוד בזה, כאדם העוסק בתוך שלו, כך שיוכלו להסביר את העניין לאחרים" (שם עמ' 142).

בחורף תשמ"ב אמר הרב חודוקוב (שם עמ' 62-61): "כ"ק אדמו"ר שליט"א עורר לאחרונה (שיחת ראש-חודש מרחשוון תשמ"ב) באריכות אודות הפסק-דין בשולחן ערוך (אורח חיים ריש סימן צח), שבתור הכנה לתפילה צריכים להתבונן ברוממות הא-ל ושפלות האדם. הרי התבוננות זו צריכה לפעול על הרגש שבלב, דבר שלוקח זמן. הרבי שליט"א התפלא על שלא שמים לב לכך ולא מעוררים על זה. "זהו ענין של הלכה למעשה. אסור שהדבר יישאר בגדר 'שיחה', אלא צריכים להתאמץ להביא את הדברים לפועל. כדאי לקבוע שיעורים, הן עם התלמידים, והן עם בעלי-בתים, בדיני הכנה לתפילה ותפילה, וכן ללמוד ספרים אחרים שבהם מדובר בעניינים אלו, כל סוג בהתאם לרמה שלו.

"עס זאָל זיך שטורעמען (-שתתעורר סערה) לגבי תיקון התפילה, שתהיה כראוי ומתאים".

תוספת שבת

"בשבתות אלו נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לקבלת שבת יותר [מאוחר?] מן הרגיל (שעה לאחר הדלקת נרות), פעם 45 דקות אחרי הדלקת הנרות, ופעם 35 דקות. ייתכן שכוונתו בזה לעורר אשר ירגישו שהשבת כבר נכנסה ויתחשבו בכך". (שם עמ' 115).

"כאשר מגיע 'פנים חדשות' לעיר, איש-המעלה, כגון אחד משלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א – יש לרכז את הילדים, להציג לפניהם את האורח, ולציין שכדאי להם ללמוד ממנו. הביקור ישאיר עליהם רושם חיובי" ('החינוך והמחנך' עמ' 34).

קשר עם משפחות עולים

"נוסף על מה שמוצא אני לנכון לזרז את המזורזין ולעורר אותך מפעם לפעם לעמוד בקישור עם החברים והתלמידים שיחיו שעלו ממדינת לטוויא [=לטביה], ושאר העולים מהתם בכלל, הנה במסגרת ההשתדלות בכל חוגי אנ"ש שיחיו להתעסק בשנה זו בדברים טובים במספר ע"א, הי[ה] כדאי אשר גם אתה תעמיד לפניך המטרה בל[א] נ[דר] לחזק הקשר עם ע"א משפחות מסוג הנ"ל העולים מלטוויא", כתב הרב חודוקוב בט"ו סיון תשל"ב לר' אברהם גודין.

הנה חלק ממכתבו לר' אברהם גודין (י' תמוז תשל"ד): "ובאשר בטח עסוק אתה בכל הארץ בפעולות כל חמשת המבצעים במסגרת צ[עירי א[גודת] ח[ב"ד], בטח תתעניין בעניינים אלה בהנוגע ל'עניי עירך' היינו העולים מלטוויא בכלל, ותלמידי ת[ורה] וד[רך] א[רץ] בפרט, כדי להשפיע עליהם בקיום כל המבצעים הנ"ל בנוגע לעצמם ולמשפחותיהם. ומה טוב אם תוכל להמשיכם להיות גם המְ       עשים [=לשון רז"ל מעשין על הצדקה] בחוגיהם ולעורר בהם ע[ל] י[די] ז[ה] ההכרה שחונכו בה עוד מלפנים להיות תמיד חיילים בצבא ה'.

"ונא להודיעני מכל הנעשה בזה, ות[שואת] ח[ן] למפרע.

"בברכת כ[ל] ט[וב] ס[לה], הרב ח.מ.א. חודוקוב"

עצות מרחוק

בחורף תשל"ו ביקר צייר במשרד צעירי אגודת חב"ד בתל-אביב והביע את רצונו לצייר את תמונת הרבי בדוגמת הציור של אדמו"ר הזקן המורכב מאותיות התניא. הוא ביקש לקבל כמה תמונות של הרבי, כדי שיבחר מהן תמונה הנראית לו וכן חומר משיחות או מאמרי הרבי, שישתמש בו לכתיבת הציור.

