חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:40 זריחה: 6:06 כ"ב באדר א' התשפ"ד, 2/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חיות מחמד בשבת
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1356 - כל המדורים ברצף
אי-הצבעה – הצבעה אומללה
יש חדש
זריעה שמשתבחת עם השנים
גילוי הקץ
כוחו של אדם
לא התחיל לחיות
רפואה והצלה
גלגול מחילות
שיקום נפשי באמצעות תורה
חיות מחמד בשבת

שאלה: האם מותר להחזיק בעלי-חיים בשבת, להרים אותם ולהשתעשע בהם?

תשובה: בעלי-חיים נחשבים 'מוקצה מחמת גופו' (מכיוון שאינם ראויים לשימוש המותר בשבת) ואסורים בטלטול בשבת. רוב הפוסקים סבורים שהאיסור חל גם על חיות מחמד. לכן אין להרימם בשבת וגם לא ללטפם או לנגוע בהם, ככל מוקצה שהנגיעה בו גורמת להזזתו ממקומו.

כמו-כן גזֵרה גזרו חז"ל "שאין משתמשין בבעלי-חיים כל עיקר", אפילו להישען עליהם או לתלות עליהם דבר-מה, מחשש שמא יבוא האדם (במהלך רכיבה) לחתוך זמורה כדי להנהיג באמצעותה את הבהמה.

מותר להוליך חיית מחמד ברצועה שלה, ואם היא זקוקה לכך – מותר 'לדַדות' אותה (=טלטול במקצת), היינו לאחוז בצווארה ובצידי גופה ולנענע את רגליה שתלך, אך אין להגביה אותה לגמרי מן הקרקע. לכן אסור 'לדַדות' תרנגולים.

אם האדם מוליך בעל-חיים קשור לרצועה במקום שאין בו 'עירוב' ייזהר שקצה החבל לא יבלוט טפח (8 ס"מ) או יותר מחוץ ליד המחזיקה בו, וגם יש להקפיד שחלק החבל שבינו ובין בעל-החיים לא יתקרב כדי טפח אחד סמוך לקרקע.

לצורך הצלה מצער בעלי-חיים (וכמו-כן בהצלת חייהם) התירו חז"ל פעולות מסויימות בשבת, אך נחלקו הפוסקים אם מותר גם לטלטל את בעל-החיים עצמו טלטול גמור (אף שנפסק כי "צער בעלי-חיים – דאורייתא"). ובשולחן-ערוך אדמו"ר הזקן פסק להקל במקום הפסד מרובה בלבד.

מקורות: שבת מג,א. קכח,א. ביצה לו,א. טושו"ע או"ח סי' שה סי"ח-יט ובשו"ע אדה"ז סכ"ג, כו, וסי' שח סעיף לט, שו"ע אדה"ז שם ס"ז וסעיפים עח-עט. תהלה לדוד שה,ח. קצות השלחן סי' קכא בבדה"ש ס"ק ד. ש"ש כהלכתה פכ"ז ס"ח והע' צו (במהדורה החדשה הערה קא). ילקוט יוסף סי' שח סכ"ה ובהערותיו, וש"נ.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)