חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:46 זריחה: 5:48 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חטא העגל
מן המעין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1365 - כל המדורים ברצף
דיי לדקלם ססמאות שהכזיבו
יש חדש
מרשות הרבים לרשות היחיד
חטא העגל
לב חכם לימינו
סיפורו של כסף
שליח הרפואה
לעתיד נבין
והיית אח שמח
צורת לוחות הברית

דרך-ארץ למנהיג

"ויִקָהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו א-להים" (שמות לב,א). אם חיפשו מנהיג במקום משה, מדוע לא מינו את אהרון תחתיו? אלא מאחר שאהרון היה "רודף שלום" ועסק בהשכנת שלום בין בני-ישראל, היה קרוב מדיי אליהם, ואין לבני-האדם דרך-ארץ כלפי מי שקרוב אליהם.

(רבי יצחק מוורקה)

הנשים לא נתנו

"פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם" (שמות לב,ב). כדי להפר את מחשבתם ציווה עליהם אהרון להביא את נזמי הזהב של נשותיהם ובנותיהם, בידעו שלא במהרה ייענו הנשים ויוותרו על תכשיטיהן. ואכן, בני-ישראל הביאו את נזמי הזהב "אשר באוזניהם", את התכשיטים שלהם, אבל הנשים לא נתנו את תכשיטיהן לעשיית העגל.

(אלשיך)

רדיפת המותרות

הדבר העיקרי המביא לידי התפרקות מעול תורה ומצוות ומעול מוסר הוא ה'נזמים' – רדיפה מבוהלת ובלתי-פוסקת אחרי מותרות, נזמים ותכשיטים.

(אור המאיר)

לשלם בעד האמונה

אף שבני-ישראל חטאו חטא גדול במעשה העגל, בכל-זאת עלה דור המדבר בדרגתו על דורנו. בני דור המדבר היו מוכנים לנדב את כספם וזהבם כדי לעשות להם 'אלוקים', ואילו כיום מוותרים לצערנו על האלוקים ובלבד לעשות הון ועושר.

(רבי אייזל מסלונים)

רד מגדולתך

"וידבר ה' אל משה לך רד כי שחת עמך" (שמות לב,יז). מהו "לך רד"? אמר רבי אלעזר: אמר הקב"ה למשה 'לך רד מגדולתך'. כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל, עכשיו שישראל חטאו, אתה למה לי.

(ברכות לב,א)

בזכות ישראל

על מעשה העגל עצמו לא נענש משה, אף שהקב"ה אומר לו "לך רד מגדולתך". הירידה הזאת אינה עונש על עצם החטא, אלא נטילת הגדוּלה שאותה קיבל משה בזכות ישראל, ועכשיו, לאחר שחטאו, הזכות הזאת אינה קיימת עוד.

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

הגדולים נתפסים

בגמרא (שבת לג,ב) מבואר שגדולי הדור נתפסים בעוון הדור. הכוונה למי שבידם להוכיח את העם ולא הוכיחוהו, או מי שמתנשאים על העם ולא יאה להם לרדת אליו ולהדריכו כראוי. אבל גדולי ישראל היורדים אל העם להדריכם ולכוונם, אין סיבה שייענשו בעוון העם.

(ספר המאמרים קונטרסים)

אין פירוד

הכפרה על חטא העגל הייתה מחצית השקל, לרמז שגם אחרי שחטאו, הקב"ה וישראל הם כשני חצאים שאינם יכולים להיפרד זה מזה.

(אור התורה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)