ר' אברהם גודין דיווח על-כך לרב חודוקוב וציין: "אנו מחכים להוראותיו".

בכ' כסלו תשל"ו כותב לו הרב חודוקוב:

"בנוגע להצייר שביקר את משרדכם, אי [=לא] מובן למה פונים לכאן בשאלות כאלו אשר הנמצאים על אתר יודעים ביותר את מצב הדברים וכו'. ועליהם להתבונן בכגון דא בכל האחריות ולהחליט בעצמם".

"בנוגע להגלויה שצרפת שנתקבלה מהחייל דניאל גרבי... בבקשתו למזוזה, נא לשלוח לו מזוזה ולכתוב לו שנעשה זה בשליחותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, במענה למכתבו הנ"ל" – כותב הרב חודוקוב לרב אברהם גודין כנראה בחודש שבט תשל"ד.

התכתבות עם חייל צה"ל

הנה מכתב שכתב חייל צה"ל לרבי. את המכתב מסר הרבי לרב חודוקוב והורה לו לשגרו לרב ישראל לייבוב, יו"ר צאגו"ח, כדי שיעמוד בקשר ישיר עם החייל:

"כב' קדושת האדמו"ר מלובביטש שליט"א, ניו-יורק ארה"ב, כב' האדמו"ר.

"בימים אלה נערכים אצלנו קורסים רבים לקצינים דתיים בעלי דרגות אחרות במקצועות קודש, יהדות, פלוסופיה וספרות דתית.

"לשם ייעול הקורס וכן כדי שהחייל יוכל להנעים את זמנו אנו זקוקים לספרים בנושאים שונים – ספרי קריאה וספרים מקצועיים מכל התחומים.

"כמו-כן ברצוננו לי[י]חד ספריה זו לזכר חברינו הי"ד שנפלו במערכות ישראל.

"אודה לכב' האדמו"ר עבור כל ספר שכב' ישלח לצורך מפעל חשוב זה, ובטוחני שכב' יעשה כמיטב יכולתו.

"בברכת התורה, ויצמן זליג, סרן

"ד.צ. 2510/ש/ד, צ.ה.ל."

בעקבות זאת כותב הרב חודוקוב לר"י לייבוב:

ב"ה, כ"ח טבת תשל"ד, ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו', מוה' ישראל שי',

שלום וברכה!

מצו[רף] ב[זה] העתק מכתב שנתקבל מהסרן זליג ויצמן.

נא להתקשר עם הנ"ל בהקדם בכדי לברר המצב והמצטרך להם, ולפעול בהתאם.

בטח יודיענו מכל הנעשה בזה, ות[שואת] ח[ן] למפרע.

בברכת כ[ל] ט[וב] ס[לה],

הרב ח.מ.א. חודוקוב

לכתובת חב"ד בארץ

והנה עוד מכתב ששוגר לרבי מטעם חוג להקלת קליטתם של עולים חדשים:

"חיפה ת.ד. 5302, ג' תרומה, כז בשבט ה'תשל"ד

"לכב', כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א

"שלום וברכה בכל הדרת הכבוד,

"אנחנו חוג אנשים המשתדלים לטפל בעולי רוסיא ולקרבם ליהדות, אנחנו זקוקים מאד [ל]חומר יהדות ברוסית מכל הסוגים.

"נודה מאד למע[לת] כ[בוד] תר[תו] אשר יתן הוראה להמציא לנו בהקדם האפשרי חומר כזה שעל-ידי זה יקל עלינו לקרבם לאבינו שבשמים.

"בהוקרה רבה ובברכה, בשם החוג

"ידידיה ליפמן ליפקין"

והנה תגובה למכתב מאת המזכירות:

ב"ה, י"ט אדר תשל"ד, ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו', מוה' ליפמן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ז שבט, כדאי שתפנו בזה להנהלה המרכזית של צעירי אגודת חב"ד בא[רץ] הק[ודש] ת[בנה] ו[תכונן] ע[ל] פ[י] הכתובת דלקמן... [הרב ישראל לייבוב, ת.ד. 4446, תל אביב].

בברכת כ[ל] ט[וב] ס[לה]

הרב ח.מ.א. חודוקוב


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)