חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:18 זריחה: 6:00 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לא יוצאים בלי הניצוצות
שולחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאויטש, מעובד ע"י צ. לבנוני
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1357 - כל המדורים ברצף
שני אורות בני מאתיים שנה
יש חדש
לא יוצאים בלי הניצוצות
בעל התניא
אין מקום לגאווה
רושם נשאר
רואה ואינו רואה
רבנו הזקן
"מילה ב'תניא' זורחת ונוצצת"
ברק ורעם באמצע התפילה

כאשר הקב"ה שלח את משה לגאול את בני-ישראל ממצרים, בישר לו כי הם עתידים לצאת ממצרים ברכוש גדול: "והיה כי תלכון, לא תלכון ריקם". בהמשך לכך הקב"ה אומר: "ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות". כך יֵצאו בני-ישראל ובידם 'רכוש גדול', עד שיקויים "וניצלתם את מצרים" – לרוקן את מצרים מכל הרכוש שבה.

גלות מצרים היא המקור לכל הגלויות, וממנה אנו לומדים על מהותה של הגלות הנוכחית. מטרת הגלות אינה רק עונש על חטאים ועוונות. תכליתה לברר את ניצוצות הקדושה הטמונים ברחבי העולם, וכאשר היהודים מתפזרים על פני העולם ועוסקים בתורה ובמצוות – הם גואלים ומבררים את הניצוצות האלה.

גרים שהם ניצוצות

זו המשמעות הפנימית בדברי חז"ל "לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי שייתוספו עליהם גרים'. אין הכוונה רק לגרים כפשוטם של דברים, שכן מספרם של הגרים קטן ביותר. 'גרים' הם ניצוצות הקדושה הטמונים בדברים הגשמיים, ואותם היהודים גואלים על-ידי הגלות.

יכול יהודי לטעון: מה לי ולכל העיסוק בבירור הניצוצות האלה. אני מוותר על ה'רכוש גדול', על ההתעלות שתוכל נשמתי להשיג על-ידי בירור הניצוצות, ובלבד שלא אצטרך להתייסר בגלות ולהיות שרוי בחושך כפול ומכופל. אני מעדיף להסתגר בד' אמות של תורה ותפילה.

מיהי 'שכנתה'

על כך אומר הקב"ה: "ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה". 'אישה' זו הנשמה, והקב"ה מצווה אותה שלא תסתפק בעצם יציאתה מן הגלות, אלא עליה לקחת עמה גם את ניצוצות הקדושה שיש אצל 'שכנתה' ואצל 'גרת ביתה'.

'שכנתה' אלה הדברים שהאדם בא איתם במגע מעת לעת, כמו שכן שאין פוגשים אותו בקביעות. 'גרת ביתה' אלה הדברים שהאדם עוסק בהם בתמידות, בדומה לאדם שמתגורר עמנו בבית ופוגשים אותו בכל עת. בשני התחומים האלה יש לפעול לבירור הניצוצות ולניצול כל ענייני העולם לקדושה ולעבודת ה'.

אין מקריות

יהודי צריך לדעת שאם פגש אדם או נתקל בעניין כלשהו הדבר אינו מקרי חס-ושלום. יש מנהיג לבירה, וכל דבר הוא בהשגחה פרטית. מלמעלה מזַמנים לאדם את הדברים שעליו לבררם ולהעלותם לקדושה, ואסור לו להחמיץ הזדמנות זו. עליו לנצל את הפגישה עם האיש או את הדבר הגשמי כדי להוסיף בתורה ובמצוות ובעבודת הבורא.

אם חלילה האדם מעדיף להסתגר בד' אמותיו, אין הוא ממלא את תפקידו ושליחותו, ובכך הוא גורם לעיכוב היציאה מן הגלות, שכן הניצוצות האלוקיים ממתינים לגאולתם. זאת ועוד, אפילו אם היה בכוחו לצאת מהגלות ולהגיע לדרגות הגבוהות ביותר בלי למלא את תפקידו בעבודת הבירורים – מה בצע בכל העילויים אם אין ממלאים את רצונו של הקב"ה. צריך למלא את התפקיד והשליחות המוטלים עלינו, לגאול את כל הניצוצות, וללכת עמם לקבלת פני משיח-צדקנו.

(תורת מנחם כרך ל, עמ' 278)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)