חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:40 זריחה: 5:37 י"ט באייר התשפ"ד, 27/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שמיני למילואים
מן המעין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1370 - כל המדורים ברצף
אהבת ישראל – האתגר המרכזי
חדש על המדף
איך משה לבדו הקים את המשכן?
שמיני למילואים
משתתף בצערם
הגאולה מחכה
המזימה התהפכה
לזעוק ולייחל
הנס של יהודי תוניסיה
בדיקת פרי וירק בשבת

שמחה לקב"ה

"ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל" (ויקרא ט,א). תניא, אותו היום שהוקם המשכן היה שמחה לקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ. נאמר כאן "ויהי ביום השמיני" ונאמר שם "ויהי ערב ויהי בוקר".

(מגילה י)

בכוח הזקנים

אמר רבי עקיבא, נמשלו ישראל לעוף. מה העוף הזה אינו פורח בלא כנפיים, כך ישראל אינם יכולים לעשות דבר חוץ מזקנים.

(מדרש רבה)

להעביר את הגילוי

הגילוי האלוקי שהיה ביום השמיני נמשך לכל ישראל. לכן קרא משה "לאהרן ולבניו ולזקני ישראל", כדי להעביר את הגילוי הזה לכל עם ישראל.

(ספר המאמרים תש"ד)

למעלה מהטבע

אף שהיום השמיני הוא המשך לשבעת ימי המילואים שלפניו, יום זה נעלה מהם. הדבר קשור עם המספר שמונה, שמסמל את גילוי האור שמעל הטבע. לכן יום הקמת המשכן, שבו "ה' נראה אליכם", היה ביום השמיני דווקא.

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

בזכות הענווה

"ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח" (ויקרא ט,ז). אומר רש"י: "שהיה אהרן בוש וירא לגשת, אמר לו משה למה אתה בוש, לכך נבחרת". מפני דבר זה עצמו, שאהרן היה ירא ומתבייש מהקב"ה וחושב שאינו כדאי והגון לכך, נבחר לעבודת המקדש.

(הבעל-שם-טוב)

אין רשות לסרב

כשאמר משה לאהרן "קרב אל המזבח", סירב אהרן וירֵא לגשת. אמר לו משה: לכך נבחרת, ודינך כדין שליח ציבור שנבחר והוא קבוע, שמיד לאחר שפנו אליו חייב להיענות ואין לו רשות לסרב.

(פנים יפות)

בזכות הקיום בפשטות

"זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'" (ויקרא ט,ו). אתם תעשו בפשטות כאשר ציווה ה', מפני הציווי של הקב"ה, וממילא "וירא אליכם כבוד ה'" – יתגלו לכם עמקי סודות התורה ונועם טעמיה.

(ילקוט דברי חכמים)

קשוט עצמך

"וכפר בעדך ובעד העם" (ויקרא ט,ז). על האדם לטהר תחילה את עצמו מחטאיו, ורק לאחר מכן לבקר את האחרים על מעשיהם. עליו להיות בבחינת "קשוט עצמך" ואחר-כך "קשוט אחרים".

(מאוצרנו הישן)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)