חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:35 ז' בסיון התשפ"ד, 13/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אקבץ עליו לנקבציו
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1355 - כל המדורים ברצף
סבל שלמעלה מהשגת אנוש
חדש על המדף
דבר הלכה של אחדות
יין
להצטער ולבכות
חייבים גאולה
קדיש של קצין רוסי
אקבץ עליו לנקבציו
התינוק שנולד מחדש
מדיני תענית ציבור

בהפטרה של תענית ציבור מסיימים בפסוקים מישעיה (נו,ו-ח): "ובני הנֵכר הנלווים על ה' לשרתו, ולאהבה את שם ה' להיות לו לעבדים, כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי. והביאותים אל הר קודשי, ושימחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. נאום ה' אלוקים, מקבץ נידחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנקבציו".

מפרש רש"י: "לכל העמים – ולא לישראל לבדם, כי אף לגרים. עוד אקבץ עליו – מן הגויים שיתגיירו ונלוו עליהם. לנקבציו – נוספים על קבוצי ישראל". המצודת דוד מפרש: "והביאותים – את העושים כל אלה אביא אל הר קודשי, הוא בית-המקדש, שווה בשווה עם האזרח בישראל. ושימחתים – אשמחם בבית המוכן להתפלל שם לפניי. לרצון – יהיו מקובלים לרצון על מזבחי. ייקרא לכל העמים – רצונו לומר יהיה מוכן לבית תפילה לכל גרי האומות. מקבץ – המקבץ את ישראל, הנידחים בין האומות. עוד אקבץ עליו – על ישראל אקבץ עוד גרים, להיות נוספים על הנקבצים מישראל".

שכרם של הגרים

הרד"ק מפרש: "והביאותים – כמו שיכניס אורח בביתו, ומקבלו בשמחה, כן אמר: אצווה לכוהנים שיקבלו בשמחה כשיבואו להתגייר. ושימחתים בבית תפילתי – שיהיו שמחים בראותם עצמם בעזרה, שהוא בית התפילה, שווה בשווה עם ישראל בתפילתם ובעולותיהם ובזבחיהם".

האברבנאל מסביר שהנביא מדבר על בני הנֵכר המתגיירים "לא לתכלית כבוד ומעלה, כי אם לחסות תחת כנפי השכינה, לשרת את השם ולאהבה את שמו. על כך יקבלו נחלה בארץ-ישראל ("והביאותים אל הר קדשי") וגם הבטחה "שישמע תפילתם שיתפללו בבית-המקדש, ויקבל לרצון עולותיהם וזבחיהם".

ומוסיף האברבנאל: "מפני שבני הנכר האלה שזכר הם הנלווים אל ה' בגלות ישראל, ומתחברים עמהם ומצטערין בצערם, לכן אמר: נאום ה' אלקים מקבץ נדחי ישראל עוד אקבץ עליו לנקבציו – כלומר, שלא לבד יקבץ את ישראל כי גם יקבץ עמו לנקבצים אליהם והם בני הנכר הנלווים אל ה' כמו שזכר".

גם ה'ערב רב'

בשיחת עשרה בטבת תנש"א (התוועדויות תנש"א כרך ב, עמ' 106), אומר הרבי מליובאוויטש:

"סיום וחותם ההפטורה הוא "נאום ה' אלקים מקבץ נדחי ישראל עוד אקבץ עליו לנקבציו". והשייכות לקריאה (י"ג מידות הרחמים) הוא שגילוי י"ג מידות הרחמים פועל את הקיבוץ של בני-ישראל מן הגלות, 'ברחמים גדולים אקבצך', ולא עוד אלא שמצד גודל מעלת הרחמים, רחמים על כל אחד ואחד באיזה מעמד ומצב שיהיה, נעשה הקיבוץ של בני-ישראל באופן ש'אקבץ עליו לנקבציו', ש'אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו, כמו שנאמר ואתם תלוקטו לאחד אחד בני-ישראל'.

"[ולוקחים עמהם גם את אלה שהם בבחינת 'ערב רב', על דרך מה שכתוב ביציאת מצרים 'וגם ערב רב עלה אתם', שנקראים "עמך" (עם שלך) של משה רבנו, ועד כדי כך, שגם בהיותם במעמד ומצב בלתי רצוי ('שיחת'), מייחד הקב"ה עליהם שמו של משה רבנו, 'עמך', ובוודאי שגם הם באים ביחד עם משה רבנו ודור המדבר, 'דור דעה', ועל דרך זה בנוגע לכל בני-ישראל שבכל הדורות, שהם בוודאי 'עמך' של משה רבנו, 'גואל ראשון הוא גואל אחרון'],

"ובצירוף כולם יחד, 'בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו', נעשית מציאות אחת של 'קהל (לשון יחיד) גדול', ובאופן כזה 'ישובו הנה', לארצנו הקדושה, לירושלים עיר הקודש ולהר הקודש ולבית-המקדש".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)