חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:40 זריחה: 5:37 י"ט באייר התשפ"ד, 27/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מן
מן המעין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1360 - כל המדורים ברצף
כמו בבחירות, אבל להפך
חדש על המדף
עקרונות זהים בשבת ובמן
מן
החושך מבליט את האור
ממחשבה לשמחה
אתרוג בט"ו בשבט
ישירו מחדש
מצוות התלויות בארץ, כאן ועכשיו
'שירת הים' בתפילה

לחם או עוגות

"הנני ממטיר לכם לחם מן השמים" (שמות טז,ד). המן מכונה בתורה "לחם", "עוגות", וגם נאמר עליו "וטחנו". הא כיצד? לצדיקים הוא לחם, לבינונים עוגות, ואילו הרשעים טחנו בריחיים.

(יומא עה,א)

אין פסולת

על המן אמרו חז"ל (יומא עה,ב) שהיה נבלע באיברים ולא הייתה בו פסולת. במשמעות הרוחנית הכוונה היא שלא הייתה במן שום תערובת של רע.

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

שפע שכולו טוב

גם כיום יכולה להיות השפעה מעין זו, וזאת על ידי מצוות הצדקה, שהיא מצווה שאין לה גבול, ואדם אוכל פירותיה בעולם הזה. בעקבות עשיית הצדקה ניתנת לאדם השפעה אלוקית, השפעה שכולה טוב בגשם וברוח.

(ספר המאמרים תש"ט)

קטנות אמונה

"ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו" (שמות טז,ד). כל מי שיש לו מה לאכול היום ואומר: מה אוכל למחר? – הרי זה מקטני אמנה.

(מדרש תנחומא)

דרשו ממשות

"ויאמר משה בתת ה' לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבוע" (שמות טז,ח). למה התרעמו ישראל ושאלו בשר ולחם, והלוא במן טעם כל אחד ואחד את טעם המאכל שהתאווה לו? אלא שבני-ישראל לא רצו להסתפק בטעם בלבד ודרשו ממשות.

(רבי מנחם-מנדל מקוצק)

חיים במדבר

"ובני-ישראל אכלו את המן ארבעים שנה, עד בואם אל ארץ נושבת" (שמות טז,לה). במדבר התקיימו בני-ישראל בזכות שלושה דברים: מן – בזכות משה, מים – בזכות מרים, ענני הכבוד – בזכות אהרון. אבל עם כניסתם לארץ-ישראל נדרשו לחיות בזכות עצמם, מיגיע כפיהם.

(רבי מרדכי יפה)

ניסיון העושר

"הנני ממטיר לכם לחם מן השמים... למען אנסנו היֵלך בתורתי" (שמות טז,ד). כשהעני הוא ירא-שמים אין בכך כל רבותא; כל העניים מטבעם יראי-שמים הם. הניסיון האמיתי יהיה בשעה ש"הנני ממטיר לכם לחם מן השמים". רק אז אוכל לדעת אם אמנם אתם יראי ה' באמת.

(רבי חנוך מאלכסנדר)

עטוף בטל

"ותעל שכבת הטל" (שמות טז,יד). כאן נאמר "ותעל שכבת הטל", ואילו בפרשת בהעלותך (במדבר יא,ט) נאמר "וברדת הטל". אמר רבי יוסי בן-חנינא: טל מלמעלה וטל מלמטה והמן דומה כמו שמונח בקופסא.

(יומא עה,ד)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)